Podnikatelský záměr a investiční rozhodování


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 28.11.2023

Podnikatelský záměr a investiční rozhodování   Fotr Jiří a Ivan Souček

Důležitost podnikatelského plánu na mě dolehla, až se psaním Bakalářské práce. Podnikatelský plán beru jako strategii, která definuje zda je výhodné podnikatelský záměr uskutečnit či ne. O tom rozhodují investoři, ale i firmy sami → Investiční rozhodování. Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů se má opírat o hlavní složky firemní strategie, které jsou:

Většina těchto prvků představuje interní faktory, ale firma musí samozřejmě zohledňovat i ty externí, které představují rizika a nejistoty.


Nejdůležitější pointy z knihy


Podnikatelské plány se mají dělat v předinvestiční fázi, která je jednou z nejdůležitějších a opírá se o ní Feasibility study.


Feasibility study


Cílem této studie je detailní zpracování technických, ekonomických, finančních, manažerských a dalších aspektů projektu. Zásadní je porovnávat mezi sebou co nejvíce variant a vybrat tu nejvhodnější. Tato studie přináší všechny informace, které jsou podstatné pro celkové vyhodnocení projektu, což ve výsledku rozhodne o jeho zrealizování. 

Feasibility study má obsahovat:


Tato studie je velmi podobná podnikatelskému plánu, co píšu v bakalářské práci, ale zároveň je úplně jiná. Kouká se na stejnou problematiku z jiného úhlu pohledu.


Strategie projektu se dá uchopit z několika úhlů pohledu:

  1. geografická strategie - stanovení relevantního trhu z geografického zaměření aktivit.
  2. strategie podílu na trhu - cost leadership (nízké náklady), diferenciace (odlišení výrobků) atd.
  3. strategie vazby výrobek-trh - penetratce (rozšíření podílu produktů do existujícího trhu), rozvoj produktů (novota na existujícím trhu), rozvoj trhů (produkty k novým zákazníkům), diverzifikace (nové výrobky na nových trzích).
  4. marketingová strategie - potlačení konkurence, tržní expanze.


Projekt se musí zhodnotit z ekonomického hlediska, to znamená: potencionální výnosnost, rentabilita, splatnost dluhů atd.

Podnikatelský plán/záměr se sestavuje z feasibility study a finančního plánu.


ATPTento zdroj byl hlavním zdrojem mé triangulace v bakalářce. Struktura plánu a pohled, jakým se na něj autoři koukají, byl úplně jiný než jsem se rozhodla psát v práci.

Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: