Jak se zbavit starostí a začít žít


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 14.11.2023

Jak se zbavit starostí a začít žít   Dale Carnegie

Jak se zbavit starostí a začít žít

Proč jsem si tuto knihu vybral?


Vlastně úplnou náhodou. Tato kniha doslova odstartovala můj život k lepšímu a díky ní teď čtu mnohem více knížek, než tomu bylo doposud. Úplně živě si pamatuji, jak jsem přemýšlel nad svým životem, kam až se chci dostat. Jak jsem si snil, tak najednou se podívám na poličku s knihami a první knížka, která mi padla do oka byla právě tato od Dale Carnegieho. No, a tak začala moje proměna k lepšímu.


Co jsem se v ní dozvěděl základní myšlenky:


První myšlenkou knihy je, že bychom měli žít v přítomnosti a nezabývat se minulostí nebo budoucností. Tato kapitola mi změnila život. Začal jsem si více vážit času a opravdu žít teď a tady. V tu dobu jsem měl totiž trošku sklony k úzkosti, jelikož se život tak nějak táhl, ale neměl cíl. Potřeboval jsem tedy něco na čem můžu pracovat, nějak se zabavit a v tu mě trklo, že se můžu začít rozvíjet já sám a věnovat se sám sobě. Také vnímám, jak je to velmi důležité pro týmové podnikání, protože týmy musí být schopny rychle reagovat na aktuální situace a nesoustředit se tak úplně na minulé neúspěchy, natož budoucími obavami. Důležité je žít teď a řešit problémy/příležitosti v reálném okamžiku.


Druhou myšlenkou knihy je najít si koníčka. Pro mě osobně to byla záliba ve čtení a seberozvoj. Avšak v kontextu týmového podnikání bychom mohli interpretovat tento nápad jako to, že bychom měli najít způsob, jak se odreagovat od stresu a udržet si pozitivní postoj. To může být například týmová aktivita, jako je společná večeře, laser game, sauna, sportovní den, cabin, rocket days, apod.


Třetí myšlenkou, která mi utkvěla v hlavě z knihy je naučit se řešit problémy. V rámci týmového podnikání bychom mohli rozdělit problémy na menší části a řešit je postupně v dnešní době už bych na to použil metodu double diamond, která to dokáže rozdělit na problém a pak solving, kdy v obou fázích je divergentní a konvergentní část nápadů nebo problémů. Zároveň by týmy měly být schopny spolupracovat a najít řešení, které funguje pro všechny.


Čtvrtou myšlenkou knihy je naučit se přijímat kritiku. Toto pravidlo jsem si vzal k srdci a opravdu se jím řídím, avšak pouze v rámci zpětné vazby.  V týmovém prostředí je kritika nevyhnutelná, ale může být konstruktivní, pokud ji dokážeme přijmout a použít ke zlepšení. týmy by měly být schopny otevřeně komunikovat a přijímat zpětnou vazbu. Věřím, že náš tým je na správné cestě a budeme se společně posouvat v rámci zpětné vazby.


Pátou myšlenkou knihy je naučit se říkat “ne”. V rámci týmového podnikání bychom mohli interpretovat tento nápad jako to, že bychom měli být schopni říct “ne” věcem, které nás stresují nebo nám nevyhovují. Týmy by měly být schopny stanovit si priority a řídit se jimi. Všechny tyto myšlenky jsou velmi důležité pro týmové podnikání. Pokud bychom je dokázali aplikovat, mohli bychom vytvořit týmy, které jsou schopny rychle reagovat na aktuální situace, udržet si pozitivní postoj a spolupracovat na řešení problémů.


Jak se dokážeme zbavit 90 % svých starosti?

Základní postupy při analýze starosti=> zjistit si fakta; rozhodnout se; jakmile máte rozhodnutí, jednejte; jakmile cítíte že má někdo starosti dejte mu tyhle 4 otázky.


1)    Přesně si zapíšu, co mi dělá starosti.

2)    Zapíšu si, co s tím můžu dělat

3)    Rozhodnu se, co s tím budu dělat.

4)    Okamžitě se tím rozhodnutím začnu řídit


Pozn. Jakmile je vaše rozhodnutí podloženo fakty, začněte jednat.

Líbil se mi citát z knihy: „Pořád se něčím zaměstnávejte. Člověk s hlavou plnou starostí se musí utápět v činnosti, aby neutonul v zoufalství.“


Dva typy myšlení:


Dobré myšlení pracuje s příčinami a následky a vede k logickým, konstruktivním plánům.

Špatné myšlení často vede k napětí, emočním výbuchům a nervovým zhroucením.


Jak se zbavit 50 % svých problémů?

Před tím, než vám někdo bude chtít předložit nějaký problém, musí napřed připravit a předat vám zprávu v níž odpoví na následující 4 otázky:


1.     V čem je problém?

2.     Co tento problém způsobilo?

3.     Jaká jsou všechna možná řešení problému?

4.     Které řešení navrhujete vy/ty?


ATP=> Nyní jsme se v týmu potýkali s nedorozuměními v rámci jiného očekávaní od ostatních. Škoda, že jsem si knihu nepřečetl dříve, abych mohl tuto metodu použít a díky tomu také předejít frustracím a napětí v týmu. Určitě to nyní chci vmísit do týmu, abychom se příště těmto nepříjemnostem vymanili. Také uvažuji nad tím toto zahrnout do Stanov jako týmovou dohodu.


Myšlenka, která mě zaujal a byla na úkor toho nesoudit lidi. V knížce to znělo takhle => „Ó Velký Duchu, nedovol mi, abych někdy soudil a kritizoval člověka, dokud jsem nechodil čtrnáct dní v jeho mokasínech.“ Ještě jedna myšlenka=> „Nikdy neztrácejme ani minutu přemýšlením o lidech, které nemáme rádi.“


Úhel pohledu, jak je možné vnímat kritiku:

„Pamatujte, že když vás zezadu kopají, znamená to, že jste vpředu.“ Popravdě pro mě to byl úplný game changer. Nyní kdokoliv mi dává neoprávněně, a hlavně neopodstatněně kritiku vůbec se tím nezabývám, neberu to osobně. Jediné, co mám na mysli je to, že jsem před nimi.


Jak jsem to aplikoval?

ATP=> Snažím se co nejvíce času prožívat teď a tady avšak moc mi to nejde abych pravdu řekl. Proč? Protože já potřebuji pro svoji duševní pohodu mít svůj čas organizovaný a vědět co budu dělat dopředu, a tak trochu plánovat si život.

Druhá myšlenka, je ozdravující vím, jak moc mi pomohlo prostě jít a něco dělat. Je to jako lék doopravdy stejně jako v té písničce „dělání, dělání všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék“. Díky tomu, že jsem začal něco dělat, tak jsem se úplně oprostil od úzkostí a mentálního vyčerpání. Nyní to používám na všechno, když nevím, co nebo se nudím prostě jdu něco dělat. Aplikoval jsem to konkrétně v případě splácení faktury, kdy jsem se sebral a prostě začal druhý den v Tapu dělat palačinky.

Třetí myšlenku jsem si vyzkoušel v praxi při řešení finanční struktury, kdy jsme použili metodu double diamond a tak jsme si definovali problém nás všech, ten následně rozdělili asi do 4 skupina. Poté jsme z těchto skupin plynule přešli na jejich řešení. Jaké to bylo=> poprvé za dobu v Tapu jsem zažil stav flow. 

Kritiku přijímám a vítám s radostí, jelikož vím, že jenom správná kritika dokáže člověka posunout tam kde on sám se chce za pár let nacházet. Kritiku vnímám jako dobré gesto. Protože dobrá kritika se nedává na potkání, ale pouze tehdy pokud o vás někdo má zájme a chce vám v životě pomoci.

Poslední myšlenku pořád neovládám, jelikož nedokážu určit, pro co mám říkat ne a kdy to „NE“ je na místě vhodné a kdy to je pouze proto, že se na to soustředím a chci ho aplikovat na základě této knihy.Závěr:

Doporučil bych tuto knihu lidem, kteří si prochází mentální tísní, popřípadě lidem, kteří mají starosti a chtějí začít znovu žít. Kniha opravdu pomůže, a to co je na obalu napsáno opravdu dodrží. Díky ní jsem se dokázal oprostit od starostí, naučil jsem se řešit problémy ať už svoje nebo ostatních lidí. V neposlední řadě mi pomohla před tím abych umřel mladý.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

12.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 1

Sleduj nás na sociálních sítích: