Cesta vlka


0 b.

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 18.06.2024

Cesta vlka   Jordan Belfort

Proč jsem si knihu vybral:

Knihu jsem si vybral, protože jsem se chtěl dozvědět víc o sales a dostal jsem na ni tip od Dana Bartoše. Zároveň mě lákalo si přečíst něco od legendárního vlka z wall street, tak jsem byl zvědav, jak morální či ne kniha bude.

Úvod

Jordan Belfort v úvodu knihy "Cesta vlka" popisuje své začátky ve světě makléřů na americké burze a vysvětluje účel, proč kniha vznikla. Zde zaznívá fráze “každý obchod je stejný,” která se stane klíčovým mottem knihy. Belfort čtenáře seznámí s metodou, kterou nazývá "Straight Line Persuasion System," což je systém navržený pro maximalizaci úspěšnosti prodejních interakcí.

Přímka úspěchu

Přímka úspěchu je jádrem Belfortovi metody pro efektivní prodej. Tato metoda je navržena tak, aby udržovala konverzaci mezi prodávajícím a zákazníkem na přímé a cílené trajektorii k uzavření obchodu. Belfort zdůrazňuje důležitost převzetí otěží rozhovoru, kladení klíčových otázek a vyhýbání se nesmyslným small talks. Vše, co je během rozhovoru řečeno, by mělo vést k jedinému cíli – uzavření obchodu.

Míra jistoty – Takzvané 3 desítky

Míra jistoty je klíčový koncept, který Belfort představuje pomocí škály 1-10, kde 1 je nejnižší a 10 nejvyšší úroveň důvěry. Míra jistoty se měří ve třech rovinách:


  1. Jak moc potenciální klient miluje produkt.
  2. Jak moc důvěřuje prodejci.
  3. Jak moc důvěřuje firmě.

Cílem je dostat všechny tři body na úroveň 10, což zaručuje vysokou pravděpodobnost uzavření obchodu. Obchod je vhodné uzavírat až od škály 8.

Smyčka

Smyčka je metoda, která využívá námitky jako důvody, proč je produkt ideální pro klienta. Belfort radí, abychom námitky nebrali jako problém, ale jako příležitosti. Argumentací jednotlivých námitek si prodejce získává klienta a zvyšuje jeho míru jistoty.

Práh bolesti

Cílem je zvyšovat práh bolesti klienta tím, že mu ukazujeme, jak produkt může vyřešit jeho potřeby a problémy.

Akční práh

Akční práh měří, jak moc je klient ochoten přistoupit k obchodu. Belfort představuje akční práh pomocí 3 desítek a během obchodu je tvárný. Cílem je dosáhnout škály 1 a prodat.

Rapport

Rapport znamená budování vztahu se zákazníkem. Belfort zdůrazňuje důležitost pozitivního naladění a respektu ke klientovi. Snažíme se najít společné zájmy a prohlubovat vztah během rozhovoru. Důvěra a příjemná atmosféra jsou klíčové.

Tón hlasu a řeč těla

Belfort vysvětluje důležitost tónu hlasu a řeči těla, které tvoří 90 % celkové komunikace. Důležité je působit uvolněně, správně gestikulovat a udržet oční kontakt.

Ovládání emocí

Ovládání emocí je klíčové pro profesionální přístup v prodeji. Belfort radí udržet zdravý zápal a pozitivní emoce i při nepříjemných zákaznících. Profesionální přístup a ovládání emocí mohou změnit náladu zákazníka a zachovat si důvěryhodnost.

Tým

Jordan Belfort budoval svůj tým z mladých a ambiciózních lidí. Zdůrazňuje, že společný cíl může vést k ohromným úspěchům. Sdílení znalostí a zkušeností je ku prospěchu celého týmu. Belfort motivoval své zaměstnance vidinou vysokého výdělku a vytvořil pro ně metodu úspěchu.

Závěr

Kniha "Cesta vlka" nabízí praktické rady a techniky prodejních dovedností. Jordan Belfort prezentuje svou metodu jako univerzální řešení pro různé typy prodejů. Přestože může působit kontroverzně, jeho přístup poskytuje cenné lekce pro efektivní komunikaci a prodej.

ATP

Knihu hodnotím ve finále kladně, je sice napsaná tak trochu americkým způsobem a nejsem si jistý, zda pravidla v ní zmíněné budou platit i na lidi u nás ale co už. Velmi mě zaujala část zaměření na zákazníka, jak je důležité v něm vzbudit důvěru, že já i firma za kterou něco prodávám ho zkrátka nepodělá. To se mi trochu váže ke knize brand gap, kterou jsem nedávno četl, když se řekne název firmy, tak to musí v zákazníkovy vyvolat pocit jistoty a důvěry. Sám osobně chci být při prodeji čestný a upřímný, to autor konec konců také v knize zmiňuje, můžete udělat pár obchodů podvodem, ale pak už s vámi nikdo obchodovat nebude. Ještě jsem sales dle této knihy řádně nevyzkoušel, takže reflexi úplně dát nemohu, nicméně až se tak stane, tak to sem doplním.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

12.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 1

Sleduj nás na sociálních sítích: