Tvorba Business Modelů


2 body

Hodnocení: 100 %

Přidáno: 06.03.2021

Tvorba Business Modelů   Alexander Osterwalder a Yves Pigneur

Začala jsem s nápadem, aneb technika vyprávění příběhu v praxi:


Když jsem vystoupila ze střední, necítila jsem se absolutně připravená na život. Ze všech stran jsem cítila tlak. Jak to, že v osmnácti letech nemám jasno o svém budoucím povolání? Proč se mi nedaří dostat na školu, na které mě chtějí vidět moje rodiče? Proč mě nenaplňuje studium na téhle škole? Proč mi rodiče říkají, že v životě není možné dělat to, co mě baví? Co mě vlastně baví?

Dostala jsem se do bodu, kdy jsem musela upřednostnit volání své intuice před zachováním dobrých vztahů s rodinou. Vyplatilo se to. Opravdu jsem našla vášeň a směr, kterým chci po zbytek života jít, přestože do detailu nevím, co to bude obnášet.

Na základě této zkušenosti bych ráda pomohla lidem, kteří se nacházejí v obdobné situaci. Na škole, ve které nevidí žádná pojítka s vlastní osobností. V místě, kde se zdá, že žádná cesta není ta správná.


Jak se mám rozhodnout, když jsem ještě nenašla variantu, která mě nadchla? 


Proto chci studentům pomoci nacházet jejich cesty skrze jednodenní exkurze, při kterých by si danou profesi mohli prohlédnout pod drobnohledem.

A tak nastal proces formování týmu, rozjímání nad východisky a kreativní bouře mozkoven. Nakonec jsme ale došli do bodu, ve kterém jsme si uvědomili, že bez teoretických znalostí projekt nemůžeme dotáhnout ani ke zrodu. Chybělo mi povědomí o tom, jak by se naše služba dala nastavit, aby byla funkční a výdělečná. Sáhla jsem proto po knize Tvorba business modelů. Moje očekávání bylo rozhodně naivní. Doufala jsem, že najdu jednoznačný vzor, podle kterého bychom se mohli řídit při vytváření, předávání a získávání hodnoty. Ačkoliv nezavírám knihu s jednoznačným řešením pro náš projekt, je mi teď jasné, co efektivně fungující business model obnáší. O krok blíže k jeho vytvoření!


Výchozí bod..

Naše úsilí je motivováno faktorem uvedení nové služby na trh, případně vytvoření zcela nového trhu. Čelíme tomu, že jsme mladí a nezkušení a také se snažíme vytvořit změnu ve školství v době pandemické. Vychytat načasování je kritické. Nejspíše neexistuje přesný prototyp business modelu, který by odpovídal našim podmínkám, proto je třeba usilovat o inovaci našeho vlastního business modelu.


Čekají nás výzvy: 

  1. Nalézt odpovídající model 
  2. Otestovat model 
  3. Přesvědčit trh, aby nový model přijal
  4. Neustále model adaptovat v reakci na zpětnou vazbu trhu
  5. Zvládat nejistotu


Při nalézání odpovídajícího modelu se vyplácí používat Designérský přístup, který je znázorňován tzv. klikyhákem: 

Vyjadřuje neuspořádaný směr procesů v době navrhování ideálního modelu. Vyžaduje schopnost bojovat s nejednoznačností a nejistotou, dokud nevznikne kvalitní řešení. A to zabírá čas. Účastníci musejí být také ochotni věnovat čas a energii zkoumání mnoha možností a odolat přitom pokušení přijmout konkrétní řešení příliš rychle. Odměnou za vynaložený čas bude s velkou pravděpodobností kvalitní business model, který zajistí budoucí růst.


Fáze 1: Mobilizace

V počáteční fázi každého projektu musí dojít ucelení týmu, který by měl být dostatečně různorodý, aby dokázal generovat svěží nápady na business modely.

Následuje stanovení cílů projektu, testování předběžných podnikatelských nápadů a také plánování postupu.


V této fázi je podstatně důležité najít společný jazyk, skrze 9 základních stavebních kamenů business modelu, které jsou také vyobrazeny na tzv. plátně business modelu. Jsou jimi zákaznické segmenty, vztahy se zákazníky, hodnotové nabídky, zdroje příjmů, infrastruktura (komunikace, distribuce, prodej), klíčové činnosti, klíčové zdroje (základní aktiva), klíčová partnerství a struktura nákladů.


Všechny tyto prvky mezi sebou vytvářejí vazby, které rozhodují o úspěchu firmy. Existuje nekonečné množství variant a možností co se obsahu jednotlivých prvků týče. Všechno závisí na strategii, kterou firma zvolí.


Fáze 2: Porozumění

Druhá fáze se zakládá na průzkumu a analýze prvků potřebných při tvorbě business modelu.


Mezi základní činnosti patří: Na základě pozorování můžeme následně analyzovat jednotlivé prvky, které působí zvenčí i zevnitř naší (budoucí) firmy, například prostřednictvím metody SWOT, která se zaměřuje na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby business modelů.


Fáze 3: Návrh

Ve fázi navrhování se již formují a testují životaschopné nápady na business modely a nakonec se vybere ten nejlepší. Bylo by zbytečné, celou dobu se upínat pouze na jednu možnost. To je jedna z hlavních myšlenek designerského přístupu. 


Skrze brainstorming, výběr rozhodujících kritérií a prototypování je možné dojít k zárodkům skvělého business modelu. Dalo by se rozlišovat mezi čtyřmi epicentry inovací mezi jednotlivými stavebními prvky business modelu. Je to zdrojové epicentrum, nabídkové epicentrum, zákaznické epicentrum a finanční epicentrum. Každé z těchto čtyř epicenter může sloužit jako výchozí bod významného business modelu a může mít také značný dopad na zbylých osm stavebních prvků. V některých případech může inovace business modelů vycházet z více epicenter najednou.


Samozřejmě je přínosné se taktéž inspirovat slavnými vzory business modelů, jako například:


Prototyp business modelu může mít formu jednoduchého nákresu, do detailu promyšleného konceptu popsaného na plátně business modelu nebo tabulky zachycující finanční fungování nového podnikatelského projektu.Fáze 4: Realizace

Při realizaci je důležitá komunikace a zapojení. Při skomírající motivaci se celý proces protahuje. Přitom je velice důležité i při realizaci rychle reagovat na měnící se okolnosti.


Fáze 5: Řízení


V konečné fázi je důležité nestat se obětí vlastního úspěchu. Svět se mění a firemní business model musí jít s dobou. Proto je potřeba věnovat se těmto klíčovým činnostem:Zpět do reality.. Po přečtení této knihy mi konečně dochází široké spektrum prvků, které je potřeba analyzovat k tomu, abychom byli schopni vytvořit životaschopný model pro náš projekt. Nevybrali jsme si jednoduše dosažitelný cíl, ale máme za sebou první fázi mobilizace. Ověřili jsme si prvotní nápad a zdá se, že zákazníci mají opravdový zájem. Nezbývá, než se do toho doopravdy opřít, zvážit možnosti a začít prototypovat!
Hodnocení: 100 %

Nový komentář:Komentáře (2):Švecová Jana - 02.06.2021 - 14:51


Úžasné propojení :-)... Moc se mi líbí, jak jsi esej doplnila obrázky. Obzvlášť se mi líbí ten s těmi analýzami. Nebo to, že jsi přidala konkrétní příklady business modelů. To je ohromně důležité! Existuje jich asi jen 60 a pro podnikatele může být zajímavé se v nich orientovat. Jestli chceš, mohu sdílet :-). U možností, jak zpracovat prototyp BM mě napadlo využití logického rámce. Doporučuji mrknout více do hloubky SWOT. Řadí se mezi strategické analýzy a vstupují do ní výstupy z mnoha vnitřních a vnějších analýz. Je to už velmi komplexní a hluboká znalost. SWOT je z mého pohledu bohužel často znásilňovanou metodou ke kdejakému účelu, je tak myslím dobré znát její sílu a hloubku. Třeba by vám to jako týmu mohlo poskytnout výhodu při zákaznických projektech, protože byste přemýšleli ve větší perspektivě a hodně se mi to spojilo s tím Tvým obrázkem s analýzami.

Milan Jizba - 07.03.2021 - 12:50


Líbí se mi, že napojuješ esej na svůj osobní život a projekt. Hezky si zpracovala definice různých fází a připojila obrázky, díky kterým tomu můžu porozumět více. Těším se až využijeme více tvé nabité znalosti v projektu ( v momentální chvíli už si je i využila představením různých modelů, za což jsem vděčný).

Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: