Dynamické vedení a řízení projektů


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 11.10.2022

Dynamické vedení a řízení projektů   Mirko Křivánek

Tuto knížku jsem si vybrala k předmětu Projektové řízení v podnikání. Chtěla jsem se hlouběji zaměřit na projektové řízení. Kniha je velice obsáhlá a pro mě až zbytečně složitá. Zde se dá krásně využít rychločtení. Hodně myšlenek z knihy se nedá v našich projektech použít, jsou moc složité. 

Největší myšlenky, které mi kniha dala:


Projektem se nemyslí naše byznysy. V mém byznysu Svatby v kapse je například projektem každá svatba, kterou organizujeme. 

Projekt je plán, jehož cílem je úspěšně dokončit parametry, které byly na začátku projektu určeny. → Bez cílů nemůže být projekt. Je potřeba pochopit smysl projektu. Důležité jsou také zdroje, bez nich nemůžeme dotáhnout projekt k jeho cíli. 

Projektový manažer musí umět naslouchat druhým. Dokáže vidět vše jako celek, ale i jako jednodlivé malé částečky (skupinu i jednotlivce). 

Projektový manažer může ovlivnit úspěch projektu. Měli bychom v potaz brát všechny části pro úspěch projektu:čas, náklady, výkonnost, ale i systémový pohled, vizi, trendy, souvislosti a zpětnou vazbu.

Plánování je v projektu zásadní. U plánování je potřeba zachovat chladnou hlavu, vše brát logicky a všemu dát dostatek času. 

Sebereflexe - je potřeba reflektovat pravidelně. Každý člen týmu jednotlivě i celý tým společně. Všichni musí reflektovat na události, které se v projektu stali. Díky tomu si nepřeneseme chyby do dalšího projektu

Dvojitá smyčka učení

V první smyčce něco vyzkoušíme a když to není správně, opravíme chybu a vyzkoušíme to znovu. Zkušenost si zapamatujeme a pokud se dostaneme do podobné situace znovu, víme, jak ji řešit. 

Druhá smyčka souvisí s vytvářením nebo úpravou našich mentálních modelů, kdy jsme ochotni změnit stanoviska, postoje, předpoklady a přiznat, že jsme se mýlili. 

Proč? Jak? Co? - díky těmto otázkám můžeme dosáhnout očekávaných výsledků.

Věci, které oddalují postup k cíli:

Základní tradiční nástroje přípravy a plánování projektu:


ATP

V další sezoně chci brát každou svatbu jako jeden projekt. Což znamená dělat reflexi po svatbě. Myslím, že by nám to pomohlo neopakovat chyby. 

Mít napsaný cíl projektu a pravidelně ho týmu připomínat. Mít ho viditelně před sebou. 

Zaměřím se na systémové myšlení. Poprvé jsem o něm četla v páté disciplíně a usoudila jsem, že ho nejsem schopná dělat. Chci na něm začít pracovat. Po přečtení této knihy vnímám jeho důležitost.

Kniha je opravdu hodně obsáhla. Nejde si z ní vzít vše. Na to asi nikdo nemá kapacitu. Je potřeba vědět, co si chci odnést a zaměřit se na to.

Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: