Méně je prostě více


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 22.09.2022

Není důležité, co říkáte, ale jak to říkáte!   Michael Parker

No a jaké 3 věci bych vypíchl?

Příprava

Autenticita

a
Síla pauz.


Proč jsem si tuto knihu vybral?

Tuto knihu jsem si vybral na základě zlepšení mých prezentačních dovedností. V kontextu situace s nově nastoupivšímy prváky a mou potřebou je provést prvními dny. 

Zároveň cítím, že od doby, kdy jsem se naučil přemýšlet nahlas a ve velmi širokém kontextu, při vyprávění ztrácím hlavní dějovou linku a tak mé projevy často trvají dlouho a mám z nich pocit, že mluví o spoustě věcí, jen nepředám tu hlavní poentu.  


Jaké je základní téma knihy?

Ústředním tématem je prezentace ve všech jejích podobách. Autor 


Jaké jsem si odnesl myšlenky?


Umění řečnické:

celé umění rétoriky, jak většina a největší spisovatelé učili, sestává z pěti částí: nalezení tématu, uspořádání a strukturalizace, nalezení formy a výrazu, zapamatování si připravené řeči a samotného přednesu


Pravidlo 3, aneb méně je někdy více:

Toto pravidlo mluví o tom, že bychom měli redukovat svojí prezentaci na především 3 klíčové myšlenky a ty rozdělit do maximálně 3 bodů a to tak aby vše do sebe správně zapadalo. 

Mustr pro prezentaci:


Toto pravidlo se drží i u vizuálních pomůcek. Někdy je méně, prostě více: chceme posluchačům myšlenku předat, aby po ní dychtili, né aby po ní byli vyčerpaní jako po babičině nědělním obědě.

Dobré rady k projevu:

  1. Rozděl a panuj → Rozdělit do kratších částí, kdy každá trvá 2 - 4 minuty a přednést je samostatně.
  2. Zvítěz hned na začátku → dej na první dojem, je to kritické místo, začni krátce a úderně. Žádná přílišná moudra ani vtipy, prostě zaujmy
  3. Ber to hlavou → nauč se klíčová slova nazpaměť, každé klíčové slovo obsahuje jednu myšlenku. Využij pravidlo 3. Zvýšíš směr, ubereš poznámek
  4. Cvič, cvič cvič → Nacvič si projev před někým neutrálním, čím víc cvičíš, tím míň jsi nervózní. Pokud sám tak využij zrcadla, či mluv nahlas.
  5. Využij Pauzy → Na hluboký nádech, na myšlenku, na dojem, pozornost a hlavně na sebedůvěru


Pauzy - dělají divy a zvyšují pozornost

Vyprávěj příběj, který mohou žít s tebou

Čím dýl budu mluvit, tím víc toho zapomenou.

Tečka, pro kterou si tě zapamatují = emocionální závěr

Vše co děláš nese riziko, i tvé vystoupení.


BUĎ SÁM SEBOU

Slovníček pojmů:


Zhodnocení knihy

Tato kniha je krátká a úderná, vlastně moc nepojednává do hloubky o umění řečnickém, ale je výcucem základních pravidel a hesel, kterými je dobré se řídit. Proto i tato eseje je strukturována jako mustr, který se pokusím uplatnit při své příští prezentaci. 


Komu bych knihu doporučil?

Knihu bych doporučil všem co s prezentací začínají a chtějí nalést inspiraci. Kniha obsahuje základy, avšak na konci se naskýtá literatura, která tyto základy rozvádí dál - berme ji tedy jako rozcestník u učení řečnickémuHodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

07.10.2022

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

04.10.2022

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

03.10.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

Kategorie: Učení

Body: 2

Sleduj nás na sociálních sítích: