Firemní kultura, síla sdílených cílů, hodnot a priorit


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 10.02.2024

FIREMNÍ KULTURA : SÍLA SDÍLENÝCH CÍLŮ, HODNOT A PRIORIT   Luděk Pfeifer a Miroslava Ulmaufová

Proč jsem si knihu vybrala:

V abcMediích řeším firemní kulturu, mám ji dokonce vymyslet. Chtěla jsem se obohatit teorií o firemních kulturách, než se pustím do jejich tvoření. Tato kniha je takový dobrá start do tohoto tématu.


Poznatky z knihy:

Podle autorů je firemní kultura celkovým souborem názorů, postojů a hodnot, které jsou v organizaci běžně sdíleny a dlouhodobě upevňovány. Tento aspekt firemního života lze chápat jako "měkkou dovednost" každé firmy, která přispívá k konkurenceschopnosti, vnitřní síle a efektivitě v provozních procesech.


Prvky firemní kultury zahrnují představy, přístupy a hodnoty. Představy ovlivňují naše znalosti, přesvědčení a víru v určité myšlenky. Je důležité komunikovat se zaměstnanci o jejich představách, aby nedocházelo k nedorozuměním. Přístup se týká náchylnosti jednat určitým způsobem, včetně způsobu oblékání, vztahu k firemním cílům nebo povahových rysů. Hodnoty jsou pevné ideje, které ovlivňují naše chování, a je důležité, aby zaměstnanci jednali v souladu s těmito hodnotami.


Důvody, které naznačují potřebu změnit firemní kulturu, mohou zahrnovat změnu firemní strategie, změny ve velikosti firmy, změny v postavení firmy na trhu nebo generální obměnu vedení.


Mezi účastníky změny firemní kultury patří různé role, včetně iniciátorů, projektantů, instruktorů, nositelů a katalyzátorů. Iniciátoři zahajují proces změny poskytnutím počátečního podnětu, zatímco projektanti vedou a organizují změnu a sestavují projektový tým. Instruktoři jsou zodpovědní za implementaci nových změn a poskytují zpětnou vazbu. Nositelé jsou pracovníci firmy, kteří sdílí strategické představy, přístupy a hodnoty a jsou klíčovými aktéry v procesu změny. Katalyzátoři přinášejí nové impulsy, poskytují nadhled a jsou neutrální.


Neúspěch změny ve firemní kultuře může být způsoben několika faktory, včetně špatného pochopení změny jako jednorázové události, nedostatečné účasti nebo odmítnutí ze strany těch, na něž se změna vztahuje, přílišné složitosti a nejasnosti změny a nedostatku důslednosti a trpělivosti.


Aby byl zajištěn úspěch změny, je nezbytný dostatečný čas, trpělivost, schopnost prožívat úspěchy a využívání tvořivých přístupů při používání nástrojů změny.


ATP

Firemní kultura abcMedií je na úplném začátku. Díky knize vím jaké části musím do kultury zařadit. Chtěla bych aby firemní kultura byla podobná komunitě v Tiimi a všichni se navzájem obohacovali a každý zaměstnanec se chtěl rozvíjet. Uvědomila jsem si, že nejprve musím vědět jak na tom firma je v přítomném okamžiku, udělat pořádnou situační analýzu a potom mohu zavádět změny a vytvářet firemní kulturu.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Sleduj nás na sociálních sítích: