Kreativita a inovace v organizaci


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 02.01.2022

Kreativita a inovace v organizaci   Emilie Franková

Proč jsem si tuto knihu vybrala?

Kniha je určená ke zkouškám. Zdála se mi zajímavá, tak jsem se rozhodla si ji přečíst.


Knihu bych rozdělila do 3 pomyslných částí. Kreativita a inovace jedince, Kreativita a inovace v týmu, Kreativita a inovace v Organizaci.


1) Kreativita a inovace jedince –

V knize se dozvídáme, že kreativita a inovace jedince je nejdůležitější počáteční bod. Zdrojem všech kreativních a inovativních nápadů je lidská mysl. Jak už jsem četla v mnoha knihách, v každém případě musí členové týmu začít u sebe, bez toho to nejde. I kreativitu a dovednosti inovovat musíme nejdříve rozvíjet u jedinců, jinak se na týmovou rovinu nikdy nedostanou. V knize je uvedeno, že za relevantní individuální charakteristiky jedince pro inovace se považují: Kognitivní faktory, Osobnostní rysy, Motivace, Znalosti.


Aby byl jedinec kreativní je velmi důležité divergentní myšlení jedince. K základním schopnostem divergentního myšlení patří:

Fluence (myšlenková plynulost, pohotovost nebo nápaditost)

Flexibilita (myšlenková pružnost)

Originalita

Elaborace (schopnost vypracovat detaily)

Redefinice (změna funkce, využití daného řešení)

Citlivost na problémy


Dalším poznatkem pro mě bylo, že kreativita se dá cvičit a rozvíjet. Trénink kreativity v organizačním prostředí by měl být zaměřen nejen na zaměstnance, ale i na jejich manažery a manažerské praktiky zvyšující kreativitu podřízených.


Technika šesti myslitelských klobouků – Každý účastník si na hlavu pomyslně nasadí klobouk, který má nějakou barvu a vlastnost např.: bílý klobouk – zaměření pozornosti na ověřená fakta, čísla a informace. Každý klobouk je předem definovaný. Ve cvičení se musí využít klobouky všechny, jinak by bylo neúplné. Umožňuje tak široký pohled na věc a spoustu nových perspektiv. Tuhle techniku jsme několikrát použili při brainstormingu v týmu a musím říct, že je velmi zajímavá a za sebe doporučuji.


2) Kreativita a inovace v týmu -

Tým vzniká z jednotlivých jedinců v určité organizaci. Skupina je tvořena z jednotlivých pracovníků na jednom pracovišti a k jejím základním znakům patří: Společné cíle, Společná činnost, Vnitřní struktura, vzájemné hlubší vztahy….


Kreativitu a inovace podporují ve skupinovém či týmovém prostředí tyto faktory:

Kooperativní styl vedení (stimul motivace)

Soudržnost mezi členy týmu (generování nápadů)

Délka existence týmu

Struktura týmu


Kreativní a inovační procesy na úrovni týmu usnadňují tyto faktory:

Vize, Bezpečné prostředí, Prostředí pro vynikající výsledky v plnění úkolů,


Podpora pro kreativitu a inovace.

Chtějí-li lídři a manažeři povzbuzovat kreativitu a inovace v týmech měli by zajišťovat, aby týmové úkoly byly vnitřně motivující pro členy týmu.

Pro úspěch celého inovačního procesu je důležité, aby členové týmu byli výborní jak v kreativitě, tak v implementaci inovace.


Ovzduší pro kreativitu a inovace: - Výzva – Organizační povzbuzování – Podpora pracovního týmu – Supervizní povzbuzování – Organizační překážky.


V knize se zmiňují i týmové role. Jejich diverzita je více než potřebná pro správný chod týmu. Vzor ideálního týmu neexistuje, ale Belbin ve své téměř desetileté práci definoval devět týmových rolí: Inovátor, Vyhledávač zdrojů, Koordinátor, Formovač, Vyhodnocovač, Týmový pracovník, Realizátor, Dotahovač, Specialista. Belbinův test rolí jsme si v týmu již několikrát dělali a vždycky to bylo hodně přínosné.


Organizace současnosti potřebují rychle se přizpůsobovat technologickým inovacím a spoustě dalším věcem. Tyto výzvy vedly k zavedení týmové spolupráce, od které se očekává větší kreativita a produktivita.


3) Kreativita a inovace v organizaci -

Inovace představuje zvláštní druh změny a to zejména záměrné a prospěšné. Zatímco kreativita je zdrojem nápadů, inovace je procesem realizace těchto myšlenek.


Typy inovací jsou: Technologické, Výrobkové, Poskytovaných služeb, Organizační, Manažerské,

Inovační proces – vytvoření představy – prvotní aplikace – prověření proveditelnosti – finální aplikace


Hlavní duální prvky organizační kultury, které podporují kreativitu a inovace:

Usměrňování – volnost

Plánování  - využívání příležitostí

Shoda – Neshoda

Analýza – Intuice

Individualita – týmová práce

Flexibilita – Koncentrace


Na úrovni organizace je velmi důležité, aby manažeři a leadři vytvářeli prostor pro kreativitu a inovace, jinak úsilí jedince a následně týmu k ničemu nebude.


Závěr?

Kniha byla naprosto nadupaná znalostmi. Myslím, že si jí budu muset přečíst znovu. Do eseje dávám pouhý zlomek bodů, které mi dávají velký smysl a poznamenala jsem si je. Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: