Friend Leadership a Visual Inspiration Book


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 31.01.2023

Friend Leadership A Visual Inspiration Book   Heikki Toivanen

Friend Leadership a Visual Inspiration Book

Heikki Toivanen, Illustration Maija Kotamäki


Friend leadership má velice blízko ke koučování a sdíleným modelům vedení. Liší se od nich tím, že na pracovní náplni se dohodne tým a "šéf". Zdrojem modelování cest jsou sami lídři. Vše je postaveno na sdílené inspirativní vizi, která je postavena na snech týmu. Friend Leadership umožňuje druhému jednat s důvěrou, vytvoří skupinu.

Při plnění úkolů je odpovědnost a iniciativa v rovnováze mezi organizací a jejími členy. Organizace má skutečnou společnou vizi, je to komunita se společným duchem „my“. Tyto principy se dají využívat v organizacích, kde se vytváří společná sdílená vize. Jde o vzájemnou dohodu mezi vedoucím – přítelem a členy týmu, kteří mají být vedeni.

Don Tapscott hovořil o otevřeném světě - jeho pohled na svět zahrnoval 4 principy – spolupráce, transparentnost, sdílení a změna.

Být přítelem každého v mém týmu. Více než známost, ale méně než blízký přítel.

Principy Friend Leadership

-       Být citlivý k emocím druhých a jednat podle toho. Jako Friend Leader musíme dbát na naši lidskost

-       Naslouchat, být pozorný a přítomný, být vždy k dispozici

-       Schopnost inspirovat ostatní ke společnému cíli

-       Nemůžeme vést ostatní, pokud neumíme vést sami sebe

-       Důležité je nastavit „herní pozice“ – jasné role a soustředit se na silné stránky

-       Teambuildingové dovednosti

-       Friend leadership jde vždy příkladem – čemu bude věnovat pozornost leader, tomu budou věnovat pozornost i všichni ostatní

-       Klást důraz na vizualitu – vizuální nástroje vedení (kreslení, myšlenkové mapy, lístečky, papírky – kreativita) Zaměřit se na podstatné – Co?, Kde?, Když?, Jak?, Proč?, Kdo?

-       Tvorba pozitivního myšlení

-       Nechat své srdce vést

Učení je příležitostí na celý život – nejdůležitější je náš postoj k učení se. Základem je umění vést sám sebe. Musíme si být vědomi našich silných a slabých stránek, rezerv.

Pozitivní dialog je zaměřen a silné stránky a dodává týmu energii. Hledat výsledky a řešení. Chopit se příležitostí. Porozumět svému týmu a jeho obrovským možnostem.

7 principů kooperativního vedení

·       Dobrovolné členství

·       Demokracie

·       Odměňování členů

·       Nezávislost – družstva jsou nezávislé org., které řídí jejich členy

·       Vzdělávání

·       Vzájemná spolupráce

·       Udržitelný rozvoj podle domluvy

Metody

Learning Contract

-       Učení začíná na poznání sebe sama, hledáme svou vizi a tvoříme si cestu jak dosáhnout vytyčených cílů. Postoj k učení a rozvoji si určujeme sami. Je to o nalezení vlastního stylu učení se a strategie. Sebepoznání je základem managementu. Musíme se naučit zaměřit svou energii na to, čeho chci dosáhnout. Dobře si rozmyslet jaký je náš sen. Požádat o zpětnou vazbu z našeho okolí. Napsat si na papír, jaké kroky nám pomohou k dosažení? LC si denně prohlížet a připomínat. Kdykoliv něco dělám, tak si opakuji, proč to dělám. Soustředit se na své silné stránky. Sebedůvěra, naděje, optimismus a odolnost.

využijeme 4 otázky:

-       Kde jsem byla? (Minulost, kde jsem se nacházela)

-       Kde jsem teď? (Současnost, kde se nacházím teď)

-       Kam se chci dostat? (Budoucnost)

-       Jak se tam dostanu? (Metody)

-       Jak zjistím, že jsem se tam dostala?

Pro efektivní růst musíme využít vše:


Návyky

-       Tvorba učících se návyků – pravidelné vzdělávání – čtení knih, předávání vědomostí, dialog – být proaktivní v získávání informací, být otevřený k poznávání nového

Vision Mandala

-       Tvorba své vlastní vize – jak chceme vyniknout? Kdo nás ovlivnil? Kdo je můj idol (jména)? Jaké jsou hnací síly změn? Co nového můžeme přinést?

Model výkonnosti týmu

Zamyslet se nad svým přístupem k týmovým činnostem. Tým je tak silný, jak je nejsilnější jeho nejslabší část. Pozitivita je základní charakteristikou vysoce výkonného týmu.

-       Orientace – proč jsem já a mí přátelé v tomto týmu?

-       Budování důvěry – podstivost, důvěra se tvoří našimi činy, dělat co slíbím a uznat chyby své i druhých, být sám sebou

-       Vývoj sdílené vize – jaká jsou naše očekávání od týmu? Hodnoty, vize a poslání

-       Závazek – akční plán, identifikace závazků členů týmu

-       Praktické výsledky – tvorba jasných procesů, aktivity týmu jsou jednosměrné a disciplinované

-       Rozkvět – fáze úspěchu, dosažení cílů

-       Obnova – obnova cílů, reflexe, pozastavení se a příprava na nový start

Týmové role

-       Důvěra a spolupráce

-       Různí členové týmu – různé role – vyváženost je klíčem

-       Př. Belbin role

MICEE PHILOSOPHY

-       Prvním krokem je modelování cesty, modelování vlastních hodnot a přesvědčení.

-       Druhým krokem je inspirace a budování sdílené vize. Energie, optimismus a naděje.

-       Třetím krokem je vidění možnosti našeho týmu dosáhnout velikosti.

-       Čtvrtým krokem je umožnit ostatním pracovat společně. Umožnit pracovat a činit vlastní rozhodnutí. Vzkvétat může každý.

-       Pátým krokem je povzbuzení srdce a pocit blaženosti. Děkování, úsměvy apod.

Poznat své prostředí a tvořit nové – Koncept Ježka

-       Cesta je strategie. Propojení:

-       Co nás inspiruje? Kde můžeme být lepší? Kde můžeme vydělat peníze? Tvorba konkurenční výhody se strategií

-       Naše originalita - Skvělá cena, Nadstandartní služba, Unikátnost

Závěr

Kniha mě velice nadchnula a dodala mi motivaci zejména v oblasti sebevědomí. Sebevědomí je prvním aktivem psychologického kapitálu. Moje sebevědomí je moje schopnost věřit v mé vlastní schopnosti a znalosti. Být statečný a věřit si. Své okolí tvořit z lidí, zkušeností, zážitků, díky kterým jsem silnější. Myslet daleko dopředu a dělat malé krůčky k dosažení vytyčeného. Být realistickým optimistou. Odolnost je dalším aktivem – jak se vyrovnávám s neúspěchem? Jak znovu začít a poučit se z neúspěchu? Dobrá úroveň sebekázně. To vše u mě není na dobré úrovni a svým nízkým sebevědomím k mým znalostem a dovednostem, narážím na mantinely pro můj osobní růst a růst v týmu. Kniha mi otevřela oči, že je potřeba se zaměřit právě na tuto vlastnost a přenastavit myšlení. Pak se bude formovat vše tak jak má.

„život je náš nejlepší čas“Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Sleduj nás na sociálních sítích: