Koučink (Management do kapsy 2)


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 24.10.2021

Koučink (Management do kapsy 2)   Ian Fleming, Allan J. D. Taylor

Koučink

Vybrala jsem si tuto knihu, abychom si udělala řádný obrázek o tom, o čem je koučování, co dělá kouč a kdo může být kouč. Základní kroky koučování a jejich dovednosti, abych si to mohla vyzkoušet.

 

Kouč je tady od toho, aby pomohl:

-       Dopracovat se k úspěchu

-       Soustředit se na detaily, které mohou přispět ke zlepšení jejich dovedností a technik

-       Vytvořit taktický plán týkající se všech důležitých událostí

-       Udržet se na vrcholu i v dnešním soutěživým světě

Koučování pomáhá při osvojení dovedností a při řešení problémů, které by daný jedinec za jiných okolností nebyl schopen vyřešit tak dobře.

Koučování přináší zlepšení kdekoliv, kde je nutné zlepšit výkonnost.

Koučování je klíčem k vytvoření otevřené a vstřícné organizace, které dokáže ocenit své lidi – jejich dovednosti, nápady a příspěvky – a zároveň se upřímně snaží podporovat jednotlivce.

Koučování vždy zahrnuje vedení a zpětnou vazbu. Zaměřuje se na to, JAK nejlépe získat danou dovednost nebo vyřešit daný problém.

 

Kouč ve sportu – co dělá?

-       Soustředí se na zlepšení výkonu

-       Je oddaný hráčům - oddanost svému týmu, je nestranný

-       Používá slova jako „my“ a „nás“

-       Chová se tak, aby mohl být ostatním vzorem

-       Trpělivě pracuje s jednotlivci na zlepšení jejich výkonu

-       Neustále se učí od druhých lidí a z daných situací

Kouč přemýšlí a jedná následujícím způsobem:

-       Nestaví se do nadřazené role, netouží mít ostatní pod kontrolou

-       Své zkušenosti si nenechává pro sebe, ale podělí se o ně s ostatními

-       Je ostatním k dispozici a nestraní se jich

-       Nenechá ostatní stát stranou, ale zahrnuje je do svých plánů

-       Povzbuzuje ostatní k překonání hranic svých schopností

-       Považuje daný vztah za partnerství

-       Vytváří zvláštní vztah, ve kterém se všemi jedná stejně

-       Dokáže si vzít ponaučení z prohry, případně z toho, co se pokazilo, stejně jako z úspěchu

-       Dosahuje výsledků činy, ne pouhým hovořením o nich

-       Dodává ostatním sílu tím, že se s nimi dělí o svoje dovednosti, zkušenosti a hodnoty

-       Je zastáncem spíše trvalého budování vztahů, než jednorázových akcí

Proč potřebujeme kouče?

-       Aby mohl manažer do svých lidí investovat efektivně:

Musí být přesvědčen o tom, že lidé jsou schopni dosáhnout čehokoli, o čem si budou myslet, že je pro ně dosažitelné (1. pravidlo koučování)

Musí o tom své zaměstnance neustále přesvědčovat (2. pravidlo koučování)

Výhody pro tým a pro kouče

Přínos pro tým:

-       Ujasnění cílů, kterých je nutno dosáhnout

-       Zaměření lidí správným směrem

-       Zlepšení úrovně dovedností členů týmu

Přínos pro kouče:

-       Vytvoření bližšího vztahu

-       Objevení nových možností pomoci ostatním lidem

-       Zpětná vazba o ostatních

-       Vidí, jak se ostatní zlepšují

Potřebné dovednosti kouče:

-       Prokázat výborné mezilidské dovednosti v následujících oblastech:

·      Budování vztahu – pro mě nejdůležitější atribut – úspěch závisí na míře vztahu – pokud takový vztah chybí, nahradí ho nedůvěra

·      Kladení otázek/získávání informací – pokládání otevřených otázek díky kterým přimějeme druhé k širší odpovědi

·      Poskytování a přijímání zpětné vazby - pozorování

·      Naslouchání

·      Přesvědčování, ovlivňování a povzbuzování ostatních

·      Styly vyjadřování – vizuální, tón hlasu, emoce a tělesné pocity

·      Zrcadlení – dovednost pro pozorování koučovaného a zjištění jeho postoje

·      Pomozte lidem ke změně – kouč vidí v koučovaném schopnosti, které koučovaný nevidí a kouč se je snaží vyzdvihnout a probudit

·      Kouč učí učit se + plánování učení a přenos v aktivitu

·      Vytvoření důvěry

·      Poskytování zpětné vazby

-       Pozorovat a správně interpretovat to, co se stalo a co se při vašem setkání právě děje.

-       Pomáhat ostatním učit se a pokračovat ve vlastním vzdělávání.

-       Řešit situace kreativně a zároveň stát nohama pevně na zemi.

-       Pomoci ostatním vytvořit představu o tom, jak bude vypadat zlepšení jejich výkonu.

-       Důvěru ve vlastní schopnosti a vědomí toho, co se zvládne a co ne

-       Upřímná náklonost k lidem

-       Trpělivost a ochotu udělat si na lidi dostatek času…. Atd.

 

Závěr

Tuto knihu jsem si vybrala z naší knihovny doma, jako první start do koučování. Odnáším si z knihy mnoho poznatků a utřídila jsem si, o čem koučování skutečně je a jaké dovednosti by měl mít kouč. Nejdůležitějším faktorem je pro mě umění budování vztahů, protože v této oblasti dle mého pohledu zaostávám a chci se v tom zlepšit. Další mou knihou na téma koučování bude Koučování od John Whitmora. Chci si vyzkoušet koučování v projektech.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: