Dialog


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 14.01.2022

Dialogue: The Art Of Thinking Together   Issacs William

Tato kniha se v mém seznamu esejí dříve nebo později stejně objevit musela. Tím, že je toto dílo nedílnou součástí studia našeho studia, alespoň co sám vím, mě láká o to více. Je-li něco obecně doporučeno může jevit často známku kvality.


Kniha poukazuje na autorův zápal ohledně dialogu, proto se nebojí sahat až do prvopočátků civilizací, jejichž členové se pravidelně scházeli a vedli spolu dialog. Dodržuje-li daná skupina jistá pravidla, může se takto rozvíjet, a to je jedním z důvodů, proč se naše civilizace dostala tak daleko.


Důležité jsou také role, rozlišujeme: hybatele, následovníky, odporující a přihlížející. Hybatelé zahajují témata a určují směr diskuze. Následovníci sdílí souhlas s tím, co hybatelé začali a jsou schopni celou myšlenku obohatit. Hybatelé spíše mluví a následovníci spíše naslouchají. Naopak odporující předkládají námitky a jiné úhly pohledu. Poslední role – přihlížející jen naslouchá a přináší vlastní názor na základě pozorování, mohou díky tomu přinést i jiný úhel pohledu.


Dále máme různé praktiky a to: naslouchání, respektování, suspendaci a vyjádření. Je rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním, poslouchat totiž člověk může i bez vnímání myšlenek druhé osoby. Člověk často poslouchá během hádky, kdy nevnímá tolik, co druhý říká, jako spíše vymýšlí, čím by mohl argumentovat, nebo jak by mohl přednést svůj názor. Respektování se těžko popisuje, dalo by se vyjádřit jako schopnost přijmout přínos druhé osoby vůči sobě samotnému. Dále zde můžeme zahrnout braní ohledů na druhé lidi a snahu se je pochopit. Suspendaci lze popsat jako ochotu pozastavit svůj názor, nebo vlastní pravdu ku názoru jinému. Naše názory nemohou být vždy ty nejlepší, a když se neotevřeme názorům jiným, uškodíme tím ve výsledku nám samotným. Vyjádření je důležité, když se budeme bát vyslovit vlastní názor, vzejde z toho v podstatě stejný výsledek, jako by náš názor ani neexistoval. Avšak ne každá naše myšlenka musí být vyřčena, zde to úzce souvisí s respektem vůči druhým.


Tato kniha má jistě spoustu dalších zajímavých myšlenek. Já se ale snažil vypíchnout ty, které mi v hlavě utkvěly nejvíce. Na závěr bych proto rád dodal, že jsou myšlenky této knihy sice krásné a zároveň i dávají smysl, bohužel se ale stále jedná o teorii. A přestože teorie často působí snadno, její uplatnění v praxi mnohdy bývá více než obtížné. Je proto na nás, jak se s tím popereme.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: