Informace pro uchazeče


První svého druhu v ČR

Zajímáš se o podnikání, marketing, osobní rozvoj? Pak je náš profesně zaměřený program Inovativní podnikání přímo pro Tebe. Náš program vychází z finského vzdělávacího konceptu Tiimiakatemia® (Team Academy®), který vznikl v roce 1993 a od té doby se rozšířil do téměř celého světa - od Mexika až po Čínu.

Spolupráce je stavebním kamenem celé Tiimiakatemia®, a to i na mezinárodní úrovni. Tvoříme komunitu, vyměňujeme si zkušenosti a společně realizujeme projekty. Co obnáší studium v Tiimiakatemia®? Řídíme se podle tří pilířů: “Training”, “Reading” a “Practice”.

Training - Hlavním komunikačním prostředkem v rámci Tiimiakatemia® je dialog. Jedná se o umění komunikace mezi lidmi, které stojí na schopnostech naslouchání, důvěry a otevřenosti k ostatním. V rámci tréninku řeší tým nejrůznější otázky a témata ať už ohledně podnikání či osobního růstu. Reading - Četba je nepostradatelnou součástí studia v Tiimiakatemia®. V rámci modelu “Applying Theory to Practice” využíváme teoretické znalosti v praxi, čímž si je následně ověřujeme a osvojujeme. Practice - Naší praxí je práce na projektech v menších projektových týmech. Při práci na projektu rozvíjíme své dovednosti v dané oblasti podnikání - ať už se projekt zaměřuje na marketing, investice, poskytování služeb či slouží čistě pro osobní rozvoj.

Pod dohledem kouče se teampreneuři rozvíjejí a spolu s tím rozvíjejí své dovednosti. Na začátku studia studenti v týmech zakládají své obchodní společnosti*. Díky tomu se již od prvních krůčků pohybují v podnikatelském prostředí konkurence, zákazníků a reálných financí. Vlastní zkušenosti tak získávají komplexně - od problematiky založení podniku, přes všechny jeho další aspekty (finanční, personální, ekonomické, produktové, marketingové a jiné). Naučí se tak dělat strategická rozhodnutí o budoucím směřování podniku.

Tiimiakatemia® je komunita rozmanitých lidí, kteří se inspirují svou odlišností a dávají tak vznik různorodým týmům i projektům. Teampreneuři během studia realizují různé typy projektů, ze kterých získávají zkušenosti.

Studium zde se tedy zakládá na práci v týmech, tvorbě projektů v týmových společnostech, na koučování a reálném podnikání. Tiimiakatemia® používá principy učící se organizace, proto je jeho nedílnou částí samostudium. Teampreneuři zde přebírají zodpovědnost za své vzdělání a kromě dialogů, jsou páni svého času.

*ČZU v Praze nemá ve studentských společnostech právní, ani majetkovou účast.

Vítej v budoucnosti

Cílem studia je studenty naučit: být zodpovědný k sobě, k ostatním i ke svému prostředí; pracovat a učit se v týmu a tým vést; vytvářet a rozvíjet vlastní tým, projekt a podnik směrem ke stanovené vizi; chápat a řešit problémy denního provozu podniku i jeho vedení; používat vhodné manažerské metody, nástroje a technologie (IT); uvádět na trh vlastní produkty a dále je rozvíjet s ohledem na jejich rentabilitu.

Žádné vyučování, ale VZDĚLÁVÁNÍ SE.

Žádné sezení v lavicích, ale VLASTNÍ AKTIVITA.

Žádní studenti, ale TÝMOVÍ PODNIKATELÉ.

Žádné učebny, ale SDÍLENÉ KANCELÁŘE.

Žádná simulace, ale SKUTEČNÉ ZKUŠENOSTI.

Žádná kontrola, ale SEBEŘÍZENÍ.

Přijímací řízení:

V přijímacím řízení do Tiimiakatemia®️ vás hodnotí komise složená z koučů, teamprenerů a z lidí, kteří s Tiimiakatemia®️ spolupracují. Předsedou komise je náš Head Coach a garant studijního programu Ing. Václav Švec, Ph.D. Komise zajišťuje vyhodnocení výsledků, kterých uchazeč dosáhne.

Přijímací řízení má 2 kola. Abyste se dostali do 2. kola, musíte v prvním kole získat alespoň 17 bodů.

V prvním kole přijímaček se budete muset vypořádat s motivačním videem a vaším životopisem. Video musí být nahráno na YouTube. Do univerzitního informačního systému (UIS) pak odevzdáváte jen soubor typu PDF s odkazem na vaše motivační video ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_MV“. Soubor s životopisem odevzdáváte také do UIS ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_CV“ a to ve formě již zmíněného PDF. Tyto 2 soubory odevzdáváte současně s přihláškou. Hlídejte si proto, do kdy musíte podat přihlášku, a s tím spojené náležitosti v podobě 2 dokumentů.

Druhá část přijímaček se skládá z osobnostního testu, psaní eseje a absolvování interview vedeného formou skupinového dialogu. Druhé kolo se koná v jeden den pouze prezenčně a jsou k němu pozváni jen ti uchazeči, kteří v prvním kole získali alespoň 17 bodů, jak píšeme výše.

Motivační video, životopis a esej musí být v českém jazyce. Interview je vedeno převážně v českém jazyce, ale vaši schopnost komunikovat v anglickém jazyce si také prozkoušíme. Při komunikaci v anglickém jazyce byste měli prokázat alespoň úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cambridge assessment certifikáty nejsou k interview uznávány.

Tedy i termín pro odevzdání souborů s motivačním videem a životopisem je 31. března 2022. Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímaček můžete sledovat v UIS. Zároveň musíte zaplatit manipulační poplatek 750 Kč . Termín druhého kola probíhá v období od 6. do 14. června 2022. Termín bude pro individuální uchazeče upřesněn. Podmínkou pro studium programu je znalost českého jazyka. Uchazeči pocházející mimo Českou a Slovenskou republiku prokazují svou znalost složením jazykové zkoušky z češtiny organizované PEF ČZU, a to před přijímacími zkouškami. Úspěšné absolvování této zkoušky znamená dosažení alespoň 75% bodů a prokázání znalosti českého jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poplatek za jazykovou zkoušku je 900 Kč.(platba není součástí poplatků za přijímací řízení)

Tedy i termid="sm_t_x_27" data-sm-desc="text">Přihlášky je možné podávat od 17.listopadu 2022 do 31. března 2023.n pro odevzdání souborů s motivačním videem a životopisem je 31. března 2022. Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímaček můžete sledovat v UIS. Zároveň musíte zaplatit manipulační poplatek 750 Kč . Termín druhého kola probíhá v období od 6. do 14. června 2022. Termín bude pro individuální uchazeče upřesněn. Podmínkou pro studium programu je znalost českého jazyka. Uchazeči pocházející mimo Českou a Slovenskou republiku prokazují svou znalost složením jazykové zkoušky z češtiny organizované PEF ČZU, a to před přijímacími zkouškami. Úspěšné absolvování této zkoušky znamená dosažení alespoň 75% bodů a prokázání znalosti českého jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poplatek za jazykovou zkoušku je 900 Kč.(platba není součástí poplatků za přijímací řízení)

Náležitosti dílčích částí

Motivační video
 • V rámci motivačního videa by měl uchazeč představit minimálně svou motivaci, předpoklady, přínosy a silné stránky pro studium v Tiimiakatemia®️.
 • Celková délka nesmí přesáhnout 2 minuty. Video musí být nahráno na YouTube.


Životopis
 • Rozsah ani struktura životopisu není pevně stanovena, musí být však napsán v češtině. Měl by minimálně obsahovat informace o studiu, pracovních zkušenostech a dalších aktivitách.
 • Forma životopisu je volná. Můžete si vybrat životopis strukturovaný nebo i volně psaný.


Esej
 • Požadavkem je vytvořit souvislý text na zadané téma prokazující nejen znalost českého jazyka, ale zejména schopnost formulovat a předávat své myšlenky.
 • Na esej máte pouze 15 minut. Téma eseje vám nebude předem sděleno.


Interview
 • Je vedeno formou skupinového dialogu.
 • Probíhá střídavě v českém a anglickém jazyce.
 • Časový rozsah je 60 minut pro celou skupinu uchazečů.
 • Interview přezkoumává předpoklady ke studiu, jeho motivaci, splnění požadované jazykové úrovně, míry zapojení a společenského přehledu.


Osobnostní test
 • Probíhá v českém jazyce.
 • Osobnostní test má informativní charakter, zjišťuje silné stránky a předpoklady uchazeče a není nijak bodově ohodnocen.
 • Test má individuální časovou náročnost, obvyklá doba vyplnění je 10–20 minut.

Zeptej se

Ahoj,
já jsem Bára a v Tiimiakatemia® Prague studuji prvním rokem. Jsem ambasadorkou tohoto studijního programu a ráda Ti zodpovím jakýkoliv dotaz ohledně studia a naší komunity. Napiš na náš instaram a spojme se!

Kampus

Sleduj nás na sociálních sítích: