Moderní ekonomie


2 body

Hodnocení: 70 %

Přidáno: 23.02.2020

Moderní ekonomie   Hana Lipovská

Moderní ekonomie

Hana LipovskáMotivace k přečtení


Kniha je velice netradičně pojatá. Nejen že předává ekonomické znalosti, ale chce především naučit čtenáře myslet samostatně, kriticky a ekonomicky. Je plná zajímavých příkladů doprovázejících poutavý vyklad. A jelikož jsem chtěl znovu posunout svoje ekonomické znalosti, tak moje volba padla na tuhle moderní učebnici, která je z velké části napsaná formou hry.


Co se všechno v knize skrývá…


Ve třiceti kapitolách jsem prozkoumal základní ekonomické disciplíny. V knize je mnoho zajímavých témat. Například jak vznikají ekonomické krize, jak vznikají monopoly, jak funguje trh nebo jak funguje ČNB, mezinárodní obchod nebo daně. Kniha není jen o teorii, je tam spoustu zajímavých a praktických příkladů nebo i historie dané ekonomické disciplíny, díky které člověk snadněji pochopí danou problematiku.


Podle obsahu jsem si myslel, že mi kniha nemůže nic nového přinést. Myslel jsem si, že už v těch kapitolách, co se v knize objevují, tak už nějaké znalosti mám. Jenže kniha mi přinesla nové poznatky z oblasti ekonomie a vlastně i takové nové chápání, jak tato věda funguje. Navíc jsem si rozšířil moji slovní ekonomickou zásobu, díky velké četnosti odborných pojmů.


Vážím si toho, že autorka splnila název knihy. A to, že kniha popisuje moderní ekonomii. Dále je výborná v tom, že každý odborný pojem je vysvětlen na zajímavém příkladu z praxe.


Slovník pojmů


Tohle je malý výtažek odborných pojmů z knihy. Kdyby měl někdo zájem o více takových, tak mi napište a já vám je s radostí pošlu, ať se můžete v ekonomii posouvat. Kdyby vám nějaký pojem nebyl jasný z definice, tak mi napište též a já použiju praktický příklad z knihy, díky kterému to určitě pochopíte.


Cenová diskriminace - obchodní praktika, kdy prodáváme stejné zboží různým lidem za různé ceny


Arbitáž - postup, kdy koupíme zboží na jednom trhu levnější a prodáme je na druhém trhu dráže.


Morální hazard - vzniká v situaci, kdy je člověk motivován jednat riskantně, protože nenese plné důsledky svého jednání


Asymetrie informací - je situace, kdy je jeden člověk lépe informovaný než druhý člověk


Rivalitní statek - je taková statek, jehož užívání jedním člověkem snižuje možnost užívání ostatním lidem


Vylučitelný statek - statek, v jehož užívání může být člověku zabráněno


Racionální spotřebitel - je takový spotřebitel, jenž si vybírá nejlepší možný spotřební koš, který si může dovolit při svém rozpočtovém omezení, aby maximalizoval svůj užitek


Pareto-efektivní situace - je situace, kdy si nikdo nemůže polepšit, aby si zároveň nikdo jiný nepohoršil


Absolutní výhoda - znamená, že je v této činnosti člověk lepší než ti ostatní


Komparativní výhoda - má každý člověk v té činnosti, ve které je lepší než ve všech ostatních


Substituty - jsou dva statky, pro které platí, že pokud jeden zdraží, začneme jej prodávat méně a budeme více poptávat druhý z nich


Komplementy - jsou dva statky, pro které platí, že pokud jeden zdraží, začneme poptávat oba dva méně


Monopol - vzniká, pokud je na trhu pouze jeden prodávající a nabízí produkt, který nemá blízké substituty


bandwagon efekt - situace, kdy lidé přizpůsobují svůj názor názoru většiny


Okunův zákon - ilustruje vztah mezi ekonomickým cyklem a mírou nezaměstnanosti: pokud ekonomika roste, nezaměstnanost klesá a naopak


HDP - je tržní hodnota všech finálních statků a služeb vyrobených v ekonomice za dané časové období


Závěr


Knihu doporučuji každému, kdo má zájem o ekonomii. Díky této knize jsem rozšířil svůj byznys jazyk. Za to jsem velice rád, jelikož si myslím, že je to ve světě byznysu velmi důležité. Naučil jsem se i něco nového z ekonomické historie nebo co potřebuju k tomu, abych se stal guvernérem ČNB :).Hodnocení: 70 %

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: