Pátá disciplína


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 14.01.2022

Pátá disciplína   Peter M. Senge

Pátá disciplína

Peter M. Senge

 

Pátá disciplína se přímo pojí s učící se organizací. Těchto pět disciplín uvedených níže by nás měli posouvat tím správným směrem tak, aby naše učící organizace fungovala efektivně. V knize mě zaujalo těchto pár poznatků pojící se k jednotlivým disciplínám.

·        Systémové myšlení

·        Osobní mistrovství

·        Sdílená vize

·        Mentální modely

·        Týmové učení


Systémové myšlení

Například pokud se mi neprodává produkt, nebudu myslet pouze na chybu v ceně, ale hledám další problémy, jako třeba vysoká konkurence, slabina v sociálních sítích, či jiné. V knize se píše o Hře na distribuci piva, kde figurují 3 subjekty – maloobchodník, subdodavatel a pivovar. V případě neprodejnosti je úkolem identifikovat problémového hráče a co nejlépe odůvodnit. Z pohledu těchto hráčů je cílem nepanikařit a v klidu identifikovat přesný problém. Je možné na toto téma praktikovat action learning, ale je třeba počítat s vysokou časovou náročností. V případě, že se zvedne poptávka tedy nepanikařit a zbytečně nenakupovat více, predikovat, co se může stát. Vina je u všech 3 stran, pakliže bude totiž nadbytek, může být malá poptávka.


Osobní mistrovství

Nelze ho dosáhnout, je to celoživotní proces posouvání se. Pakliže ho dosáhnu, osobní mistrovství tím končí. Účelem je neustále sebevzdělávání a rozvoj svých cílů. Osobní učení je důležité i pro rozvoj učící se organizace. Je totiž založena i na rozvoji individualistů.


Sdílená vize

Dělí se na pozitivní: Záchrana všech rybiček. A na negativní: absolutistické režimy, protidrogové a protiteroristické organizace, kde je cílem i někoho zabít. Sdílená vize je důležitá pro motivaci všech členů týmu. Nutí to tak všechny táhnout za jeden provaz tím samým směrem. Pakliže je známa vize společnosti i nejnižším zaměstnancům, může je to silně motivovat a vezmou si jí tak za svou.


Mentální modely

Sestavuje se z XY podnětů z celého života. Zejména pak z toho, co se nám stalo v dětství. Je to ten mindset, se kterým přicházím do společnosti. Pojí se to zejména s národnostními zvyky, náboženstvím, rodinné tradice a jiné. Je těžké se je přeučit, ale můžeme je do společnosti předat, případně si vzít za své jiný mentální model. Příklad sdíleného modelu: Vojta se doma nezouvá, v Tiimi je mentální model, že se všichni zouváme, tak si ho Vojta převezme za svůj. Inside jokes mohou být také mentálními modely, pochopí je totiž jen ti, co mají ten samý mentální model.


Týmové učení

Ve společnosti může být ideálně formou dialogu. Pomocí týmového učení by měl jedinec přinést své vhledy a názory do společnosti. Cizí myšlenky totiž formují naše názory a posouvají nás určitým směrem.


ATP

Jedná se o hodně teoretickou knížku, nedokážu to aktuálně přesně popsat, jak toto praktikuji v praxi. Nicméně těmito pěti disciplínami se v našem týmu snažíme všichni řídit.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 1

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: