Action Learning


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 16.01.2023

Optimizing the Power of Action Learning   Michael J. Marquardt

Proč jsem si knihu vybrala:

Knihu Action Learning jsem si přečetla jednak ke zkoušce z Týmových dovedností I. a zároveň jsme na tuto techniku měli naplánované TS. Zvolila jsem si čtení knihy v angličtině, abych si procvičila a zlepšila anglickou slovní zásobu v oblasti týmového učení.


Obsah:

Autor v knize Action Learning popisuje koncept řešení problémů, který umožňuje jednotlivcům a organizacím učit se a růst prostřednictvím realizování akcí, které vedou k řešení. Tento přístup k učení je založen na myšlence, že nejlepší způsob, jak se něco naučit, je to udělat, a ne o tom jen číst nebo poslouchat.

Tvorba action learning skupiny, oproti solving-problem skupinám utváří úspěšné lídry, zároveň i týmy a organizace. Zároveň napomáhá k tvorbě učící se organizace.

Action learning skupina musí splňovat 6 složek a řídit se 2 hlavními pravidly.


6 složek AL

Odmítáním a nepřijetím kteréhokoliv komponentu povede k minimálnímu nebo žádnému učení a minimální nebo žádné akci.


Problém (bez problému není akce)

 • Řešený problém musí být důležitý a urgentní
 • Celý tým musí být pověřen a zodpovedný za řešení problému
 • Účastnící nemusí být experty - je i dokonce lepší, když nejsou (přináší různé pohledy na problém)

Skupina

 • Action learning skupina by měla mít 4-8 členů
 • minimálně jeden člen by měl znát kontext problému
 • minimálně jeden člen by měl mít zájem problém vyřešit
 • jedna osoba by měla mít pravomoc realizovat opatření

Otázky a reflexe

 • Action learning skupina se zaměřuje hlavně na otázky než na řešení problému
 • Otázky rozvíjí dialog
 • Dávají prostor k zamyšlení a tím podněcují inovativní myšlení a nové vhledy

Kouč

 • Ten, kdo klade otázky
 • Pomáhá týmu reflektovat
 • Není expertem, učitelem ani kontrolorem - neopravuje, nekritizuje
 • Pouze modeluje chování skupiny

Učení

 • Na učení se klade stejný důraz jako na řešení problému
 • Klíčová složka Action learning konceptu

Akce

 • Skupina musí být oprávněna k akci, neboli realizaci opatření k vyřešení problému
 • Bez akce není možné reflektovat neboli se učit


2 pravidla, která podporují AL:


Stanoviska se říkají pouze jako odpovědi v návaznosti na otázky.

 • otázky rozvíjí dialog a podporují inovativní myšlení

Kouč má právo zasáhnout pro zvýšení efektivity a učení skupiny.

 • kouč se soustředí na učení - hledá příležitosti k učení v procesu řešení problému


Můj pohled na knihu:

Ze začátku se mi kniha nečetla moc dobře. Z mého pohledu byl úvod zdlouhavý a až po několika stránkách jsem se dozvěděla, co vlastně Action learning je. Když ale přišlo konečně na věc a o čem a co je AL, tak mě kocept hodně zaujal.

Líbilo se mi, že se mi propojily znalosti například z knížek Pátá disciplína a Radikální otevřenost. Také mě zaujal důraz na fakt, že nemusíme být experty, abychom vyřešili problém a v AL skupinách je to dokonce výhodou. Zároveň se mi propojily znalosti nabrané na Leadership programu a jak roli Kouče můžeme využívat v mnoha situacích.

U každé probírané složky jde autor do hloubky (občas se dost informace opakují, ale to je matka moudrosti že) a popisuje příklady, které vedou k lepšímu pochopení techniky. Navíc jsou také v knize přikládané check-listy, podle kterých se můžeme řídit při implementaci action learning skupiny.


Závěr a hodnocení:

Knihu bych doporučila v návaznosti na Pátou disciplínu. Prohlubuje totiž znalosti o složce Týmového učení a dává tak další dílek do skládačky. Navíc se kniha dá opravdu brát i jako návod, což mi osobně pohled na knihu ještě víc zlepšilo.


ATP:

Na vyzkoušení Action learningu jsme měli naplánované TS, které proběhlo, ale bohužel s mojí absencí. Nemohu tedy uvést žádný příklad vyzkoušení této metody, protže jen tak, bez týmu, se vyzkoušet nedá a není to ani každodenní činností. Pokud ale zapřemýšlím, AL by se dal využít momentálně v situaci našeho týmu KAAMOS, kdy nám nevyhovují Business meetingy, máme malou účast a neefektivní průběh. Skupinka by se dala vytvořit, aby vymyslela, jak zlepšit nás pohled na BM, účast a efektivitu.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: