Zrození UniWave


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 02.04.2024

Zrození kmenového vůdce   David Logan, Halee Fischer-Wright a John King

ZROZENÍ KMENOVÉHO VŮDCE

Proč jsem si knihu vybral?

Cítil jsem potřebu z našeho týmu, že chceme leadera. Pár lidí v týmu za mnou chodilo a ptalo se, jestli bych se této role nechtěl ujmout. Zajímalo mě tedy jak se rodí takový vůdce, čím to je, proč někteří lidé nějaké lidi vnímají jako leadery a nemusí pro to nic dělat a druzí se musí nadřít. To mé, proč si tuto knihu beru a chci zjistit své silné stránky v této oblast a začít je tak uplatňovat pro tým. Také chci zjistit z této knihy, jak fungují komunity/kmeny. Jak přecházet a rozpoznávat komunity lidí v praxi.


" Stejně jako zvířata mají smečky, tak my lidé máme kmeny "

CO je Kmen?

Skupina o 20-150 členech.


Podstat kmenového vůdcovství

vůdce rozvíjí kmen, kmen uznává a posiluje vůdce. Kmeny a vůdci se utvářejí vzájemně.Strukturu stupňů

Stupeň 4 na příkladům Apple vs Microsoft nejdůležitějším je jejich konkurence protějšek, autenticita a přirozenost jsou podstatou lidí uvnitř organizace/struktury.

Stupeň 3. Jejich ústředním vodítkem nespokojenosti je že nemají dostatek času a potřebné podpory. Vyjadřují se a rozpoznávají se zájmenem (Já) namísto (my). Jsou to lidé plné ambic a odhodlání mají zápal pro život. V životě dosahují skvělých výsledků.

Stupeň 2. V tomto smyslu říká jazyk stupně dva moje slova nemají žádnou sílu. Nebo také jazyk stupně dva vyjadřuje téma „nejsem doceňován“

Lidé, kteří se vyskytují na stupni dva používají fráze typu: „Pokusím se“; „Nemohu to slíbit“; „To nepůjde“; „Takhle to nemůžeme udělat“ „Nemůže přimět někoho jiného, aby dělal svou práci“.


Kmenové vůdcovství se zaměřuje primárně na 2 aspekty:

·       Jaké vztahy lidé vytvářejí

·       Jakým jazyk kultury lidé mluví


Na to jsem se u našeho týmu v převádění teorie do praxe zaměřil primárně.


ATP: Moje převzetí teorie do praxe spočívá v tom, že jsem se snažil zanalyzovat členy našeho družstva, a i když to nerad dělám… zaškatulkovat do stupňů od 1-5 dle knihy, podle jazyka, kterým mluvili, když jsem byl v jejich přítomnosti nebo jsem je slyšel se s někým bavit. Následně jsem si zapsal do poznámek každého až jsem se dostal k výsledku všech. Skvělým zjištěním bylo, že se nikdo nevyskytuje na úrovni 1. 3 členy jsem vypozoroval na stupni 2, kterým jsem se snažil pomoc, jak bylo v knize psáno zajít za nimi a říct jim, že si jejich práce a osoby jako takové vážím a jsem rád, že je mám v týmu. Mělo to kupodivu skvělý výsledek a z následného pozorování mi přišlo, že fungují trošku jinak. Zbytek týmu (drtivá většina z nás) se vyskytovala na stupni 3, spojovaným se zájmenem (já). V knize je popsáno, jak pomáhat lidem dostat se z určitého stupně na ten vyšší nicméně, abych obešel každého a zviditelnil mu jeho situaci a snažil se ho pomocí otázek dostat na tu vyšší by zabralo spousty času a úsilí, které vlastně ani nevím, zda v týmu momentálně převládá, zašel jsem tedy za lidmi, které jsem viděl v mých očích na stupni 2 a pomohl jim, jak jsem psal. Přeci jen je tato kniha nějaký nástroj, s kterým se musí pracovat dlouhodobě a nejde aplikovat lusknutím prstu.

 

Praktický typ, který chci vyzkoušet jak lidi ze stupně 2 dostat na level 3 a jak si zmapovat svou hypotézu o lidech, které jsem měl na stupni 2.

 

Zmapovat pracovní vztahy pomocí různých typů čar. Silné čáry představují silné osobní vztahy. Slabé čáry označují něco, čemu se říká povrchní přátelství, a přerušované čáry naznačují, že mezi těmito dvěma lidmi probíhá výměna informací.

Docílím tím, zmapování situace mezi námi v týmu a nastartování většího zájmu o sebe sama. Například 1v1 mezi lidmi, kteří se označili přerušovanými čarami.


JAK DOSTAT UniWave na stupeň 3 nebo 4.

 

Nejdříve musíme všechny dostat na stupeň 3 což znamená zažehnout oheň v každém z nás abychom dosahovali skvělých výsledků. Dosáhnout pak vyššího stupně neznamená vzdát se osobního zápalu, ambicí, disciplíny, sebevědomí, odhodlaní. Znamená to vzít veškeré tyto zbraně „Já jsem úžasný“ a dojít s tím k prozření, kdy díky ostatním se stávám mnohem výkonnějším a silnějším.

 

Vytvořit strategii, která spoléhá na ostatní a počítá s tím, že ostatní spoléhají na něj, tímto učiníme významný krok směrem k dosažení stupně čtyři.

 

Indikátory úspěchu:

·       Lidé z týmu UniWave, když se jich někdo zeptá, v čem spočívá tajemství jeho úspěchu? Tak žačne a bude mluvit o družstvu/týmu UniWave nikoli o sobě

·       Lidé začnou používat jazyk my namísto já

·       Lidé budou komunikovat otevřeně a sdělovat více informacíHodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: