Informace pro uchazeče


První svého druhu v ČR

Zajímáš se o podnikání, marketing, osobní rozvoj? Pak je náš profesně zaměřený program Inovativní podnikání přímo pro Tebe. Náš program vychází z finského vzdělávacího konceptu Tiimiakatemia® (Team Academy®), který vznikl v roce 1993 a od té doby se rozšířil do téměř celého světa - od Mexika až po Čínu.

Spolupráce je stavebním kamenem celé Tiimiakatemia®, a to i na mezinárodní úrovni. Tvoříme komunitu, vyměňujeme si zkušenosti a společně realizujeme projekty. Co obnáší studium v Tiimiakatemia®? Řídíme se podle tří pilířů: “Training”, “Reading” a “Practice”.

Training - Hlavním komunikačním prostředkem v rámci Tiimiakatemia® je dialog. Jedná se o umění komunikace mezi lidmi, které stojí na schopnostech naslouchání, důvěry a otevřenosti k ostatním. V rámci tréninku řeší tým nejrůznější otázky a témata ať už ohledně podnikání či osobního růstu. Reading - Četba je nepostradatelnou součástí studia v Tiimiakatemia®. V rámci modelu “Applying Theory to Practice” využíváme teoretické znalosti v praxi, čímž si je následně ověřujeme a osvojujeme. Practice - Naší praxí je práce na projektech v menších projektových týmech. Při práci na projektu rozvíjíme své dovednosti v dané oblasti podnikání - ať už se projekt zaměřuje na marketing, investice, poskytování služeb či slouží čistě pro osobní rozvoj.

Pod dohledem kouče se teampreneuři rozvíjejí a spolu s tím rozvíjejí své dovednosti. Na začátku studia studenti v týmech zakládají své obchodní společnosti*. Díky tomu se již od prvních krůčků pohybují v podnikatelském prostředí konkurence, zákazníků a reálných financí. Vlastní zkušenosti tak získávají komplexně - od problematiky založení podniku, přes všechny jeho další aspekty (finanční, personální, ekonomické, produktové, marketingové a jiné). Naučí se tak dělat strategická rozhodnutí o budoucím směřování podniku.

Tiimiakatemia® je komunita rozmanitých lidí, kteří se inspirují svou odlišností a dávají tak vznik různorodým týmům i projektům. Teampreneuři během studia realizují různé typy projektů, ze kterých získávají zkušenosti.

Studium zde se tedy zakládá na práci v týmech, tvorbě projektů v týmových společnostech, na koučování a reálném podnikání. Tiimiakatemia® používá principy učící se organizace, proto je jeho nedílnou částí samostudium. Teampreneuři zde přebírají zodpovědnost za své vzdělání a kromě dialogů, jsou páni svého času.

*ČZU v Praze nemá ve studentských společnostech právní, ani majetkovou účast.

Vítej v budoucnosti

Cílem studia je studenty naučit: být zodpovědný k sobě, k ostatním i ke svému prostředí; pracovat a učit se v týmu a tým vést; vytvářet a rozvíjet vlastní tým, projekt a podnik směrem ke stanovené vizi; chápat a řešit problémy denního provozu podniku i jeho vedení; používat vhodné manažerské metody, nástroje a technologie (IT); uvádět na trh vlastní produkty a dále je rozvíjet s ohledem na jejich rentabilitu.

Žádné vyučování, ale VZDĚLÁVÁNÍ SE.

Žádné sezení v lavicích, ale VLASTNÍ AKTIVITA.

Žádní studenti, ale TÝMOVÍ PODNIKATELÉ.

Žádné učebny, ale SDÍLENÉ KANCELÁŘE.

Žádná simulace, ale SKUTEČNÉ ZKUŠENOSTI.

Žádná kontrola, ale SEBEŘÍZENÍ.

Přijímací řízení:

V přijímacím řízení do Tiimiakatemia®️ vás hodnotí komise složená z koučů, teamprenerů a z lidí, kteří s Tiimiakatemia®️ spolupracují. Předsedou komise je garant studijního programu pan Doc. Ing. Ladislav Pilař, Ph.D., MBA. Komise zajišťuje vyhodnocení výsledků, kterých uchazeč dosáhne.

Přijímací řízení má 2 kola. Abyste se dostali do 2. kola, musíte v prvním kole získat alespoň 17 bodů.

V prvním kole přijímaček se budete muset vypořádat s motivačním videem a vaším životopisem. Video musí být nahráno na YouTube. Do univerzitního informačního systému (UIS) pak odevzdáváte jen soubor typu PDF s odkazem na vaše motivační video ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_MV“ a soubor s životopisem ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_CV“, také ve formě PDF. Tyto 2 soubory odevzdáváte současně s přihláškou.

Druhá část přijímaček se skládá z osobnostního testu, psaní eseje a absolvování interview vedeného formou skupinového dialogu. Druhé kolo se koná v jeden den pouze prezenčně a jsou k němu pozváni jen ti uchazeči, kteří v prvním kole získali alespoň 17 bodů. Termín druhého kola je stanoven na období od 10. do 14. června 2024.

Motivační video, životopis a esej musí být v českém jazyce. Interview je vedeno převážně v českém jazyce, ale vaši schopnost komunikovat v anglickém jazyce si také prozkoušíme. Při komunikaci v anglickém jazyce byste měli prokázat alespoň úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cambridge assessment certifikáty nejsou k interview uznávány.

Přihlášky je možné podávat od 10. listopadu 2023 do 31. března 2024. Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímaček můžete sledovat v UIS. Zároveň musíte zaplatit manipulační poplatek 750 Kč.

Náležitosti dílčích částí

Motivační video
 • V rámci motivačního videa by měl uchazeč představit minimálně svou motivaci, předpoklady, přínosy a silné stránky pro studium v Tiimiakatemia®️.
 • Celková délka nesmí přesáhnout 2 minuty. Video musí být nahráno na YouTube.


Životopis
 • Rozsah ani struktura životopisu není pevně stanovena, musí být však napsán v češtině. Měl by minimálně obsahovat informace o studiu, pracovních zkušenostech a dalších aktivitách.
 • Forma životopisu je volná. Můžete si vybrat životopis strukturovaný nebo i volně psaný.


Esej
 • Požadavkem je vytvořit souvislý text na zadané téma prokazující nejen znalost českého jazyka, ale zejména schopnost formulovat a předávat své myšlenky.
 • Na esej máte pouze 15 minut. Téma eseje vám nebude předem sděleno.


Interview
 • Je vedeno formou skupinového dialogu.
 • Probíhá střídavě v českém a anglickém jazyce.
 • Časový rozsah je 60 minut pro celou skupinu uchazečů.
 • Interview přezkoumává předpoklady ke studiu, jeho motivaci, splnění požadované jazykové úrovně, míry zapojení a společenského přehledu.


Osobnostní test
 • Probíhá v českém jazyce.
 • Osobnostní test má informativní charakter, zjišťuje silné stránky a předpoklady uchazeče a není nijak bodově ohodnocen.
 • Test má individuální časovou náročnost, obvyklá doba vyplnění je 10–20 minut.

Zeptej se

Ahoj,
já jsem Elen a v Tiimiakatemia® Prague studuji prvním rokem. Jsem ambasadorkou tohoto studijního programu a ráda Ti zodpovím jakýkoliv dotaz ohledně studia a naší komunity. Napiš na náš instaram a spojme se!

Kampus

Sleduj nás na sociálních sítích: