Základy marketingu


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 19.04.2024

Základy marketingu   Miroslav Karlíček a kolektiv

Marketing je dynamická disciplína, která se vyvíjí a adaptuje v souladu s měnícími se potřebami a preferencemi zákazníků. Jeho podstata spočívá v tvorbě, komunikaci a dodání hodnoty zákazníkům, partnerům a společnosti jako celku. Tento proces zahrnuje širokou škálu aktivit a strategií, které jsou zaměřeny na porozumění potřebám zákazníků a poskytnutí jim odpovídajícího řešení.

Základní strategické otázky, které si firmy kladou, jsou klíčové pro úspěšné plánování marketingových aktivit. Týkají se identifikace zákazníků, nabízené hodnoty, zajištění dlouhodobé spokojenosti zákazníků a udržení konkurenční výhody. Tato strategická rozhodnutí jsou základem pro efektivní řízení marketingových aktivit a dosahování obchodních cílů.

Marketing není pouze obchodní aktivitou, ale má i společenské dopady. Je často kritizován za svou schopnost manipulovat, přehánět a vytvářet nenaplněné sliby. Kritika se často zaměřuje na reklamu, která může vést k nadměrné spotřebě, materialismu a nedostatku sebeovládání u spotřebitelů. Navzdory těmto negativním aspektům však marketing přináší i mnoho pozitivního. Pomáhá zákazníkům lépe se orientovat na trhu, podporuje inovace a zvyšuje standard života.

Marketingový výzkum hraje klíčovou roli ve vývoji marketingových strategií. Pomáhá snižovat míru nejistoty a poskytuje důležité informace pro rozhodování. Primární a sekundární výzkum poskytují důležitý pohled na trh a zákazníky a umožňují marketérům lépe porozumět jejich potřebám a preferencím.

Marketingový mix, známý také jako 4P a 4C, je klíčovým nástrojem pro plánování a realizaci marketingových aktivit. Zahrnuje produkt, cenu, distribuci a komunikaci, a je navržen tak, aby efektivně oslovil cílové zákazníky a splnil jejich potřeby.

V praxi jsem využila poznatky z knihy v rámci své bakalářské práce. Taktéž mi kniha poskytla ucelený pohled na oblast marketingu a pomohla mi lépe porozumět jeho principům a strategiím.

Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

24.05.2024

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.05.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

23.05.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

20.05.2024

Kategorie: Jiné

Body: 2

19.05.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.05.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: