Myšlením k bohatství


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 15.09.2023

Myšlením k bohatství   Napoleon Hill

Jste připraveni? Pokud ano, přijde to… Vše je to o mysli (mindset).

Takto bych popsal to, co mi utkvělo v paměti při čtení prvních řádků této knihy.


Nikdy se nevzdejte! Ať už jakákoliv okolnost stojí na cestě k úspěchu, poperte se s ní a zvítězíte. Protože “každé selhání přináší semínko minimálně stejně velkého úspěchu”. Neúspěch vnímejte jako zkoušku, ze které si odnesete důležité a již neopakovatelné podněty. Selhání jsou pouhé pokusy. Buďte však připraveni, že těch zlomových bodů může být více, nevzdejte to!


Při svých činnostech… vnímejte skutečnost s odstupem, a pozastavením. Nevnímejte zbytečné hluboké detaily, které by akorát přinášely potíže. Nezabývejte se slovem “nemožné”. Protože úspěch nachází lidé se orientací na slovo “úspěch”.


“Jak chudoba, tak bohatství se rodí z myšlení”


Kniha popisuje cesty, jak zhmotnit své myšlenky a pracovat s nimi jako pomocníkem k získání peněz.

Dle autora je bohatství něco, co jde ruku v ruce s jakýmsi stavem mysli, konkrétním účelem, ale téměř bez námahy. Je třeba vědět to, co přesně chcete – říkáme tomu touha. Touha a konkrétní účel znamenají ale víc než vytyčení cílů. Budujte v sobě doslova rozžhavenou touhu – sledujte následující…


“Když mysl uvěří v to, co z ní vzešlo, dokáže to učinit.”


1.     Stanovte si konkrétní cíl

2.     Stanovte deadline

3.     Definujte konkrétní plán

4.     A všechno sepište, pravidelně si tento plán pročítejte (ráno po probuzení a před spaním)


V životě se člověk setká s mnoha lidmi, lidmi různých charakterů, a je jen na vás jak s nimi budete vycházet. Myslete však na to, abyste se nenechali (negativně) ovlivnit a už nikoliv odradit. Soustřeďte se na svou mysl, následujte ji. Nebojte se jít za svými sny.

Na druhou stranu však nebuďte uzavření externím informacím, naslouchejte a sami si zhotovte vlastní obrázek. Buďte otevřeni novým a jiným názorům.


“Mysl zná jen ta omezení, která si sami stanovíme.”


Filtrujme informace, pro které máme svou mysl otevřenou, neboť negativní myšlenky v našem podvědomí můžeme začít automaticky zhmotňovat a tím tak ovlivní naše chování. 


Autosugesce – Autosugescí můžeme “klamat” naše vědomí. Je to způsob, jak si neustále opakovat konkrétní (pozitivní) myšlenku, kterou naše podvědomí nakonec příjme a začne ji zhmotňovat. Jakmile mysl ovládnou POZITIVNÍ emoce, vznikne v ní stav jménem víra.


Jak na to? Denně si alespoň třicet minut soustřeďte na své myšlenky, sami na sebe, v absolutním klidu, a představujte si žádoucí stav – vizualizace.


“Kdo se vzdá, nikdy nevyhraje. Kdo chce vyhrát, nikdy se nevzdá.”


Znalosti – jsou hodnotné v případě, že s nimi nakládáme správně a efektivně. Je umění umístit naše znalosti tam, kde jsou zrovna potřeba, a to i podle plánu.


“Štěstí spočívá v jednání, nejen ve vlastnění.” – Představivost


Představivost je doslova dílnou, v níž vznikají všechny plány – říkáme tomu nápad. Jsme schopni stvořit cokoli, co si dovedeme představit, ale k tomu je potřebná hybná síla a VYTRVALOST.


Pokyny pro vytvoření plánu:

1.     Spojte se se skupinou – pouze těmi, kterým můžete skutečně důvěřovat = MYŠLENKOVÝ TRUST (= vzniká z absolutní harmonické spolupráce za účelem dosažení společného cíle)

2.     Stanovte benefity a výhody pro “společníka”

3.     Pravidelná setkání/jednání

4.     Udržení souladu v myšlenkovém trustu

 


ZÁVĚR - ATP: 

I ze své roční zkušenosti na pozici Teamleadera mohu s autorem souhlasit o vlastnostech, které by měl lídr jakéhokoli týmu ovládat:

-        Odvaha

-        Sebeovládání

-        Smysl pro spravedlnost

-        Rozhodování

-        Konkrétní plány

-        Sympatická osobnost

-        Účast a pochopení

-        Smysl pro detail

-        Spolupráce

-        Přijmout plnou zodpovědnost

Každá z vlastností je skutečné důležitá pro harmonický chod týmu, a ačkoli jsem ne každou dokonale ovládal, taková zkušenost na pozici mi předala nespočet zkušeností, ze kterých čerpám a snažím stále posouvat. Byla to pro mě jedna z těch nejhodnotnějších závazků/zkušeností!


Koneckonců v závěru knihy naleznete soubor otázek k sebereflexi, doporučuji si je v klidu jednu po druhé zodpovědět, zamyslet se nad nimi. Reflexi, nástroj k sebezdokonalování a uvědomování sebe sama, bychom měli dělat pravidelně a tehdy, kdy máte prostor sami na sebe, v klidu.


*Book tip – Radost z prohry; Zákony úspěchu (Napoleon Hill)Podcast: The Diary of a CEO: Simon Sinek / The No.1 Reason Why not Successful


Problémem lidí, proč se jim nedaří být úspěšný, je:


 • nevěří druhým; říct si o pomoc je víc, než nabídnout druhému pomoc (známka důvěry) - “Mohu ti pomoct?” vs. “Mohl bys mi pomoct?”
 • naslouchání; poslouchám nebo čekám na to, až budu moct promluvit? 
 • pravda vs. lež; uvědomme si, kolik lží (i když drobných) řekneme za den - “Sluší mi tyto džíny?”, “Ty druhé ti sluší víc.” vs. “Nesedí ti.”
 • čtení knih; čteme pro osobní růst, nebo pro vyplnění volného času
 • upřímnost ale správně načasovaná; vždy být upřímný a v čase, abych druhého neurazil (volba slov, zaměření a obsahu zprávy, apod.)
 • vyvolávání konfliktů; vyhovět a pomoct druhým je kolikrát pro člověka nepohodlné, je to o mindsetu a návycích
 • zpětná vazba; nejsme naučení na přijímání a dávání ZV
 • F2F; bojíme se mluvit upřímně s lidmi z očí do očí
 • soustředění; je spojeno s nasloucháním a pocitem být vyslyšen; uvědomme si své hodnoty, své podvědomí, myšlenky - meditace


Silné & slabé stránky nikdy nejsou objektivním měřítkem k sebehodnocení - každá z vlastností má odlišný význam v různých situacích. Proto by se na skladbě našeho portfolia S/W měl podílet tým, se kterým pracujeme…

Cvičení: 360° ZV - silné & slabé stránky


 • tým se rozdělí do skupin
 • každý přiřadí ke svým TOP 3 silným a slabým stránkám konkrétní/specifické vlastnosti
 • čteme nahlas celému týmu
 • tým má prostor je upřímně doplnit a vyjádřit se k názoru


A na závěr… Podcasteři Steven Bartlett (The Diary of a CEO) a Jay Shetty (On Purpose) jsou skutečně podcasty, které vám mají co předat, pokud však s nimi budete nakládat efektivně. Doporučuji zejména tyto dva ze světa byznysu, ale také životního stylu a mentálního nastavení.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

12.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 1

Sleduj nás na sociálních sítích: