O Tiimiakatemia


Kdo jsme?

Jsme komunita, která jde za svými sny. Chceme dělat to, co nás baví, objevovat naší motivaci, následovat svou vizi, spolupracovat a nikdy se nepřestat učit. Používáme praktiky učící se organizace, pro kterou je klíčový osobnostní růst a otevřenost. Tento studijní program nás profesně připravuje na životní cestu v podnikání.

Žádné vyučování, ale VZDĚLÁVÁNÍ SE.

Žádné sezení v lavicích, ale VLASTNÍ AKTIVITA.

Žádní studenti, ale TÝMOVÍ PODNIKATELÉ.

Žádné učebny, ale SDÍLENÉ KANCELÁŘE.

Žádná simulace, ale SKUTEČNÉ ZKUŠENOSTI.

Žádná kontrola, ale SEBEŘÍZENÍ.

Co děláme?

Během studia v Tiimiakatemia® Prague týmoví podnikatelé vytvářejí týmy, v rámci kterých fungují jako obchodní společnosti. Také během studia pracují na reálných projektech, které sami proaktivně vytvářejí. Tím si vytváří vlastní zákaznickou síť, se kterou komunikují a pro kterou pracují. S každým dalším úspěšně dokončeným projektem se zvyšuje jejich odvaha a sebedůvěra. Projekty tak fungují nejen jako vzdělávací prostředí (pro studium a rozvoj individuálních kompetencí jednotlivce), ale také jako způsob podnikání v týmových společnostech.

Projekty týmovým podnikatelům nabízí nejen příležitost přenést nastudovanou teorii do praxe, ale také možnost kriticky posoudit teorii ve světle vlastních zkušeností, které získají z řešení reálných projektů. V každém projektu budou také nevyhnutelně rozvíjeny potřebné marketingové a prodejní dovednosti a znalosti. Porozumí a naučí se finančním aspektům řízení společnosti. Získají dovednost plánovat projekty a vybírat do projektových týmů správné lidi. Organizováním akcí si vyzkouší, jak řídit větší pracovní kolektivy. Během tříletého studia se seznámí s mnoha různými formami vedení a identifikují tak svůj vlastní styl vedení. Mají také možnost pracovat na mezinárodních projektech, naučit se grafický design, koučovací dovednosti, nebo cokoliv, co budou chtít.

V co věříme?

Účelem vzdělávacího systému Tiimiakatemia® Prague je pomoci studentům naučit se podnikat. Možná je to dobrá motivace ke studiu, ale k vytvoření soudržnosti skupin je zapotřebí konkrétnějších a vyšších cílů. Skrze proces nalézání společné vize formujeme v týmech společnou motivaci. Některé týmy ze všeho nejvíce motivuje cestování, jiné týmy na sdílené vizi stále pracují, ale všichni postupně zjišťujeme, jak je důležité mít před sebou vidinu budoucnosti, která nás žene vpřed, dodává nám odvahu a nutí nás k tomu, abychom se neustále překonávali.

Trocha historie..

Všechno začalo roku 2013, kdy udatný vzdělávací průkopník Václav Švec zavítal do Finska. Po dlouhé cestě dorazil na jednu univerzitu ve městě, které nese jméno Jyväskylä. Hledal skryté dveře, které by mu umožnily vstup do jemu tehdy neznámého světa zvaného Tiimiakatemia®. Po usilovném pátrání dveře nalezl a vstoupil dovnitř a užasl, když poznal tamější týmové podnikatele. Byli velice samostatní, uměli spolu efektivně komunikovat a v poměrně nízkém věku zvládali věci, o kterých si někteří z nás můžou zatím nechat jenom zdát. A tak, chrabrý Václav zůstal týden na této univerzitě a přes nepříznivé finské mrazivé podmínky se snažil dozvědět co nejvíce o tajemném, ale přitažlivém světě Tiimiakatemia®. . Zjistil třeba také to, že tento vzdělávací přístup byl založen v roce 1993 Johannesem Partanenem a získal řadu národních ocenění za inovativní metody učení, rozvoj podnikání a významné snížení míry nezaměstnanosti.

Když se vrátil domů, do Čech, začal usilovat o vytvoření odnože Tiimiakatemia® v Praze, na ČZU a rovnou začal některé metody aplikovat do své současné výuky. Uběhlo dlouhých 6 let, než se náš studijní program Inovativní podnikání dokázal prosadit v nekompromisním prostředí českého školství. Avšak Václav pronesl větu: “Můj největší úspěch budou kvalitní absolventi Tiimiakatemie.” Nezbývá než věřit procesu. ;)

Koučové

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.

Head Coach

gdlouha@pef.czu.cz

Ing. Zdeněk Lustig

Team Coach

lustigz@pef.czu.cz

Ing. Václav Švec, Ph.D.

Zakladatel

svec@pef.czu.cz

Sleduj nás na sociálních sítích: