Action Learning


3 body

Hodnocení: 100 %

Přidáno: 17.01.2023

Action Learning   Michael J. Marquardt

Proč jsem si knihu vybrala?

Knihu jako takovou jsem si nevybrala. Musela jsem ji přečíst na nadcházející zkoušku k předmětu Týmové dovednosti. Opravdu dlouho jsem se k ní nedokázala dokopat, jelikož pár lidí okolo tvrdilo, že je šílené se jí překousávat, tudíž pro mě byla menším strašákem. Po jednom našem TS jsem však na celý koncept změnila názor a kniha je opravdu velmi zajímavá.


Struktura knihy

AL je chvilkami zdlouhavý a některé sekce se zde i opakují častěji. Na druhou stranu si je krásně můžeme osvojit a lépe zapamatovat.

Některé sekce jsou krásně čtivé, jiné naopak zdlouhavé. Objevují se zde i příklady z praxe, které nám otevírají oči i z tohoto hlediska a dozvídáme se, jakým způsobem fungují jiné firmy a podniky, z hlediska AL.

 

Co si z knihy odnáším?

Co je vlastně ten Action Learning?

- AL je nástroj (metoda, technika) pomocí kterého řeší tým kritické a složité problémy a zároveň se u toho učí.

- Využívá se jak k rozvoji lídrů, tak k budování vztahů a zvyšování potenciálu firem.

- AL má 2 pravidla:

1) Oznamovací věty jsou přípustné jen jako reakce na otázky.

2) Kouč AL má neomezené právo zasáhnout.

- AL obsahuje 6 složek:1)    Problém

- Jde o velmi důležitý a urgentní problém, který musí být řešen každým členem týmu.

- Členové se zde můžou zaměřit buď na jeden nebo na více problémů.

- Mělo by však docházet k příležitosti k učení a získávání znalostí.

2)    Skupina / tým

- Nejlépe 4 – 8 členná skupina.

- Důležitá je zde různorodost – je potřeba, aby došlo k různým názorům a pohledům.

- Minimálně jeden člen by měl být dopodrobna obeznámen s daným problémem.

3)    Proces kladení otázek (pro pochopení) a reflektivního naslouchání

- Klade se zde důraz spíš na kladení otázek než na oznamovací věty (viz jedno z pravidel celého AL).

- Otázky rozvíjí nejen dialog, ale dávají prostor k zamyšlení a díky tomu může každý přijít s novými nápady, názory a řešeními.

4)    Akce pro řešení problému

- Skupina lidí, kteří daný problém řeší musí mít jistotu, že se jejich nápady a inovace zrealizují – pokud tomu tak není, rapidně se tím sníží energie, tvořivý duch a odpovědnost.

- Přeformuluje se zde problém, určí se cíl, stanoví se strategie a následně se uskutečňují jakékoli akce.

- Nutí nás zde reflektovat a učíme se tím, že něco děláme.

5)    Závazek k učení

- Na učení se a rozvoj jednotlivců se klade stejný důraz jako na řešení problému.

- Jedna z klíčových složek AL.

- Uvědomění, že jdeme do AL za účelem učení, je jedno z nejdůležitějších.

6)    Kouč AL

- Ten, kdo klade otázky.

- Neupravuje, nekritizuje, pouze skupinu (tým) vede správným směrem.

- Nemůže se bez něj celý AL uskutečnit.

- Není však zodpovědný za vyřešení problému, je tam pouze od toho, aby skupinu vedl.

- Měl by být hlavně nestranný a objektivní.

- Má jako jediný právo zastavit dialog, pokud má pocit, že skupina (tým) jde jiným směrem.

 

AL a jeho základní přínosy:

1) Řešení problémů

2) Rozvoj vůdcovských dovedností

3) Rozvoj týmu

4) Změna organizace a odborného vzdělávání


Fáze řešení problému:

Fáze 1. Pochopení a přeformulování problému

- Pochopení problému je jeden z nejdůležitějších kroků k jeho vyřešení.

- Této fázi bychom měli věnovat nejvíce času.

- Kouč se aktivně podílí.

,, Je lepší se problému napřed dotknout prstem, než si v něm namočíš nos.“ - Anonym

Fáze 2. Formulování cíle, jeho zasazení do kontextu

- Je potřeba určit co chceme a potřebujeme udělat.

- Měl by být motivující a smysluplný.

- Specifický, měřitelný, dosažitelný, reálný, terminovaný – SMART.

Fáze 3. Zpracování a prověření strategií

- Jednání se začíná konkretizovat.

- Co asi bude fungovat nejlépe a proč?

- Jaké zdroje budeme potřebovat?

- Jaký bude mít naše akce dopad?

- Tvorba plánu obsahuje dva aspekty: Je akce proveditelná v čase, který je k dispozici? Je akce přiměřená problému?

- Identifikují se zde překážky.

Fáze 4. Provedení akce a její reflektování

- Konkrétní akce, je nutné stanovit si „kdo, co, kde a kdy“.

- Konec schůzky završí skupina domluvou na daných provedení konkrétních akcí.

 

Action Learning u nás v týmu

Momentální zkušenost zatím máme pouze z jednoho Trainning Session, kdy jsme se rozdělili do dvou skupin (aby nás bylo méně a dodrželi tak pravidla) a v těch jsme pracovali na individuálním problému.

Jedna skupina řešila problém jednoho z projektů zabývajících se teambuildingovými akcemi. Z konečného výsledku jsem vypozorovala, že skupinka došla ke společnému řešení a danému člověku, který problém představil, pomohli s následujícími akčími kroky, které je v jejich projektu posunou. Zde se vše vydařilo, tak jak mělo.

Já byla součástí druhé skupinky, která řešila poněkud těžší problém na uchopení – absence členů týmu na TS. Převážně jsme zde mluvili o našich vlastních domněnkách a o tom, co si myslíme, že je příčinou dané absence. Nedrželi jsme se moc daných otázek, které nás měli vést a spíše jsme stále spekulovali.

Akčím krokem pro nás byla kvalitnější komunikace s danými členy. Problém však byl, že členové nijak nereagovali a nebylo možné se s nimi tudíž spojit a daný problém vyřešit.

Incident s docházkou se však vyřešil. Ať už odchodem některých členů z družstva, tak i nastavením pořádného týmového cíle, se kterým každý člen souzní a dokáže si pod ním rozvíjet svou vlastní vizi.

 

Závěrem

Kniha jako taková byla velmi zajímavá. Dala by se použít i jako taková menší příručka. Chvilkami mi však myšlenky utíkali stranou a lépe jsem celému procesu porozuměla po přečtení několika esejí od ostatních.

Rozhodně je tato kniha klíčová a každý tým by si tento postup měl alespoň jednou vyzkoušet a nabýt zkušenosti v daném sektoru.Hodnocení: 100 %

Nový komentář:Komentáře (1):- 18.01.2023 - 10:34


Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: