Informace pro uchazeče


První svého druhu v ČR

Zajímáš se o podnikání, marketing, osobní rozvoj? Pak je náš profesně zaměřený program Inovativní podnikání přímo pro Tebe. Náš program vychází z finského vzdělávacího konceptu Tiimiakatemia® (Team Academy®), který vznikl v roce 1993 a od té doby se rozšířil do téměř celého světa - od Mexika až po Čínu.

Spolupráce je stavebním kamenem celé Tiimiakatemia®, a to i na mezinárodní úrovni. Tvoříme komunitu, vyměňujeme si zkušenosti a společně realizujeme projekty. Co obnáší studium v Tiimiakatemia®? Řídíme se podle tří pilířů: “Training”, “Reading” a “Practice”.

Training - Hlavním komunikačním prostředkem v rámci Tiimiakatemia® je dialog. Jedná se o umění komunikace mezi lidmi, které stojí na schopnostech naslouchání, důvěry a otevřenosti k ostatním. V rámci tréninku řeší tým nejrůznější otázky a témata ať už ohledně podnikání či osobního růstu. Reading - Četba je nepostradatelnou součástí studia v Tiimiakatemia®. V rámci modelu “Applying Theory to Practice” využíváme teoretické znalosti v praxi, čímž si je následně ověřujeme a osvojujeme. Practice - Naší praxí je práce na projektech v menších projektových týmech. Při práci na projektu rozvíjíme své dovednosti v dané oblasti podnikání - ať už se projekt zaměřuje na marketing, investice, poskytování služeb či slouží čistě pro osobní rozvoj.

Pod dohledem kouče se teampreneuři rozvíjejí a spolu s tím rozvíjejí své dovednosti. Na začátku studia studenti v týmech zakládají své obchodní společnosti*. Díky tomu se již od prvních krůčků pohybují v podnikatelském prostředí konkurence, zákazníků a reálných financí. Vlastní zkušenosti tak získávají komplexně - od problematiky založení podniku, přes všechny jeho další aspekty (finanční, personální, ekonomické, produktové, marketingové a jiné). Naučí se tak dělat strategická rozhodnutí o budoucím směřování podniku.

Tiimiakatemia® je komunita rozmanitých lidí, kteří se inspirují svou odlišností a dávají tak vznik různorodým týmům i projektům. Teampreneuři během studia realizují různé typy projektů, ze kterých získávají zkušenosti.

Studium zde se tedy zakládá na práci v týmech, tvorbě projektů v týmových společnostech, na koučování a reálném podnikání. Tiimiakatemia® používá principy učící se organizace, proto je jeho nedílnou částí samostudium. Teampreneuři zde přebírají zodpovědnost za své vzdělání a kromě dialogů, jsou páni svého času.

*ČZU v Praze nemá ve studentských společnostech právní, ani majetkovou účast.

Vítej v budoucnosti

Cílem studia je studenty naučit: být zodpovědný k sobě, k ostatním i ke svému prostředí; pracovat a učit se v týmu a tým vést; vytvářet a rozvíjet vlastní tým, projekt a podnik směrem ke stanovené vizi; chápat a řešit problémy denního provozu podniku i jeho vedení; používat vhodné manažerské metody, nástroje a technologie (IT); uvádět na trh vlastní produkty a dále je rozvíjet s ohledem na jejich rentabilitu.

Žádné vyučování, ale VZDĚLÁVÁNÍ SE.

Žádné sezení v lavicích, ale VLASTNÍ AKTIVITA.

Žádní studenti, ale TÝMOVÍ PODNIKATELÉ.

Žádné učebny, ale SDÍLENÉ KANCELÁŘE.

Žádná simulace, ale SKUTEČNÉ ZKUŠENOSTI.

Žádná kontrola, ale SEBEŘÍZENÍ.

Přijímací řízení:

V přijímacím řízení do Tiimiakatemia®️ vás hodnotí komise složená z koučů, teamprenerů a z lidí, kteří s Tiimiakatemia®️ spolupracují. Předsedou komise je náš Head Coach a garant studijního programu Ing. Václav Švec, Ph.D. Komise zajišťuje vyhodnocení výsledků, kterých uchazeč dosáhne.

Přijímací řízení má 2 kola. Abyste se dostali do 2. kola, musíte v prvním kole získat alespoň 17 bodů.

V prvním kole přijímaček se budete muset vypořádat s motivačním videem a vaším životopisem. Video musí být nahráno na YouTube. Do univerzitního informačního systému (UIS) pak odevzdáváte jen soubor typu PDF s odkazem na vaše motivační video. Soubor s životopisem odevzdáváte také do UIS a to ve formě již zmíněného PDF. Tyto 2 soubory odevzdáváte současně s přihláškou. Hlídejte si proto, do kdy musíte podat přihlášku, a s tím spojené náležitosti v podobě 2 dokumentů.

Druhá část přijímaček se skládá z eseje a interview vedeného formou skupinového dialogu. Druhé kolo se koná v jeden den a jsou k němu pozváni jen ti uchazeči, kteří v prvním kole získali alespoň 17 bodů, jak píšeme výše.

Motivační video, životopis a esej musí být v českém jazyce. Interview je vedeno převážně v českém jazyce, ale vaši schopnost komunikovat v anglickém jazyce si také prozkoušíme. Při komunikaci v anglickém jazyce byste měli prokázat alespoň úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cambridge assessment certifikáty nejsou k interview uznávány.

Přihlášky je možné podávat od listopadu 2020 do 31. března 2021. Tedy i termín pro odevzdání souborů s motivačním videem a životopisem je 31. března 2021. Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímaček můžete sledovat v UIS. Zároveň musíte zaplatit manipulační poplatek 500 Kč nebo 20 €. Termín druhého kola probíhá v období od 7. do 11. června. Termín bude pro individuální uchazeče upřesněn. Podmínkou pro studium programu je znalost českého jazyka. Uchazeči pocházející mimo Českou a Slovenskou republiku prokazují svou znalost složením jazykové zkoušky z češtiny organizované PEF ČZU, a to před přijímacími zkouškami. Úspěšné absolvování této zkoušky znamená dosažení alespoň 70 % bodů a prokázání znalosti českého jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poplatek za jazykovou zkoušku je 700 Kč.

Náležitosti dílčích částí

Motivační video
  • V rámci motivačního videa by měl uchazeč představit minimálně svou motivaci, předpoklady, přínosy a silné stránky pro studium v Tiimiakatemia®️.
  • Celková délka nesmí přesáhnout 2 minuty. Video musí být nahráno na YouTube.


Životopis
  • Rozsah ani struktura životopisu není pevně stanovena, musí být však napsán v češtině. Měl by minimálně obsahovat informace o studiu, pracovních zkušenostech a dalších aktivitách.
  • Forma životopisu je volná. Můžete si vybrat životopis strukturovaný nebo i volně psaný.


Esej
  • Požadavkem je vytvořit souvislý text na zadané téma prokazující nejen znalost českého jazyka, ale zejména schopnost formulovat a předávat své myšlenky.
  • Na esej máte pouze 15 minut. Téma eseje vám nebude předem sděleno.


Interview
  • Je vedeno formou skupinového dialogu.
  • Probíhá střídavě v českém a anglickém jazyce.
  • Časový rozsah je 60 minut pro celou skupinu uchazečů.
  • Interview přezkoumává předpoklady ke studiu, jeho motivaci, splnění požadované jazykové úrovně, míry zapojení a společenského přehledu.

Zeptej se

Ahoj,
já jsem Lucka a v Tiimiakaremia® Prague studuji druhým rokem. Jsem ambasadorkou tohoto studijního programu a ráda Ti zodpovím jakýkoliv dotaz ohledně studia a naší komunity. Napiš mi a spojíme se!

Kampus

Sleduj nás na sociálních sítích: