Team Coaches Best Tools


0 b.

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 26.05.2023

Team Coaches Best Tools   Johannes Partanen

Ke knížce jsem se dostala, protože jsme se začali zabývat s týmem plnění Rocket modelu. K získání prvního stickeru je nutné přečíst právě Team Coaches.

Při čtení jsem měla spoustu „aha“ momentů, ale ještě víc jich přišlo při společné training session, kde jsme jako tým opravdu využili týmové učení. Díky skvělému crossu, Aničce, se nám podařilo získat z tématu co nejvíce možných informací a vědomostí.

Prvákům doporučuju si přečíst knihu hned na začátku. To, čeho zpětně lituju, je malé zjišťování a učení o Tiimiakatemia metodice a průběhu studia. Věřím taky, že by mi to pomohlo v mé roli Team leadera.


Říká Vám něco SECI model?

Z knížky si nejvíc odnáším SECI model – znázorňuje proces vytváření vědomostí (knowledge creation). V modelu se uplatňuje všechny vědomosti jedince Tacitní vědomosti jsou ty, které je těžké přenést na papír nebo vyloženě vysvětlit. Osobně bych to trošku přirovnala k soft skills. Jde o znalosti, které budeme jen těžko někomu předávat. Naopak znalosti explicitní jsou takové, co nám půjdou lehce napsat na papír nebo vysvětlit někomu jinému.

Tyto dva druhy vědomostí, tacitní a explicitní, se potom prolínají ve spirále modelu, kterým jsme schopni nabít důležité informace.


Na obrázku jde krásně vidět, jak se utváří různé vědomosti.


Jestliže dochází k předání informací tacitní – tacitní, dochází k socializaci. Jak? Třeba tak, že sedíte nahoře v TAPu v kanclech a jednoduše se bavíte s někým z jiného týmu. Může docházet k pozorování druhých, stínování nebo pouze pozorování sebe sama.

Pokud předávám informace tacitní – explicitní, dochází k zvědomování tacitní vědomosti a dochází k tomu, že se formuluje do informace explicitní, tedy takové, kterou můžeme verbálně vyjádřit a vysvětlit. Tím pádem naše znalosti dokážeme předat druhým.

Předávání informací ve formě explicitní – explicitní je kombinace. Dáváme dohromady dvě různé znalosti, které se prolínají. Následně dochází ke vzniku nové vědomosti, která vzniká z kombinací.

Posledním jevem je předávání informací explicitní – tacitní, tedy internalizace. K tomu dochází, když jedinec přijme explicitní informaci, kterou následně vyzkouší podle modelu ATP. Informace se tak stává součástí vědomostí jednotlivce, který se dozvěděl, co funguje druhým v praxi a sám si to jde zkusit.


Všechny části tohoto učení jsou tak nezbytné pro správný rozvoj jedince. Spirála se dá uplatnit jak na úrovni jednotlivců, tak ale i týmů či celé organizace. Proto je tak důležité aktivně trávit čas nejenom ve svém týmu a s členy svého týmu, ale také v Tiimi obecně, chodit na zákaznické schůzky a být v kontaktu s lidmi. Pro celkový posun jedince je pak nutné si tohle uvědomit a zeptat se sám sebe: kde trávím nejvíce času? Protože to se odráží v tom, jak rostu.

Celý SECI model se prolíná učením a plněním Rocket modelu. Protože tohle, přátelé, je to pravé učení.


Tiimiakatemia Passes

V knížce jsem pak věnovala značnou část pozornosti různým pasům, které by v rámci Tiimiakatemia mohly existovat. Tyto pasy jsem pak našla v závěrečném portfoliu, které bychom měli každý jednotlivě zpracovávat k ukončení našeho studia.

Leadership pass je pro budoucí i prezenční leadery a Team leadery. Vize je taková, že každý by si měl splnit daná pole, která se v pasu nachází. Tento pas bude naší vizitkou. Kromě toho jde také o to, že by se měl Team leader zúčastnit Leadership programu, který trvá 9 měsíců a zlepšuje mu jeho schopnosti v oblasti leadershipu. Já sama jsem se jednoho ročníků zúčastnila a jsem za to vděčná.

Cross pass je potom pas na crossfertilizace mezi týmy. Je tam povinné políčko pro ověření koučem. Osobně si myslím, že nám něco takového chybí a mělo by se zavést. Nechci znít tak, že lidem nevěřím, nicméně si myslím, že by nám to pak pomohlo tuhle metriku dodržovat a posunout se tak mimo jiné ve vzájemném učení a SECI modelu.

Diversity pass je v podstatě pomůcka k plnění celého sklil profilu. Je tam začleněno několik různých úkonů nebo otázek, které by měly studenty podněcovat k experimentování.


Tiimiakatemia Vám dá tolik, kolik vy dáte do studia Tiimiakatemia.

Pusu a šáteček. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

09.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

07.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

06.06.2023

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

Kategorie: Učení

Body: 1

05.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 0

02.06.2023

Sleduj nás na sociálních sítích: