brrr emoce


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 29.12.2023

Jak porozumět emocím   Pavel Raus

Jak porozumět emocím

Pavel Raus


Kniha "Jak porozumět emocím" od Pavla Rause otevírá bránu do světa emocí a vzdělává v oblasti emoční inteligence. Emoce jsou neoddělitelnou součástí lidského života, a porozumění jim není pouze krokem k osobnímu rozvoji, ale také klíčovým faktorem v mezilidských vztazích a pracovním prostředí, u nás v TAPu. 


Autor zdůrazňuje, že emoce jsou různorodé a přirozeným projevem lidskosti, a kniha nám pomáhá emoce lépe pochopit. První klíčový poznatek spočívá ve zdůraznění různorodosti emocí a jejich významu v lidském projevu. Emoce jsou klíčovým nástrojem pro komunikaci a porozumění. Z tohoto důvodu jsem si knihu vybrala, chtěla jsem se zlepšit v komunikaci, více pochopit emoce své a lidí kolem sebe. Dozvědět se jak emoce lidi ovlivňují a jak mám zpracovat nepříjemné emoce lidí kolem sebe, bez toho abych byla já negativně ovlivněna. Knihy rozlišuje dva typy emocí a to primární a sekundární.


Primární emoce jsou základní, univerzální a přímé reakce na určité podněty nebo situace. Jsou považovány za vrozené a často jsou sdílené napříč kulturami. Tyto emoce mají tendenci být jednodušší a bezprostřední, přičemž jsou hluboce zakotveny v lidské biologii.

Sekundární emoce jsou na rozdíl od primárních složitější a vznikají jako reakce na primární emoce nebo na složitější sociální situace. Jsou to druhotné emocionální projevy, které se vyvíjejí z primárních emocí a mohou být formovány kulturou, osobními zkušenostmi a sociálním prostředím.


Rozlišení mezi primárními a sekundárními emocemi nám pomáhá lépe porozumět emočnímu spektru člověka, především k porozumění těch svých emocí. 


Příklad:

Herold, odhodlaný manažer, se ocitl před početným publikem, připravený prezentovat svoji prezentaci na firemním setkání. Jakmile spatřil oči zaměřené na něj, jeho srdce začalo rychle bušit a v břiše se objevil nával nervozity – primární emoce reakce na stresovou situaci.


Během projevu si všiml, že jeho hlas mírně kmitá, a některá slova mu unikají. Tyto fyzické projevy byly primárními emocemi nervozity. Postupem času si však začal uvědomovat, že jeho schopnost komunikovat je omezená. To ho začalo frustrovat, a začal cítit vztek na sebe sama za neschopnost zvládnout situaci – sekundární emoce odvozená z primární nervozity.


Takže, i když primární emoce zahrnovaly nervozitu a strach, sekundární emoce přinesly do situace další rozměr – vztek na sebe sama kvůli neschopnosti přednést prezentaci tak, jak by si představoval. Tento příběh ilustruje, jak se primární emoce mohou vyvinout do složitějších sekundárních emocí v průběhu času a v reakci na situace.


 Proč se naučit rozlišovat primární emoce od sekundárních?Druhou důležitou částí knihy je práce s vlastními emocemi. Autor představuje metody, jak efektivně reagovat na své vlastní emoce, což nám umožňuje lépe porozumět vlastním reakcím a efektivněji se vyrovnávat s výzvami každodenního života. To nám otevírá cestu k lepšímu osobnímu rozvoji a schopnosti lépe porozumět sobě samým.


Pravidelná komunikace o svých emocích s ostatními je klíčovým prvkem emoční inteligence. Tato metoda zahrnuje schopnost vyjádřit své pocity slovně a sdílet je s důvěryhodnými osobami. Otevřená komunikace pomáhá nejen vyrovnat se s aktuálními emocemi, ale také posiluje mezilidské vztahy a vytváří prostor pro empatii.

Pravidelná reflexe nad vlastními emocemi a vedení deníku emocí je užitečnou praxí k hlubšímu pochopení vlastních vzorů chování a reakcí. Tato metoda zahrnuje čas věnovaný zpětnému pohledu na denní události, identifikaci emocí, které se objevily, a zaznamenávání těchto poznatků. Deník emocí slouží jako nástroj sebepoznání, který může pomoci zlepšit emoční inteligenci a posílit schopnost efektivně reagovat na různé životní situace.


Třetí část knihy se zaměřuje na schopnost pracovat s emocemi druhých lidí. Představuje empatii a porozumění pohledu a emocím ostatních. Tato dovednost je klíčová pro kvalitní mezilidské vztahy a spolupráci v pracovním prostředí. Učí nás vnímat signály emocí u svých kolegů/přátel a budovat tak vzájemně respektující pracovní/přátelské vztahy.


1.aktivní poslech:

praxe: poskytování plné pozornosti a soustředění na verbální i neverbální projevy druhé osoby během rozhovoru

význam: umění naslouchat s empatií posiluje propojení s emocemi druhých a usnadňuje porozumění jejich perspektivě

2.perspektivní přístup:

praxe: snažit se vcítit do pohledu a pocitů druhých, pokusit se pochopit situaci očima druhé osoby 

význam: emocionální empatie rozmělňuje bariéry komunikace a podporuje vytváření hlubších vztahů

3.otevřená komunikace:

praxe: vytváření bezpečného prostoru pro sdílení emocí a otevřené dialogy o pocitech druhých

význam: vzájemná komunikace o emocích posiluje důvěru a pomáhá vytvářet podporující prostředí


1.mimika

význam: výraz obličeje odhaluje emoce, například úsměv může signalizovat radost nebo potěšení, zatnutí čelistí může naznačovat napětí nebo odhodlání

2.postoj a gestikulace

význam: změny v postoji a gestech mohou odrážet pohodu, nervozitu nebo otevřenost k dialogu, například skloněná hlava může značit zájem nebo souhlas

3.oční kontakt

význam: nedostatek očního kontaktu nebo příliš intenzivní pohled může odrážet nesoulad nebo skryté emoce, zatímco stabilní oční kontakt může naznačovat důvěru nebo zájem

4.tón hlasu

význam: změny v tónu hlasu, jako je jeho hlasitost, rychlost nebo melodie, mohou vyjadřovat různé emocionální stavy, jako jsou radost, nervozita nebo smutek

5.dotek

význam: jemné doteky nebo naopak odstrčení mohou nesouměrně ovlivnit vnímání emocionálního spojení a případně i hranice pohodlí


Vnímání a správné interpretace těchto neverbálních indikátorů poskytují cenné informace o emocionálním stavu druhých lidí a umožňují nám lépe se přizpůsobit jejich potřebám či situaci.


Kniha Jak porozumět emocím poskytuje nejen teoretické základy emoční inteligence, ale také praktické nástroje pro její rozvoj. Čtenář se stává průvodcem na cestě k lepšímu porozumění a efektivnějšímu využívání emocí v osobním i profesním životě. jupíííí


Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Miky drobek - 05.05.2024 - 21:12


coool esej

Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

12.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 1

Sleduj nás na sociálních sítích: