The Soul of Leadership


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 11.04.2023

The Soul of Leaderhip   Deepak Chopra

Proč jsem si knihu vybrala:

Knížku jsem si vybrala na základě požadovaných knih k Rocket modelu. Zároveň jsem si vybrala konkrétně tuto, protože mě osobně téma leadershipu zajímá a chtěla jsem se dozvědět o jiném, více spirituálním pohledu.

O knize:

Autor knihy, Deepak Chopra, na začátku zmiňuje, že cílem knihy je “dát všem dovednosti a vhled být lídrem - ne ledajakým, ale lídrem inspirujícím.” I přes to, že s nějakými predispozicemi být lídrem se narodit můžete, neznamená to, že budete lídrem úpěšným a ani to neznamená, že ten, kdo predispozice vrozené nemá, se je nemůže naučit.

Na té nejhlubší úrovni je lídr symbolem duše týmu, proto “The Soul of Leaderhip.”

Duše je autorem posána jako podvědomí. To nabývá vlastností, které jsou pro tvoření zásadní: kreativita, inteligence, organizační síly a láska. Pokud se necháte vést způsoby, které popisuje autor v knize, budete schopni zlepšit právě tyto 4 vlastnosti.

(pozn. Líbilo se mi, že autor v knize střídá ženský a mužský rod, když mluví o nekonkrétním člověku.👌🏼)

Leadership je cesta. Autor vytvořil mapu této cesty. V praktické zkratce L-E-A-D-E-R-S, kde každé písmeno popisuje klíčový aspekt definování vaší vize a jejího následného uskutečnění.

L - Look and listen

E - Emotional bonding

A - Awareness

D - Doing

E- Empowerment

R - Responsibility

S - Synchronicity

Můj pohled na knihu:

“Skvělý lídr má vizi a umí jí manifestovat.”

První věta kapitoly “Look and Listen” mě dostala. Měla jsem pocit, že mi to mluví z duše, takhle to cítím. Všude čtu jen teorie, že jste schopni vést tým 5-8 lidí atd.. A najednou čtu o manifestaci v knížce do školy? Ano, teorie jsou skvělé podložené informace, akorát mě osobně vždy chybí ta spirituální stránka, nad kterou denně sama přemýšlím a konečně čtu knihu, která obojí spojuje dohromady a dává mi obrovský smysl.

Knížka mi doplnila absolvovaný Leaderhip Program nabitý teorií. LP se také z části věnoval vizi, hodnotám a našim vlastnostem. Byla to část, která mě nejvíce bavila a osolovila a proto mi kniha dopomohla tuto část víc prozkoumat a ještě přidat hlubší, spirituálnější pohled do našeho vědomí.

Osobně se ráda ponořuji do sebe, zamýšlím se nad svými vlastnostmi, chováním, vztahy, sny, vizí. To jsou témata, při kterých zapomenu na čas a dostanu se do flow. Jsou to témata pro mě hodně emotivní, a tak berou dost energie, ale zároveň mě nabíjí nadějí a pozitivitou. Proto mi kniha zabrala více času. Nad jendotlivými myšlenkami jsem se pozastavovala a dumala.

Deepak Chopra v knize zmiňuje důležitou věc. “Lídři existují, aby ztělesňovali hodnoty, po kterých jsou následovníci hladoví, zatím co následovníci skrz sebe naplňují lídrovu vizi.” Pokud lídr chce, aby ho tým následoval a plnil jeho vizi, musí mu důvěřovat. Taková důvěra se tvoří na základě emoční a spirituální inteligence, kdy musí být lídr schopný reagovat na to, co tým brzdí, analyzovat situaci a postavit se k ní, aby se tým posunul dál. Od nenaplněné potřeby bezpečí, přes kreativtu a růst až po spirituální naplnění. Emotional bonding je pro důvěru v lídra a plnění vize klíčové.

Vize se ale nerodí jen tak, všechno po čem toužíme se tvoří v našem podvědomí. Jak píše autor - “Awareness is the birthplace of possibility.” Podvědomí zná nejlépe naše touhy a není k tomu třeba přemýšlení. V tom je rozdíl, mezi podvědomím a přemýšlením - přemýšlení trvá nějakou dobu, podvědomí zná odpověď hned. Je to vlastně důvěra v sami sebe, dá se trénovat meditací, což já osobně zatím nedělám, ale svůj vnitřní hlas poslouchám a věřím mu už nějakou dobu. Vnímám, pokud mi něco nesedí, většinou už ani tak nedumám nad tím “proč” a zkrátka se od toho odkloním. Jsem už naučená, že pokud jdu přes tento pocit, nedopadá to nejlépe.

Pokud nastane situace, která s námi rezonuje, žádá si to akci. Lídr by měl být orientovaný na akci, jelikož jen díky akci se může ubírat směrem k vizi. I v této knížce se apeluje na SMART chování a dbát na smysl akce. Chopra popisuje, že krom Doing, umí lídr tzv. nondoing, kdy nechá svou duši, aby ho řídila. Nondoing je tedy spirituální strana doing - je to umění, kdy se přestanete trápit a bojovat a necháte život otevřený. Takové umění jsem zatím moc nepochopila, asi mi osobně potrvá než pochipím, co tím autor myslí, ale dost mě tato dovednost zaujala.

Navíc se mi líbí, jak je v kapitole Empowerment popsáno, že nelze pushovat jen sebe, ale pokud chceme dojít s týmem k vizi, musíme umět podpořit i ostatní a dodat jim odvahu v je samotné. Každý je výjimečný, každý v sobě ukrývá nekonečný potenciál a je schpný čehokoliv si usmyslí - musí jen chtít. Lídr si toho musí být vědom a předávat takovou myšlenku dál svému týmu. Každý by si měl být vědom sám sebe, čeho chce dosáhnout, co mu jde, kam směřuje a díky tomu můžou posunout tým. V knize autor zmiňuje Gallup model, který zahrnuje 34 silných stránek - čím víc jich je v týmu zastoupených, tím má tým větší šansi na úspěch. Proto je diverzita tak důležitá, tento model je důkazem, že každý člen je puzzlík, který do skládačky zapadá.

Jedno je z knihy jasné, za svůj život jsme zodpovědní (Responsible) pouze my sami. Každý by měl vědět, že za to, jak se cítíme, co děláme a kam směřujeme neseme plnou zodpovědnost. Nikdo jiný nemá právo ani možnost toto řídit. Jakmile tohle pochopíme, už nemůžeme vinit ostatní a začneme se dívat do sebe.

Pokud chceme totiž vést jiné, musíme umět vést sebe - ani tady tedy není vyjímkou pravidlo, že vždy začínáme u sebe. Jít příkladem a být inspirací, takhle vnímám leadership já. Umět řídit své emoce a to, jak vidíme svět. Umět ovlivnit a vědět, jak se cítíme, jak zareagujeme a jaký to bude mít dopad. Být lídrem neznamená, být ve všem nejlepší, naopak, pokud v něčem lídr dobrý není, přizná to sám sobě i jiným a ukáže, jak s tím pracovat.

Pokud stojíme před rozhodnutím, měli bychom se ptát, zda nás to posune dál - pokud ano, měli bychom to učinit a příjmout za to plnou zodpovědnost.


Lídr musí vědět, co tým potřebuje a jedná v jeho největším zájmu. Členové týmu mají nějaké potřeby a na tom staví tým potřeby své. Být lídrem znamená umět organicky přepínat mezi různým postavením a pomáhat tak týmu a jeho členům své potřeby naplňovat. Jednou je lídr motivátorem, inspirací, inovátorem, ochranitelem, stmelovačem atd.. Je to role rozmanitá, velmi důležitá a hodně náročná, ale pokud lídr své postavení nezneužívá a jde mu z duše, pak má velkou šanci na úspěch.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Michaela Ritterová - 13.04.2023 - 10:51


krásně napsaná esej!

Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: