Nastavení mysli


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 22.09.2022

Nastavení mysli   Carol Dwecková

Citátek na úvod:

Pokud připustíme, že vše co máme je pomíjivé a podléhá změnám, které můžeme my osobně řídit, otevírá se nám prostor pro nekonečný růst do ideálního světa.

Tuto knihu jsem si vybral pro doplnění informací o dvouch nastaveních mysli: Fixní (FNM) a růstové (RNM), jelikož jsem o nich již slyšel mnohé na TSkách, mezi řečí a v jisté podobě i v jiných kruzích mimo TAP. 


Na začátek je třeba si říci, že Dwecková identifikuje právě 2 nastavení mysli a to fixní a růstové. V knize zmiňuje, že neexistuje horší a lepší nastavení, ale že tato nastavení prostě existují. Zároveň přidává, že v různých oblastech života můžeme mít jiná nastavení mysli, což pro mne byla novinka. Myšlenka, že vlastně mohu v jedné oblasti (třeba podnikání) žít růstově a druhé (například vztahy) žít fixně, mne překvapila. 

Co pro mne znamená nastavení mysli? 

Fixní nastavení mysli pro mne znamená, zastavit se před překážkou a začít “brečet”, že je překážka nepřekonatelná. Oproti tomu růstové nastavení mysli je pro mne stav, kdy se rozzářím a začnu hlad způsoby jak překážku překonat (rozbít, obejít, přeskočit, podlézt, jen nezastavovat). 


Přečíst knihu pro mne bylo důležité a to především pro lepší identifikaci svého nastavení mysli a rozvoje růstového myšlení skrze komunikaci s ostatními, především Téčky. Dle mého názoru mám sklony jednat především fixně. Na stranu druhou čím více odžívám Tiimi pomalu se učím přebírat zodpovědnost a proto přijímám růstový model. A proč tomu tak je? 

Z mého pohledu je fixní myšlení v základu jednodušší. Sice vybízí spíše k tomu, aby se člověk spíše trápil, ale to do doby než objeví kouzlo růstového nastavení. 

Co mi tedy přináší růstové nastavení mysli? Z růstového nastavení beru hlavně iniciaci něco dělat, brát problémy jako výzvy, na které existuje řešení. Znalost RNM mi pomáhá ve chvílích kdy stagnuji a nemám moc motivaci něco dělat nebo když jsem zaseknutý. V tomto stavu si vždy vzpomenu na rozdělení a na svůj cíl: růst. Vždy mi pomáhá se zastavit a zvědomit, že teď zrovna myslím nebo jednám fixně. Pak si položím otázku: Co bych dělal, kdybych měl růstové nastavení mysli?  Odpověď na tuto otázku je osvobozující, protože ve mně spouští kreativitu a poté přicházím alespoň s nějakými kroky, které lze uplatnit. A jak víme, lepší nějaké jednání, než žádné jednání. 


A proč, že chci tento mindset šířit dál? Vychází to z podstaty toho, že se chci obklopovat fajn lidmi, kteří chtějí růst. Sám od sebe vím, jak křehká je změna mindsetu a pokud se změna nepodpoří, tak se změna nekoná. Což mi přijde jako škoda, především pokud v dané osobě vidím potenciál učinit velké věci. Groupthink:

Groupthink - dochází k němu, když se jde slepě za hrdinou a není zde kritik, který stanovisko naboural. Díky kritikovi, je výsledný názor přijat s opravdovostí, nikoliv s 

Zajímavou myšlenku přináší Peršané, kteří ve chvíli, kdy se shodli na řešení problému návrh opět znovu projednali. Tentokrát však návrh projednali pod vlivem alkoholu. Díky tomuto způsobu se nestalo, že by ve skupině nastal Groupthink 


Jak podpořit růst?

Chválit se za převzetí iniciativy, za odlišné názory. Jde o to chválit proces, nikoliv výsledek, aby byla stále motivace něco dělat a hýbat se vpřed a iterovat. Díky, tomu s růstovým nastavením mysli nezakrníme. 


Co budu převádět do praxe?

Dále budu pěstovati růstové nastavení mysli. A to především pomocí zvedomování si svého stavu mysli, případné korekci se zpětnou vazbou. 

Budu se říditi otázkou: Co bych udělal, kdybych byl nastaven plně růstově? Případně budu otázku upravovati pro potřeby šíření růstového mindsetu do svého okolí.


Zhodnocení knihy

Tuto knihu jsem měl jako audiokniu. Bohužel musím konstatovat, že mne po chvíli začalo otravovat ono rozdělení do kapitol dle různých oblastí. Podstata sdělení byla předána na v první kapitolách a pak se opakovala, pouze s různými situacemi. Na druhou stranu toto opakování přineslo vícero úhlů, jak lze nastavení mysli chápat. Dalo by se říci, že hlavní myšlenky byli sděleny, ale koření se obněňovalo a tím na jídle přibývaly další a další chutě.


Doporučení:

Knihu bych doporučil každému, kdo se cítí být zaseklý ve svém myšlení.    


Citátek na závěr:

Pokud připustíme, že vše co máme je pomíjivé a podléhá změnám, které můžeme my osobně řídit, otevírá se nám prostor pro nekonečný růst do ideálního světa.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

07.10.2022

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

04.10.2022

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

03.10.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

Kategorie: Učení

Body: 2

Sleduj nás na sociálních sítích: