The Brand Gap


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 05.12.2021

The Brand Gap   Marty Neumeier

Proč jsem si knihu vybrala?


O knize jsme se bavili dost často na TS. Dokonce vznikla i learnig cell o tomto tématu. Brand je obecně těžké vybudovat a jelikož se o to už nějaký čas v Secondhoof snažíme, přišlo mi čtení této knihy jako dobrý nápad.

Podle mého názoru je celý Branding o zákaznících. Protože naše značka není logo ani to, o co se firma snaží. Značka je abstraktní pocit, který má zákazník při vnímání firmy.


Základ všeho je dobrá komunikace se zákazníkem a jeho získání. Další krok je udržení. Celý tento postup je pro firmu velmi náročný. V dnešní době je na trhu tolik možností a firem, že udržet si zákazníka dá tolik práce.


Firma by měla mít zodpovězené tyto 3 otázky:

Kdo je?

Co dělá?

Proč na tom záleží?


Tyto 3 otázky mi hodně připomínají zlatý kruh, z knihy Začněte s Proč. Jejich zodpovězení chápu, protože když firma nebude mít tyto otázky definované. Může se stát, že nebude konzistentní s tím, co dělá a vyděsí tak zákazníky.


Principy Brandingu?

Odlište se

Spolupracujte

Inovujte

Ověřujte

Kultivujte


Pokud se vám podaří tyto principy promítnout do vašeho podnikání. Teoreticky byste měli vytvořit Brand. Je důležité podotknout, že se Brand nevytvoří přes noc. Je to proces a pořádně dlouhý. Vytrvejte!Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: