Knowledge managment


0 b.

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 20.11.2023

Knowledge managment   Carl Frappaolo

Knowledge management

Úvod

Tuto knihu jsem si vybral, protože jsem se v pozici asistent kouče chtěl pokusit o to zlepšit předávání vědomostí v Tiimi. Abychom neztrácely know-how ročníků co odchází a abychom byli opravdová učící se organizace. Chtěl jsem získat rychlý přehled co to vůbec je knowledge managment a nějaké typy, jak na něm začít pracovat a co zlepšovat

Co je to knowledge managment

Knowledge neboli znalosti mají tyto vlastnosti:


 • Je to kolekce mnoha zkušeností a pohledů. Je vždy propojené.
 • Je to katalyzátor. Znalosti existují jen v praxi. Tedy informace, která nevyvolává akci, není znalost.
 • Znalosti se dají aplikovat i v jiných kontextech, než odkud pochází.

Je tedy nutné rozlišovat managment informací a znalostí. Znalosti totiž narozdíl od informací nejsou statické a jsou mnohem více flexibilní.

Také je zapotřebí si uvědomit 3 druhy znalostí. Osobně si to představuji jako skupenství vody. Stejně tak jako voda při změně teploty mění skupenství i znalosti při různých procesech mění skupenství. Typy znalostí jsou:


 • Tacitní znalost:Definice: Tacitní znalost se odkazuje na znalosti, které jsou obtížné vyjádřit nebo kodifikovat. Je pevně zakotvena v osobních zkušenostech, názorech a intuici.
 • Charakteristiky: Tacitní znalost je často subjektivní, závislá na kontextu a osobní. Zahrnuje dovednosti, přesvědčení a zkušenosti, které jsou obtížné přenést ostatním explicitně.
 • Příklad: Schopnost zkušeného projektového manažera navigovat v komplexních dynamikách týmu na základě let zkušeností a porozumění jednotlivým členům týmu.
 • Explicitní znalost:Definice: Explicitní znalost je formální a kodifikovaná znalost, kterou lze snadno vyjádřit, zdokumentovat a sdílet. Je hmatatelná a lze ji přenést prostřednictvím písemné nebo ústní komunikace.
 • Charakteristiky: Explicitní znalost je objektivní, systematická a snadno sdělitelná. Zahrnuje fakta, data, postupy a další informace, které lze vyjádřit explicitně.
 • Příklad: Detailní plán projektu s popisem úkolů, časových plánů a zdrojů potřebných pro konkrétní projekt.
 • Implicitní znalost:Definice: Implicitní znalost je znalost, která není explicitně vyjádřena, ale je zakotvena v procesech, rutinách a praxi. Často je sdílena prostřednictvím akcí spíše než slov.
 • Charakteristiky: Implicitní znalost není přímo vyjádřena a může být obtížné ji formalizovat. Je přirozená v způsobu, jakým jednotlivci nebo skupiny provádějí úkoly nebo činnosti.
 • Příklad: Nesmířlivé porozumění mezi členy týmu o tom, jak nejlepším způsobem přistupovat k určitým úkolům, založené na sdílené zkušenosti při společné práci.

Knowledge managment je vlastně jen o tom, jak zajistit převod mezi nimi a jejich uchovávání. To, co také musíme rozlišovat jsou zdroje znalostí a jejich tok organizací. To jak rychle se organizace učí zaleží na tom jak rychle protékají informace její různými sektory jejího Knowledge Chain.