How to Grow into a Teampreneur


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 23.10.2023

How to Grow into a Teampreneur   Timo Lehtonen

Kniha se skládá z několika kapitol, které se věnují různým aspektům týmového podnikání. Autor se zaměřuje na to, jak by měl ideální tým vypadat a jak by měl fungovat. Dále popisuje základní principy, na kterých je týmové podnikání založeno, jako je odpovědnost jedince, proaktivita, týmové podnikání, tok znalostí, učení se a odkaz.


Autor také popisuje fáze, kterými tým prochází od jeho vzniku až po dosažení nejvyšší úrovně výkonu. Důležitou součástí knihy je také Team Contract, což je smlouva mezi členy týmu, která stanovuje pravidla pro spolupráci a řešení konfliktů.


Hlavní myšlenky knihy jsou velmi praktické a nabízejí užitečné rady pro budování týmu. Autor zdůrazňuje důležitost různorodosti týmu a toho, že každý člen by měl být odpovědný za svou práci i za práci celého týmu. Dále autor popisuje, jak důležité je mít dobře fungující pracovní prostor a jak vliv má pracovní prostředí na produktivitu a kreativitu týmu.


Celkově lze říct, že kniha How to Grow into aTeampreneur od Timo Lehtonen nabízí užitečné rady pro budování týmu a jeho úspěšné fungování. Kniha poskytuje konkrétní věci s kterými, dříve nebo později každý projde. Pro mne osobně to byla taková příručka co se bude dít a co mám očekávat, jelikož jsem četl knihu už hodně dopředu ještě než jsem vůbec natočil přijímací video na Tiimi tak mi tato kniha dávala obrovský smysl a chtěl bych jí ve třetím ročníku přečíst znovu a z reflektovat jak jsem se posunul. 


Rád bych se nechal i v našem týmu inspirovat stejným cílem jako je v knize. Na konci udělat cestu kolem světa. Proč? Protože proč objevovat kolo, když už ho někdo objevil. Proč objevovat nový cíl, který už je zažitý a funkční? Přijde mi, že to co by si každý měl z Tiimi odnést jsou-> vzpomínky, zážitky, sny a být konečně plně funkční jednotka v životě co má jasně stanovené cíle a životní cestu-> prostě to proč jsem přišel na tuto školu chci být TEAMPRENEUR tělem i duší.


Důležité myšlenky, akce a pojmy:


„We do business to learn to live fully we earn.“


„Trust the Process”


ATP- převedení teorie do praxe


Vše začíná od jednotlivce


Houston Calling - akce konaná každý měsíc za účelem zhodnocení úspěchů a neúspěchů předešlého měsíce


Teampreneur – jsem tehdy až mám splněný Skill profile


Team Leader – každý team si volí svého leadera na půl až jeden rok je to o nastavení v týmu


Learning contract – smlouva se sebou samým o mých cílech ve vzdělání na další semestr.


Skill profile - je nástroj pomocí, kterého dokážeme lépe zjistit naše slabé a silné stránky. Určit na které se budu nyní zaměřovatHodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: