17 Laws of Teamwork


0 b.

Hodnocení: 100 %

Přidáno: 02.06.2023

17 indisputable laws of Teamwork Workbook   John C. Maxwel

3. Zákon správného místa


Podle knihy je hlavní myšlenkou tohoto zákona, že každý člen týmu má hodnotu a jeho přítomnost není náhodná. Druhá část této věty na nás aplikovatelná není, jelikož složení našeho týmu v podstatě náhodné je. Jsme sice rozdělení podle osobnostních testů, ale ty sloužili k tomu, aby náš tým byl co nejvíce divergentní a byly v něm obsaženy všechny role. Začínám s touto myšlenkou, protože si myslím, že je klíčová z hlediska pochopení a odlišení si, jak funguje normální, klasický tým, který byl spojen na základě stejných zájmu (a dost pravděpodobně podobných povah) a náš tým, který byl vytvořen uměle. Tuto věc jsem si uvědomil poměrně nedávno, ale byla dost důležitá, protože jsem díky ni pochopil, proč je pro nás tak obtížné najít společnou vizi, cíl a jednotný směr, ale o tom v dalších zákonech. Co se tyče tohoto zákona, myslím, že dokážeme jako tým ocenit význam a přínos jednotlivých členů, máme v týmu nastavené respektující prostředí, vyslechneme si názor každého, klademe důraz, aby dostali prostor i méně hlasití členové a jsme schopni vést dialog i na témata na kterých se vůbec neshodneme. Ohledně využívání silných stránek jednotlivých členů už tak silní nejsme, problém začíná u každého z nás, jelikož si myslím, že nemáme takový přehled o svých silných stránkách. Já osobně u sebe tento problém cítím a chci ho napravit absolvováním Gallup testu silných stránek, abych je mohl rozvíjet a komunikovat do týmu, chtěl bych s týmem také sdílet moji zkušenost s tímto testem a přimět co nejvíce lidi, aby si test také udělali, sdíleli ho s týmem a poté můžeme naplno začít využívat silné stránky jednotlivých členů.


2. Zákon celkového obrazu


Zákon celkového obrazu nás učí, že jasně definovaná a sdílená vize je klíčovým prvkem úspěšné týmové práce a přispívá k efektivnímu a smysluplnému dosahování cílů. My naši vizi nemáme, pokoušeli jsme se o ni již od začátku a nějakou vizi si zformovali. Chvíli mysleli, že jsme ji našli, ale pravda je taková, že vize, kterou jsem si určili byla definována extrémně volně, tak abychom se na ni shodli, vůbec nezahrnovala tým a ve finále nikoho z nás nepopoháněla. Hlavní problém vidím v náhodnosti sestavení našeho týmu, my nejsme inženýři ve SpaceX, kteří si od malá hráli s raketami a tak dostat se do této firmy je pro ně sen ve společnosti stejně smýšlejících lidi se stejnými zájmy. Jsme skupina náhodných lidi, kteří se přihlásili na stejnou školu a vybrali nás. Proto jsem došel k přesvědčení, že nejsme schopni v našem týmu najít společnou vizi pro všechny členy. Jediná možná cesta je sjednotit lidi, kteří vizi uvěří a s ostatními se rozloučit, podobně jako to udělal tým KAAMOS, který se za rok zredukovat skoro o třetinu. S povahou našeho týmu nejsme ale schopni nikoho vyhodit, místo toho hledáme kompromisy, na kterých se shodnou obě strany. Neříkám, že je to nutně špatně, poslední dobou jsem si začal pokládat otázku, jestli nestačí mít stejnou vizi s lidmi se kterými dělám projekty. Určitě to není ideální cesta, ale po roce vnímám najití společné týmové vize dost pesimisticky, takže je to určitě lepší cesta, než jen stát na místě.


1. Zákon nevyhnutelnosti


Týmy dokážou více než jednotlivec. Přesto že nemáme vysoce motivující vizi jako třeba SpaceX dokážeme jako tým fungovat. Otázkou je jak výkonně. Není u nás v týmu nikdo, kdo by týmově nespolupracoval vůbec, jen je o to o určité intenzitě. Nedávno u nás v týmu vyvstala otázka jestli by TAP měl byt naši kariérní prioritou, což myslím že dobře reflektuje momentální rozpoložení. Nejsme schopni se sjednotit, kolik bychom škole měli každý dávat, což se odráží do týmového učení, je to věc, kterou musíme ve druháku co nejdříve vyřešit.


4. Zákon Mt. Everestu


Čím náročnější úkol je, tím větší je potřeba na něm týmově spolupracovat. Dobrá týmová spolupráce probíhala, když jsme byli nuceni splatit fakturu za F&B, tam jsme opravdu všichni dobře spolupracovali. Od té doby na ničem dlouhodobějším jako tým nespolupracujeme, v poslední době se konečně dostáváme k možnosti dělat BG, zatím jsme však opravdové BG pro platícího zákazníka neměli. Do konce prváku ale BG pro placeného zákazníka proběhne, jenom je škoda, že na to nemohu reflektovat už tady.


5. Zákon řetězu


Síla týmu závisí na jeho nejslabšího článku. Jak chápu tento zákon já je, že členové týmu by měli investovat do svého osobního rozvoje, získávání nových dovedností a znalostí. Dále je klíčové nové nabyté vědomosti sdílet dále do týmu a tím podporovat a urychlovat týmové učení. Pokud se jednotlivec rozvíjet nechce, měl by jít z kola ven. Každý v našem týmu se chce rozvíjet, za to jsem moc rád. Co nám podle mého chybí, je větší systematičnost a koordinace skrze celý tým. Já jako jedinec v týmu se posouvat chci, ale pokud si sjednotíme, kam se chceme všichni posunout půjde nám to daleko snáz a efektivněji. V průběhu roku jsme se snažili si nastavit si cíle ze skill profilu nebo rocket modelu, ale došel jsem k závěru, že nastavení takových cílů není moc efektivní pokud samotná kategorie ze SP je cíl. SP by měl být jen podpůrný nástroj, ukazatel, ale cíl jako takový by měl vycházet z nějaké aktivity (projektu). Proto máme cíl na druhák začít nový projekt s pár lidmi z týmu a systematicky se u toho individuálně rozvíjet pomocí SP.


6. Zákon katalyzátora


Sám nedokážu posoudit, jestli jsem v nějakém odvětví katalyzátor u nás v týmu, což znamená že asi nejsem. Z mého pohledu vnímám jako největší katalyzátor týmového učení Michala, který stále přichází s myšlenkami jak tým posouvat. Co se tyče projektu hodně se mi líbí práce GreenGlazz a SOLA a označil bych je za katalyzátory projektů. Jinak mám pocit, že menším (krátkodobějším) katalyzátorem je každý z nás a střídáme se v tom, což vychází z toho, že všichni mají zájem tým nějakým způsobem posouvat.


7. Zákon kompasu


O sdílené vizi jsem již mluvil v zákonu č. 2, upřímně nevím co víc bych k ni řekl.


8. Zákon shnilého jablka


Osobně se v týmu snažím zůstávat klidný i v situacích, kdy kdybych byl sám za sebe, tak už budu negativní. Což je pro mě zajímavé zjištění, které jsem si u tohoto zákona uvědomil. Je to tím, že vím, že negativita v týmu vůbec ničemu nepomůže a naopak to ještě více uškodí, proto se snažím odstraňovat negativitu i u ostatních členů a pokud mi někdo negativní přijde, zajdu za ním a začnu to řešit.


9. Zákon vzájemné zodpovědnosti


U nás v týmu máme pořekadlo sdílená zodpovědnost= žádná zodpovědnost. Několikrát se nám potvrdilo, že pokud něco nedáme na starost konkrétní osobě, tak nikdo úkol nesplní. Proto tuto chybu už neděláme a vždy ihned určíme zodpovědnou osobu za daný úkol. Co se tyče vzájemné zodpovědnosti a důvěry jsme na tom v týmu poměrně dobře, zodpovědná osoba většinou úkol správně a včas splní, a tak nemáme problém si v tomto důvěřovat.


10. Zákon cenovky


Zákon cenovky jsme u nás v týmu už také otevřeli a to zamyšlením se nad tím co jsme týmu ochotni obětovat. Vlastně to opět sklouzává k otázce jestli je pro nás TAP prioritou, jak jsem již psal v této otázce se rozcházíme, což znamená, že ne každý je ochoten obětovat stejně, to vnímám jako překážku posouvat náš tým dál a rychleji. Co se tyče mě, myslím, že jsem ochotný obětovat hodně, mám štěstí v podporujících rodičích a tak se nemusím starat o to, že bych neměl kde bydlet a mohu a chci dát TAP jako svou první prioritu.


11. Zákon výsledkové tabule


Zákon scoreboardu momentálně vnímám jako možné řešení našich nesouladu v týmu, které jsem popsal výše. Na posledním cabinu jsme vedli dialog ohledně toho, co je hlavním indikátorem přínosu pro tým a jak poznáme kolik kdo přináší. Dohodli jsme se, že bychom se rádi směrem do druháku inspirovali týmem GiimiTiimi a zavedli si jednotný scoreboard, do kterého se budou propisovat všechny složky studia v Tiimi, abychom měli tvrdá data, o která se můžeme opřít při dalších dialozích na témata priorit a společně vize a cíle.


12. Zákon střídačky


Tady vnímám spojitost se zákonem katalyzátora, kde jsem psal, že krátkodobými katalyzátory je v týmu každý z nás a střídáme se. Přijde mi přirozené, že každý v týmu má lepší a horší období a proto jsem rád, že zákon střídačky chápeme a toho kdo je zrovna v základní sestavě chválíme a střídačku podporujeme a snažíme se ji pomoct.


13. Zákon identity


Hlavní myšlenkou tohoto zákona je, že tým by měl mít jasně stanovené zásady a hodnoty, které odrážejí jeho společný morální a etický kodex. Zásady určují správné chování, integritu a zodpovědnost členů týmu. S definovanými hodnotami u nás v týmu poměrně souzním, myslím, že já i všichni ostatní členové je dodržují a nevidím tam žádný problém. Zároveň jako ve všech ostatních zákonech i v tomto se odráží společná vize a tak jsou z mého pohledu některé hodnoty navíc a některé chybí. Pokud mám být konkrétní, tak mi chybí hodnota, že TAP stavíme jako naši kariérní prioritu a naopak bych vynechal hodnotu, že na první místo stavíme sebe, protože věřím, že čím dal to chceme dotáhnout, tím víc to bude bolet a někdy je prostě potřeba zatnout zuby a jít přes naše osobní limity.


14. Zákon komunikace


Co se týče komunikace jsme na tom v týmu poměrně dobře. Vytvořili jsme si safe space, kde se nikdo nebojí vyjádřit svůj názor a dbáme na to, aby byli vyslyšeni i méně hlasití členové. I přesto, že se názorově rozcházíme jsme schopni spolu o tom vést dialog a snažit se o pochopení druhé strany. Zároveň ale nevnímám, že bychom měli nějaký velký prostor kam růst, pokud si nejdřív nevyřešíme otázky týmové vize a cíle.


15. Zákon náboje


Více jak třičtvrtě lidem v našem týmu vyšlo z Belbinova testu, že jsou schopni převzít vedení v případě potřeby. Máme v týmu hodně lidi s vůdčími schopnostmi, ale zároveň je všichni dokážeme potlačit, aby nevznikal zbytečný chaos. Co se tyče našeho vedení v prváku, myslím, že to Naty zvládla obstojně, muselo pro ni být neuvěřitelně obtížné zformovat náš tým a dát mu nějaký směr, vyplatilo se nám vložit v ni důvěru díky její pečlivosti a smyslu pro pořádek. Myslím že mám vůdčí schopnosti, toto jsou ale přesně ty dvě vlastnosti, které myslím, že mi chybí a měl bych na nich zapracovat, pokud se chci stát leaderem.


16. Zákon vysoké morálky


Myslím, že morálka v našem týmu je furt na dost podobné úrovni jako na začátku, žádným významným způsobem nekolísá ani na jedno stranu, co se tyče mé morálky, ta se určitě od začátku TAPu zvedla a tím se dostáváme zpátky k prioritám. Na začátku roku jsem moc nevěděl co chci a hodně odděloval mě a můj individuální posun a tým. Poté co jsem si nastavil TAP jako svou první prioritu, začal jsem i více vnímat, když to tak někdo nemá a snažím se na tom u nás pracovat.


17. Zákon dividend


Investice do týmu se postupně kumuluje. Byl jsem schopen nastavit TAP jako mou prioritu hlavně díky tomu, že jsem uvěřil, že čím víc do týmu dám, tím víc se mi vrátí. Myslím, že je to hodně o nám všem známém “trust the process” protože dividendy vám tým nesplatí hned, musíme nejdřív hodně investovat a být v pohodě s tím, že sklízet ovoce začneme až mnohem později a čím více lidí v týmu tomuto uvěří, tím větší úrodu sklidíme.Hodnocení: 100 %

Nový komentář:Komentáře (1):Minh Ly - 09.06.2023 - 07:57


Líbí se mi, jak v ATP u 3. zákona, zahrnuješ i sdílení s týmem. Nejen, že tím podporuješ týmové učení, zároveň tím můžeš inspirovat i druhé (aneb - Inspirativní je jedna z vlastností katalyzátora. Za mě, jdeš příkladem v tom, jak se postupně, čím dál víc stáváš větším týmovým hráčem.) Hodně se mi i líbí, jak zohledňuješ skutečnosti, proč to v některých týmech může fungovat a proč by nebylo tak efektivní, nastavit v našem týmu (vzhledem k složení a povaze).

Nejnovější eseje:

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.10.2023

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

02.10.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

02.10.2023

Kategorie: Učení

Body: 2

02.10.2023

Kategorie: Učení

Body: 0

01.10.2023

Sleduj nás na sociálních sítích: