Nikdy nedělej kompromis


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 18.08.2023

Nikdy nedělej kompromis   Chris Voss, Tahl Raz

V dnešním rychle se měnícím světě je schopnost úspěšně vyjednávat klíčovou dovedností, která má vliv na naše pracovní  i osobní úspěchy. Chris Voss, zkušený vyjednavač FBI a zakladatel společnosti Black Swan, nám v knize představuje komplexní přehled úspěšných vyjednávacích principů a taktik, které lze aplikovat ve všech možných situacích vyžadujících jednání.


V úvodní části knihy je kladen důraz na základní pilíře vyjednávání. Zmíněná je důležitost naslouchání a schopnost empatie, které pomáhají porozumět perspektivě druhé strany. Kromě toho autor zdůrazňuje význam budování důvěry a kooperativního prostředí, což vede k úspěšným výsledkům nejen ve firmách, ale i v osobních vztazích.


Druhá část knihy nám poskytuje praktický průvodce využitím vyjednávacích technik v reálných situacích. Autor nám ukazuje, jak si poradit s agresivními protistranami, jak reagovat na nízké nabídky a jak prezentovat protinávrhy. Příklady použití taktik ve skutečných scénářích pomáhají lépe porozumět implementaci těchto strategií. Také zde  nalezneme soubor konkrétních případových studií. Tyto studie, postavené na skutečných rozhovorech, nám ukazují, jakým způsobem bylo možné dosáhnout požadovaných cílů pomocí strategií. Díky skvělému zpracování knihy si dokážeme vyjednávací situace představit v našich každodenních situacích.


Nejdůležitější myšlenky knihy:Emoce hrají důležitou roli v procesu rozhodování, ať už je člověk jakkoliv racionální. 


Před vyjednáváním je klíčové se dobře připravit, včetně vcítění do perspektivy druhé strany. 


Navození pozitivní atmosféry a pojmenování emocí soupeře jsou účinné nástroje pro vytvoření důvěry a získání informací. 


Také je důležité uvést výchozí bod nebo kotvu, která nám umožní vést dialog ve směru, který nám vyhovuje. 


Schopnost přenesení zodpovědnosti může zmírnit tlak na nás a otevřít prostor pro další jednání.


Knihu bych označila za komplexního průvodce uměním vyjednávání, který nabízí širokou paletu návodů pro úspěšné jednání v různorodých situacích. Přečtením knihy se můžete naučit efektivně a sebevědomě vyjednávat v náročných okamžicích, a to nejen ve světě obchodu, ale také ve světě osobních vztahů. Myslím, že je potřeba si situace z knihy vyzkoušet v reálném světě, jejich přečtení nestačí. Těším se až něco vyzkouším.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: