Pátá disciplína


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 09.01.2023

Pátá disciplína   Peter M. Senge

Proč jsem si knihu vybrala:

Knihu jsem si přečetla, jelikož je zdrojem informací, jak budovat koncept učící se organizaci, kterou Tiimiakatemia je. Navíc je kniha jednou z mála, kterou můžeme přečíst k zápočtu předmětu Učící se organizace.


Obsah:

5 disciplín učící se organizace popisuje koncept fungování týmu jako celku, který má větší možnosti, společně dosahuje rychleji lepších výsledků, a tím se zároveň společně i individuálně rozvíjí. Ne nadarmo se v businesse říká „1+1=3“. Každý jsme jiný, přinášíme jiné pohledy a zkušenosti. Rozvíjením sami sebe pomáháme rozvíjet kapacitu celku a jeho možností.

Koncept 5 disciplín popisuje jednotlivé oblasti, na které by se měl tým a jednotlivci zaměřit pro dosažení učící se organizace.

Oblasti jsou následující:


 1. Osobní mistrovství
 2. Mentální modely
 3. Sdílená vize
 4. Týmové učení
 5. Systémové myšlení


Organizace je učící se pokud dosahuje všech 5 disciplín – jedna bez druhé nevede k tomuto učení a tím pádem ani k lepším výsledkům a efektivitě tohoto konceptu.


1.Osobní mistrovství

Osobní mistrovství je celoživotní cesta, neustále se v životě učíme a pracujeme na sobě. Pokud chceme, aby se tým rozvíjel, musíme začít u sebe – průběžně pracovat na svých nedostatcích, abychom se stali nejlpší verzí sami sebe. Takovému učení se nejlépe dosahuje pomocí reflexe.

Díky této disciplíně využijeme náš plný potenciál, můžeme si plnit své sny, budujeme si důveru ve své schopnosti. Zároveň platí, že pořádek uvnitř dělá pořádek i venku – to znamená, že díky našemu mistroství pozvedneme mistrovství celého týmu.


2.Mentální modely

Mentální modely jsou naše osobní pohledy, takzvané filtry, přes které vidíme svět. Tyto “filtry” tvoří naší realitu a mají vliv na naše chování a jednání. Patří sem naše zvyky, předsudky, hodnoty i zobecnění.

Mentální modely nejsou neměnné, lidský mozek je neuroplastický, což znamená, že se mění a vyvýjí. To znamená, že který koliv filtr jde odstranit a změnit. Postup při změně mentálního modelu:


 1. Definovat model
 2. Proč je nefuknční
 3. Vytvoření nového
 4. Zahození starého


3.Sdílená vize

Tým nemůže fungovat bez společné týmové vize. Něco, čeho se bude chtít každý člen držet a zároveň táhnout za jeden provaz s ostatními. Bez vize by každý člen táhl provaz jiným směrem, což nikam nevede a tým by nedosahoval možných výsledků. Vize může být cokoliv - věta, cíl, pocit.

Vize je dynamická. Stejně tak, jako se vyvíjí členové týmu, jejich představy o světě a sny, vyvíjí se i jejich vize. Mění se, musí se průběžně kontrolovat, zda členové s vizí souzní a může tak vize stále platit nebo se pozměnit.


4.Týmové učení

Tato disciplíná klade důraz na obohacování se v týmu, společný růst a schopnosti spolupracovat. Je potřeba dosáhnout vyladění, kde tým bude jednat jako tým ne jako jednotlivci. Členi by k sobě měli být upřímní a být sami sobě zrcadli.

Pro týmové učení musí v týmu fungovat jak diskuse tak dialog. Diskuse se vede častěji, je to tzv ping pong argumentování, kdy na každý názor odbovídáte argumentem a obhajobou.

Při vedení dialogu se neargumentuje. Aby se vedl dialog, musí se dodržovat 4 složky:


 1. Nasluchání (nepřemýšlíme nad ničím jiným, když druhý mluví, plně se mu věnujeme)
 2. Respekt (Nehodnotíme druhého)
 3. Pozastavení se (až poté co jeden člen domluví, přemýšlíme nad naším názorem a co bychom mohli dodat)
 4. Vyjádříme se


5.Systémové myšlení


Pátá, poslední, a podle autora nejdůležitější disciplína. Tým bychom měli brát jako celek, složený z jednotlivých částí, které se navzájem ovlivňují. Je třeba částem porozumět a analyzovat je s ohledem na celek. V týmu je potřeba, aby každý člen znal svou roli a plnil ji v širším kontextu pro dobro a posun celku.


Můj pohled na knihu a ATP

Kniha je dost náročná, plná termínů a modelů, žádná oddychovka. Při četbě jsem se hodně zamýšlela nad fungováním našeho týmu a jednotlivců a o to bylo čtení časově náročnější.

Celkově se mi koncept pěti disiplín líbí a dává mi velký smysl. Představuje návod pro úspěšné vedení týmu a jak se v něm nejlépe společně učit a proto se po v našem týmu na knihu hodně odkazujeme.

Na svém osobní mistrovství se zajímám už přes 2 roky, kdy jsem narazila na pojem seberozvoj a začala jsem si o tomto tématu hledat víc, poslouchala podcasty a sbírala tipy na knihy, které se seberozvoji věnují. Díky Tiimiakatemii a i knize Pátá disciplína vidím ještě větší přesah seberozvoje neboli osobního mistrovství. Do nedávna jsem si totiž myslela, že seberozvoj je jen pro nás samotné a nenapadlo mě, že může mít tak velký vliv na okolí.

V týmu jsme si již definovali svou vizi i cíl, nad kterými jsme na našem 1. cabinu trávili dost času. Postupem času se ale začíná ukazovat, že naše vize se začínají lišit a proto je třeba vizi a cíl aktualizovat. Chceme vyjít z vize osobní, kdy má každy za úkol si definovat, jaké jsou jeho představy, za čím by chtěl jít. Následně si budeme své vize sdílet a doufejme najdeme tu správnou společnou vizi pro náš tým.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: