Konec Prokrastinace


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 26.02.2024

Konec prokrastinace   Petr Ludwig

Konec prokrastinace

Proč jsem si knihu vybral?

Potřeboval jsem zlepšit svůj Time management, plánování. Chtěl jsem přestat prokrastinovat, úkoly začít řešit. Zajímalo mě, jak efektivně nakládat s časem a jak být efektivní při práci.

 

Co jsem se z ní dozvěděl?

Osobní rozvoj 4 pilíře:

Abych si zachoval dlouhodobou motivaci musím mít silně ukotvenou vizi.

Den má 16 hodin

1.     PRODUKTIVITA = kolik procent z těch 16 hodin věnuji smysluplným věcem.

2.     EFEKTIVITA = jak mě věci které dělám posouvají k mé životní vizi/cíli.

3.     AKCESCHOPNOST = dělání věcí určitým směrem. DO IT NOW OR NEVER.

4.     OBJEKTIVITA = Nastavovat si zrcadlo být otevřeny novým možnostem “reality-check”

 

“Představte si vaší vizi jako cestu. Produktivita vyjadřuje, jak po této cestě každý den jdete. Efektivita určuje, zda děláte nejdelší kroky. Akceschopnost je tedy vaše celková schopnost dělat konkrétní směřující kroky k naplnění osobní vize”

 

Co potřebuje naše mysl za výstupy?

A.   Materiální

B.   Emoční

Ptáte se proč?

Protože emoční nás činí šťastnými = vyplavovaní dopaminu.

Materiální měřitelné výsledky práce, co jsou vidět a s odstupem času se na ně můžeme podívat jako na milníky na naší cestě.

 

Rozhodovací paralýza= čím více máme možnosti tím více váháme co je správné udělat v daný moment, co má prioritu, až někdy neudělám radši nic čímž začneme prokrastinovat a reaktivně se necháme ovládat životem.

ATP: Mnohokrát jsem se s tím setkával a stále setkávám. Zvědomil jsem si co to je a nyní po přečtení knihy mě už tolik, jak se říká neparalyzuje. Nicméně se potýkám právě s druhou stránkou věci a tou je prioritizace, která vůbec předchází rozhodovací paralýzu a na tu jsem klíč zatím nenašel. Jak předcházet rozh. paralýze je jednoduché udělat si den dopředu náčrt co budu dělat další den a pak už jednat podle papíru, který jsem si napsal. To-do tommorow.

 

Vnější motivace cukr a bič není dobrá?

Uvědomění

ATP: člověk např. student po absolvování školy najednou nemá potřebu se učit a co vůbec nejsou schopni cokoliv dělat, protože nad nimi není bič-> z čehož mi vlastně dochází proč většina lidi jde do zaměstnání, jelikož potřebuji bosse šéfa, co má bič, aby je úkoloval, a proto pak lidi jsou nešťastní a nevedou život který vy chtěli.

 

Motivace cíli?

Je rozhodně špatná motivace… člověk není spokojený, protože ještě cíl nemá až ho jednou dosáhne nastane chvilkový stav JOY, který poměrně brzy pomine. Lidé se v dnešní době stávají, jak kniha píše „cílovými feťáky“. Furt se někam ženou za cíli až zapomenou, že vůbec žijí.

(„Lidé motivováni cíli jsou jako lidé závislý na kokainu, musí si stanovovat větší cíle, aby se uspokojili. Jenže se nikdy neuspokojí životně. Výsledek “cílový feťáci”)

 

Pojmy:

DK efekt-> neobjektivnost

ATP: Jeden z klasických příkladů DK efektu z života je situace, kdy jedinec, který se naučil základy jazyka nebo hry na hudební nástroj, začne věřit, že je ve skutečnosti mnohem lepší, než ve skutečnosti je. Tento člověk by mohl být schopen jednoduchých frází nebo akordů, ale nedokáže rozpoznat složitější koncepty nebo techniky. Přestože nemá hlubší znalost nebo porozumění, může se domnívat, že je mistrem této dovednosti. Na druhou stranu může být jedinec s pokročilými znalostmi a dovednostmi v jazyce nebo hudbě mnohem skromnější a mít sklon podceňovat své schopnosti. Mohl by například být schopen komplexnějších konceptů a technik, ale považuje se za průměrného, protože je obeznámen s šíří tématu a uvědomuje si, kolik ještě musí se učit.

S tím se potýkám každý půl rok s vyplňováním Skill Profile, kdy si myslím ano mám level 3 následně pak zjistím co ještě se mohu naučit a vyhodnotím, že můj skill je tak na level 1.

 

Skupinový synergie = je prostor, kde se jedinci chtějí zlepšovat a spojit to v jedno.

Seberegulace= dovednost poručit si s poslechnout se www.konecpeokrastinace.Cu/buzzer lístek

Hedonická adaptace = zvyknutí si na předmět strašně rychle.

 

ATP: Například člověk získává postupně vyšší platové příjmy. Ze začátku může tento nárůst příjmů způsobit zvýšení pocitu štěstí a spokojenosti, ale postupem času se může stát, že se člověk začne adaptovat na tuto novou úroveň příjmů a pocit štěstí se vrátí k předchozí úrovni. Taková situace může vést k tomu, že člověk začne pociťovat potřebu dalšího zvýšení příjmů nebo hledání jiných zdrojů štěstí, aby udržel stejnou úroveň spokojenosti jako dříve.

 

CO MI TO ŘÍKÁ DO ŽIVOTA?

„Peníze mají na naši spokojenost vliv jen do bodu, kdy pomáhají zajistit základní životní potřeby.“

 

Jaké je tedy řešení?

Z knihy mi vyplynulo udělat si spíše nějaké milníky místo cílů, pro účel toho, že se držíme na správné cestě k naši vizi. V čem jsou lepší…dávají nám zpětnou vazbu o tom kde se nacházíme, nikoli stav JOY nebo stav ZKLAMÁNÍ a demotivace.

ATP: Tuto metodu zatím mám v procesu, nemohu říct, jestli mi funguje. Z osobního stylu, který mám postavený na cíle a milníky si myslím, že by mohl fungovat právě z hlediska toho, jak si cíl milník nastavím a nebudu na něm tolik trvat. Pokud se nesplní budu vědět co mám zlepšit.

 

Je důležité mít vizi, aby člověk byl každý den motivovaný?

Celkem jednoznačné stanovisko, s kterým nemohu tak úplně souhlasit.

ATP: sestavoval jsem si svou osobní vizi dle metody této knihy, no a musím říct, že ve větších ***** jsem ještě nebyl. Cítil jsem se extrémně demotivovaný, nebavil mě ani osobní život na tož život v Tapu. Přišlo mi, že můj smysl v životě přestal dávat smysl. Zprvu jsem se domníval, že se jedná o mou špatnou náladu, přístup, nechuť, mentální model. Odložil jsem vizi na další den a začal znovu, opět se nedařilo. Dal jsem tomu tedy 3 šanci s tím, že jsem se ještě obohatila připomenul PI testem od Míši, Další možností výkladu z jiných knížek, avšak i tak mi to nepomohlo. Rozhodl jsem se, že takovéto chvíle kvůli sestavování vize a hledání smyslu života zažívat nechci, jelikož to hodně ovlivnilo můj mentální, duševní, partnerský, přátelský, rodinný vztah a stav. Opravdu nepříjemná zkušenost.

Způsobil jsem si tedy tak trochu sám sobě křečka, trauma ze sestavování vize. Myslím, že dokud si to nějak v hlavě nesrovnám, nenajdu ve vizi větší smysl, nebudu se k ní v nejbližší době vracet. Zatím mám takové přesvědčení, že vize vychází a přichází sama do naší mysli a není tedy potřeba si na ni stanovovat určitý čas a chvíle. Není to momentálně můj hnací motor, který za každou cenu potřebuji.

Co jsem si potvrdil a uvědomil je fakt, jak moji motivaci v životě v práci podporuje časový scénář, co budu dělat zítra (To-do week), který mě baví a snažím se ho používat. Funguje mi skvěle.

 

Proč tvořit vizi?

Vizi tvořím také proto abych si sevřel nůžky možností a tím se vyvaroval myšlenkové/ rozhodovací paralýze možnost a b c.

 

Druhy spokojenosti:

 Flow-> stav kdy máme výzvu a dokážeme použit naše dovednosti.

·      Je důležité zažívat Flow, abych mohl dosáhnout mistrovství. Takže nejdříve spokojenost, potom s tím výsledky přijdou sami. Protože co se dělá od srdce se dělá nejlépe.

 JOY-> je emoce například u věci co si koupíme, krátkodobá

 Meaning-> pomáhání ostatním ego-2.0

·       Evoluční zlo jednání na základě ega-1.0 čili já moje věci.

·       Lidé, co jednání na základně ego-2.0 nesobecké činnosti jsou dobro-> je potřeba dělat pravidelně tuto činnost, zkuste si udělat jeden dobrý skutek během dne nejlépe ráno a uvidíte jaké to má na vás pozitivní důsledek.

ATP: Každé pondělí, kdy přijíždím do Prahy z Chocně vídám jednu a tu samou paní na stejném místě, vždy se k ní zastavím a dám jí 20 korun. Cítím se zbaven karmy, potěšen a následně celé pondělí mám v sobě jakousi energii, která nejde popsat, která mi dělá dobře. Strašně rád bych na tom založil nějaký projekt, bussiness na tomto pocitu. Dělat druhým lidem radost dobře něco jako MR. Beast To by mě v životě bavilo a naplňovalo dlouhodobě.

 

Akceschopnost a nástroje, jak jí posílit:

Mozek má dvě stránky -> racionální, emoční

Viz v knize: Jezdec a slon = Překážky, a jak fungovat, když mám nemoc a přestanu s návykem.

ATP: Měl jsem dlouho problém s tím, pokud si nastavím cíle a začnu je dodržovat každý den přijde mi do toho nemoc v poměrně pravidelných intervalech asi každých 14 dní. Myslel jsem si, že mé tělo zkouší, jestli dokážu být i v nešťastných, zlých časech disciplinovaný a dodržet co jsem si napsal. Opak byl pravdou, podíval jsem se na to z druhé strany, racionální, a ne emoční EGA. Mysl, tělo mi řeklo, že tohle není ten správný směr, jelikož jsem na sebe zbytečně vyvíjel tlak, který není úplně potřeba. Přestal jsem tedy s tím a od té doby (6 měsíců nyní) jsem nebyl nemocný.

Vyvodil jsem si tedy díky knížce ještě jiný akční krok a tím je to-do lístek a ne buzzer lístek malá avšak pro mě velká změna nekladu na sebe důraz musíš. Teď to je spíš udělej a posuneš se, což zapříčinilo větší motivaci a chuť ty věci dělat.

BUZZER lístek-> škrtání políček, méně je více například kniha psát 2 věty denně místo celé knihy za měsíc.

ATP: momentálně nepoužívám, dříve jsem hodně zkoušel, měl jsem problémy s tím, že málo pro mě nebylo motivující a hodně pro mě bylo zase břemenem z kterého jsem onemocněl. Díky knize vím, jak si ho sestavovat a udržovat na dlouhodobou úroveň a nastala změna v mém mindsetu, že i malé krůčky jsou furt krůčky, které ušetří čas a pomůžou mě dostat z místa, kde jsem, tam kde chci být.

Nástroj to-do today

Menší averze = menší pravděpodobnost, že to nedodržím

To-do today-mind mapy

ATP: Vyzkoušel jsem, nicméně je to na mě moc náročné na čas a nebaví mě to i když věřím, že to má dobrý a daleký dosah do života.

To-do All

To-do week

Dostali jste do rukou tři hlavni nástroje pro účinný boj s prokrastinaci. Osobni vize vám dodá motivaci, buzer-listek pomůže dát do latě vašeho slona a posílí sval vile. Todo-today používané samostatně nebo v systému todo-all odstraní rozhodovací paralýzu a dokáže vás posouvat každý den dopředu. Vaše produktivita i efektivita stoupnou. Aby nástroje fungovaly co možná nejlépe, je potřeba se naučit zvládat další klíčovou dovednost.

Hrdinství je dovednost vědomě opouštět naši komfortní zónu. (Tečka Hrdinství)

ATP-> hrdinství jsem si vyzkoušel metodou Philipa Zimbarda. Nakreslil jsem si ráno černou tečku na čelo. Strávil jsem s tím půl dne do doby, než začala zákaznická schůzka. Pocity vyplavování hormonu štěstí jsem zažil pouze chvilku a to ráno, bylo mi to trochu nepříjemné, avšak nic, co by zrovna pro mě bylo výstupem z komfortní zóny. Lidé mě na to upozorňovali nebo se ptali proč mám tečku na čele. Bylo zajímavé, jakým způsobem mi to podávají a že to nebylo vůbec radikálně otevřená zpětná vazba… čili náš tým na tom musí více zapracovat. Rozhodl jsem se jim to neobjasňovat, aby to pro mě bylo těžší. Moje zjištění, co mě to naučilo, že negativně můžeme vnímat sami sebe pouze mi, zároveň jsem si uvědomil, že to nosí Indové, kterým jsem jako malý kluk smál a bylo skvělé „nosit jejich boty“ alespoň na chvilku. Zajímá mě, jestli to dělají kvůli Zimbardovi jako známé osobě, nebo jen z kulturního hlediska.

Kai zen-> malé krůčky k velkým změnám. Opouštějí komfortní zóny nám pomáhá prožít život naplno naprostá pravda!! Díky amygdale, která vyhodnocuje bojuj nebo uteč jednáme, jak jednáme nicméně

ATP: zajímavý fakt, kterého jsem si všiml, že média využívají tohoto know-how tedy lidského rysu a amygdaly bojuj nebo uteč proti nám… tak, že zabarvují informace negativně čímž posilují vštěpování informací do našeho mozku, to zapříčiňuje o zprávy jevit větší zájem čili se nás snaží deprimovat. Absolutně nechápu, jak tato praktika může být státem schvalována a povolována. Pro mě je to až tak nekalá praktika, která zapříčiňuje většinou chorob, nemocí v našich životech -> vycházím z knihy EMOCE=NEMOCE. Důsledek…  začal jsem věřit tomu, kdyby se většina zpráv, co jsou tímto způsobem zabarveny přeměnili na pozitivum. Lidé by překypovali pozitivní náladou a zbavili bychom se jako lidstvo 80 % problémů. Aneb z Knížky, jak se zbavit starostí a začít žít. Pojďme to zkusit, každou negativně zabarvenou zprávu zkuste druhým podávat s pozitivním nádechem. (Jak se říká i mávnutí křídel může způsobit lavinu na druhé straně planety – stejně tak i já věřím, že i takhle změna může někomu pomoct)

 

„Negativní emoce funguje jako chřipka nakazí se ji každý a jak se rozšiřuje na další a další lidi,

začne se zpět vracet ke zdroji a vznikne zpětnovazební smyčka čímž ještě zesílí.“

 

Závěr:

Až budu potřebovat zase trochu srovnat Time-management určitě si vezmu tuto knihu a trochu v ní zalistuji.

 Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: