Boss Babiš


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 24.05.2023

Boss Babiš   Jaroslav Kmenta

Boss Babiš

Jaroslav Kmenta

 

Jelikož mě fascinují úspěšní podnikatelé, rozhodl jsem se ze své databáze knížek vytáhnout i knížku o A. Babišovi. Můžeme na něj mít kdokoliv názor jaký chce, ale to, že je ve svém oboru úspěšný mu nikdo neupře.

Táta Andreje pracoval jako bankéř, oproti tomu máma jako diplomatka. Absolvoval gymnázium a zároveň vystudoval ČVUT, kde získal titul inženýr. Krátce poté pracoval ve Státním statku Praha, nevydržel tam však dlouho. Relativně brzy se rozhodl podnikat, a tak stvořil Agrofert, který se zpočátku zabýval jen obchody s hnojivy.

V roce 1993, po pádu komunismu v Československu, probíhal proces privatizace státního majetku. Andrej Babiš se angažoval v tomto procesu prostřednictvím své firmy Agrotrade, která se specializovala na obchodování se zemědělskými produkty. Babiš využil příležitostí, které privatizace nabízela, a postupně získal řadu státních podniků působících v zemědělství, chemii a potravinářství.

Kromě toho se Babišovi podařilo získat Agrofert při privatizaci státního podniku Petrimex. Petrimex byl významným výrobcem hnojiv a chemických látek. Babiš, jako obchodník se zemědělskými produkty, viděl potenciál v tomto podniku a dokázal ho získat prostřednictvím Agrotrade. Tím se stal majitelem Petrimexu a později začlenil podnik do skupiny Agrofert.

Agrofert postupně rostl, až se stal jedním z největších potravinářských a agrochemických koncernů ve střední Evropě a Andrej se tak stal jedním z nejbohatších Čechů.

V rámci svého podnikání také jednal s polskými partnery, skrze které dovážel některé zemědělské a chemické produkty. Dokonce chtěl kupovat i některé polské a české chemičky. Avšak s Poláky mu to moc neklapalo a zdá se, že k nim dle knížky ztratil důvěru.

Babiš je opravdu budovatelský typ a nestačí mu to, čeho dosáhl. Ale má potřebu růst dál a stále se někam posouvat. Asi i proto v roce 2011 vstoupil do politiky se svým hnutím ANO. ANO bylo dříve pouze jako hnutí nespokojených občanů, což se ukázala geniálním marketingovým tahem a získal si spousty podpory voličů. Následně byl Babiš v roce 2013 zvolen do Poslanecké sněmovny a stal se ministrem financí. Je pozoruhodné, jak se oproti ostatním politikům snažil vládu vést jako firmu. Rozhodně některé jeho názory jsou zajímavé a bude na nich i spousta pravdy.

Samozřejmě se Andrejovi nevyhnulo spousta kontroverze a kritiky. Zejména za střet zájmů s Agrofertem, případně pak kauza Čapí hnízdo. Mimo to byl obviněn z různých korupčních skandálů a daňových úniků.

Přes to vše se stal v roce 2017 Premiérem. V současnosti se profiluje jako silný vůdce s důrazem na efektivní řízení ekonomiky a boj.

Životní příběh Andreje Babiše mě rozhodně velice zaujal. Stále se mi však zdá, že o jeho příběhu není příliš informací dostupných, a tak si tak přemýšlím, jestli to není úmysl, který vyjde najevo až za pár let. V knize autor často naráží na spojitosti s kmotrem Mrázkem, kdy i Andrej Babiš měl na většinu vlivných osobností složky. Babiš také pořídil veliký mediální dům MAFRA, což vedlo k další kontroverzi. Mnoho redaktorů ihned odešli. V knížce jsou dokonce citovány některé jejich rozhovory s Babišem. Co mě ale zaujalo, je to, jak byl po celou dobu Babiš klidný a skoro se i zdálo, že chce redaktorům vyhovět. Zatímco redaktoři, jeho zaměstnanci s ním dle rozhovorů jednali velice arogantně. Navenek byl však Babiš kritizován, že média využívá k manipulování veřejného mínění pro své politické aktivity.

Je důležité zmínit, že všechna tato obvinění mu nebyla prokázána a jedná se zejména o veřejně známé kauzy, či domněnky autora J. Kmenty.

Další skvělou inspirací, a to pro nás všechny v Tiimi by měl být Babišův marketing. Ten je prostě na extrémně vysoké úrovni. Sice občas operuje se strachem, emocemi, potřebami, avšak o to bohužel v marketingu také do jisté míry jde. V marketingových kampaních bezesporu vynikal Marek Prchal, jehož kampaně stojí za inspiraci, a to i pro naše podnikání.


ATP

·        Ambice a odhodlání: Andrej Babiš je příkladem člověka, který si stanovil cíle a pracoval tvrdě na jejich dosažení. Jeho podnikatelský úspěch je důkazem toho, že ambice a odhodlání mohou vést k významným výsledkům. Je důležité mít jasné cíle a být připravený investovat čas a úsilí potřebné k jejich dosažení.

·        Inovace a podnikavost: Babišova schopnost inovovat a adaptovat se na trhu je klíčová pro jeho úspěch. Byl schopen identifikovat příležitosti a rozšířit své podnikání do různých oblastí. Je důležité být otevřený novým myšlenkám a neustále hledat způsoby, jak inovovat a zlepšovat své podnikání či činnost.

·        Schopnost překonat překážky: Babiš se setkal s mnoha výzvami a překážkami během svého podnikatelského i politického života. Nicméně byl schopen se s nimi vypořádat a nalézt řešení. Učení se z chyb a schopnost vytrvat v obtížných časech jsou klíčové dovednosti pro úspěch.

·        Strategické myšlení: Babiš je známý svým strategickým přístupem k podnikání a politice. Dokázal rozpoznat příležitosti, analyzovat rizika a plánovat své kroky. Je důležité mít strategické myšlení a schopnost předvídat dopady svých rozhodnutí.

·        Odpovědnost a transparentnost: Kniha také odkrývá kontroverzní stránky Babišovy politické kariéry a jeho vztahy s korupcí a konflikty zájmů. Z tohoto pohledu je důležité si odnést poučení o významu odpovědnosti a transparentnosti ve veřejném životě a podnikání. Udržování etických standardů a dodržování právních předpisů jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch a důvěryhodnost.

Přímo v praxi se jistě inspiruji Babišovým marketingem. Dále pak jeho vytrvalostí a podnikavostí, které jsou celkově pro úspěch neskutečně důležité.

 

 Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

09.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

07.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

06.06.2023

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

Kategorie: Učení

Body: 1

05.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 0

02.06.2023

Sleduj nás na sociálních sítích: