The world’s biggest problem? Powerful psychopaths


0 b.

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 10.09.2023

The world’s biggest problem? Powerful psychopaths   Brian Paul Klaas

Špatný systém přitahuje špatné lidi

  

Brian Paul Klaas je americký politolog a autor knihy "Corruptible: Who Gets Power and How It Changes Us," o které video pojednává.

  

ÚVOD

  

Mým cílem v této eseji je zkoumat vědomosti o moci, jejím vlivu na jednotlivce a hledat možná preventivní opatření, která lze aplikovat na "Systémy."

  

Moji motivací je aplikovat tuto teorii v rámci naší komunity, později třeba i ve společnosti, a zajistit tak vyšší odolnost vůči psychopatickým lídrům v aktuálním kontextu událostí.

  

01:21:46

  

Výběr lídrů

  

      

 • Screening
 •     

 • Před volbou mít u kandidátů psychologické testy.
 •     

 • Ptát se, co chtějí s mocí dokázat? - Otázky, které odhalí jejich cíle.
 •     

 • Stínové orgány - Náhodní lidé - Zvědomění problémů.
 •   

  

SELF-SELECTION EFFECT

  

Často použitý výraz, který vyjadřuje, jak systémy často lákají naivní představy, na základě kterých lidé sami sebe vybírají do pozic - hlásí se. Jedná se o jeden z mnoha biasů (zkreslení), kterým lidé podléhají.

  

Nábor policie USA vs. NZ

  

      

 • Kampaň policie v USA má značně agresivní nádech, lebky tanky a kouřové granáty. Odkaz na video
 •     

 • Kampáň pro nábor policie na Novém Zélandu je doslova: "Do you care enough to be a cop?" Odkaz na video
 •     

 • Rozdílná očekávání různých typů lidí.
 •   

  

Možná preventivní opatření?

  

Potřeba lepšího dohledu a lepšího náboru. Je třeba opravit oba konce, jak aktuální chování policie, tak způsob náboru.

  

TROLLEY PROBLEM

  

Odklonit kolej a zabít jednoho místo dvou lidí.

  

SCREAMING BABY PROBLEM

  

Zabít mimino, aby vás neodhalily a nezabily.

  

Je hloupé hodnotit lídry za to, že udělali rozhodnutí se špatným dopadem, rozhodovali se mezi dvěma špatnými možnostmi.

  

Esej banka

  

Esej banka je místo, kde ukládáš své poznání z různých zdrojů:

  

      

 • Knihy
 •     

 • Podkásty
 •     

 • Videa
 •     

 • Přednášky
 •   

  

Dlouhodobě ukládáš myšlenky a sdílíš je s komunitou.

  

Abhist Vejjajiva

  

Premiér Thajska

  

      

 • Očekávala se občanská válka, přinesla by velké množství obětí.
 •     

 • Abhist použil těžké zbraně na potlačení protestů.
 •     

 • Nižší ztráty teď než vyšší potom, 100 lidí bylo zabito.
 •     

 • Co udělal je potřeba odsoudit - neudělal správnou věc. Zároveň pochopit myšlenkový proces.
 •   

  

Winston Churchill

  

Prolomil Enigmu, ale museli skrývat, že dokáží získat informace o Němcích. Nevaroval australskou loď před torpédováním, pro zachování strategické výhody prolomení kódu Enigma. "Hodnoť dle alternativních možností, ne dle ideálního světa, který neexistuje."

  

Jak být natlačen do pozice moci, mění rozhodování?

  

Hurikán Katrina

  

      

 • Omezené zdroje.
 •     

 • Vyšší množství pacientů.
 •     

 • Potřeba rozhodnout, kdo má přežít.
 •   

  

Moc přináší více příležitostí způsobit ostatním bolest.

  

Jak vyhodnotit rozhodnutí jednotlivců u moci?

  

      

 • The Problem of Dirty Hands - V pozici moci se dostaneš do situací, kde jsou pouze špatné volby, a z principu si ušpiníš ruce.
 •     

 • The Idea of Learning - Lidé u moci se časem naučí být lepšími v tom být špatní. Lépe manipulovat, mučit, atd.
 •     

 • The Problem of Opportunity - Lidé u moci mají více příležitostí ublížit dalším lidem, což zapříčiní, že budou vypadat, že jsou horší než my ostatní.
 •     

 • The Problem of Scrutiny (Problém Kontroly) - Lidé u moci jsou pod větší kontrolou než ostatní, což ukáže větší množství negativních dat o jejich chování. Hodně lidí je špatných, jen nejsou vidět.
 •   

  

Ano, moc kazí lidi, každopádně hodně lidí u moci už bylo zkažených předtím.

  

SHRNUTÍ

  

Celkově lze tedy říci, že zásadní pro existenci dobrých lídrů na správných místech, je velmi zásadní už jejich výběr a zvědomění, jaký vliv na ně bude nově získaná moc mít a jak se mohou preventivně těmto efektům bránit.

  

Je potřeba stavět systémy, které budou brát v potaz, že moc přitahuje ty, kteří touží po moci, a nastavit pravidla, vstupní pohovory, mitigaci lidských biasů při volbách a následnou kontrolu, která zmírní pravděpodobnost, že v pozici moci vstanou lidé, kteří nebudou přínosem, ale hrozbou.


Otázkou za milion však zůstává jak implementovat teorii do praxe komunity a zajistit tak její odolnost před psychopaty.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

24.05.2024

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.05.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

23.05.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

20.05.2024

Kategorie: Jiné

Body: 2

19.05.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.05.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: