Time Management – Rady a tipy jak efektivně hospodařit s časem


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 28.01.2024

Time Management   David Gruber

Proč?

Knihu jsem začala číst nejen proto, že jsme měli TS na Time management (TM) a chtěla jsem poznat různé tipy a pomůcky na vylepšení našeho TM, které bych poté mohla na TS předávat ostatním. Zároveň jsem si i vědoma, že můj TM není ještě zdaleka ideální a je to základ pro můj rozvoj a plně prožitý život. V poslední době se tímto tématem zabývám opravdu dost a chci se naučit jej perfektně ovládat.


Co mi kniha dala?

Při čtení knihy jsem si spousty uvědomila. Správný Time management je o prioritizaci, umění se zastavit a říkat NE. Také je o plánování a uvědomění si za čím jdeme, co je náš cíl.


Důležité je, si nejprve určit, co v životě chceme dokázat a jaký je náš cíl, pak až řešit náš Time management (TM). TM je o prioritách a dokud v nich nebudeme mít jasno je náročné s časem pracovat.


„Máme před sebou nejkrásnější časové období – zbytek svého života.“

-              Kam v něm chceme dojít a jakým způsobem? Jaký je náš cíl, jak bude vypadat stav po dosažení cíle? Teprve cílem je daná cesta.


Buďme pozorným posluchačem na vlastní přednášce

-              Zmapujme si své cíle

-              „Vlastní úvahy o cílech jsou možná ty nejlepší přednášky, na kterých jsme byli.“

-              Posluchačem i přednášejícím jsme my sami (rande sám se sebou)


Ptát se lidí, kteří svůj Time management zvládají skvěle.


Myšlenkové mapy

-              Na každý z hlavních pilířů života si udělat myšlenkovou mapu – vědět jasně, co to pro mě obnáší a znamená, co za tím vidím – určit si priority (Harmonický rozvoj osobnosti, soužití s jinými lidmi, stav dobré mysli, práce, finanční zdroje, volný čas, zdraví)

Naučme se hospodařit s časem nejen osobního rozvoje, ale i v zavedených rutinách

 

Co bychom si měli osvojit, pokud chceme lepší TM

-              Delegování (kontrolu nelze delegovat)

-              Vydělávání peněz – 2 miliony mohu vydělat za 2 roky, ne za 35 let.

-              Relaxovaní

-              Ovládnutí svých negativních myšlenek a emocí – kratší strach je lepší strach

-              Vedení si diáře 

-              Umění říct NE – nejsilnější slovo v oblasti TM, lidem i vnitřním bariérám (ve své mysli a ve svém nitru – na mnoho věcí jsme rezignovali, protože se zdály nedosažitelné, a přitom třeba byly.)

-              Cestování – využít cestu v autě a MHD – číst si, poslouchat podcasty atd.

-              Zvládání konfliktů 

-              Úspornější vyřizování po telefonu 

-              Rychločtení – číst bez ukazování si v textu, bez mluvení, bez vracení se v textu (ztratím-li nit, hledat ji v následujících řádcích)

 

Tipy na to, jak si ujasnit, co od života opravdu chceme:

-              Sepsat si 5-10 lidských vlastností, které bychom chtěli mít – hledat cestu, jak si je osvojit

-              Věnovat čas úvahám – jak uvedených vlastností nabýt? Kde se tyto vlastnosti nejvíce nacházejí? Jak se největším obloukem vyhnout záporným vlastnostem? 

-              Vypsat si 5-10 osob, kterým bychom se chtěli podobat celkově – pokud je možnost> sjednat si ZS, někde se s nimi potkat. – hledat cestu, jak se dozvědět, co nejvíce o jejich cestě. 

 

Fixujte své cíle

-              Mít je sepsané – při pouhé myšlenkové formulaci máme tendence klamat sami sebe – sepsat je tak, aby nás za nějaký čas udeřily do očí.

-              Rozkouskovat si jeden velký cíl a několik malých – cíle musí být přiměřené 


Lidé hodnotí okolní svět hlavně skrze sebe – když se mění, má pocit, že zůstává stejný> jen jeho okolí se mění opačným směrem (např. nestárneme, jen těch mladších stále přibývá)

-              Jít si sednou s někým s kým jsme se dlouho neviděli – pozorovat náš posun

 

Vysoké vnitřní sebevědomí 

-              Navenek zůstávat skromní, ale uvnitř si představovat jen to nejlepší – mám ty nejlepší vlastnosti, jsem bohatá, jsem šťastná, jsem sebevědomá.

-              „Jednej tak, jako bys danou vlastnost již měla – tím ji nejsnáze získáš.“

-              Dobrá víra: Hluboko v duši cítíme, že se mi TO nakonec podaří – nebudu se zneklidňovat pochybnostmi

 

Univerzální spořič času 

Jít si za cíli 

-              Přesněji

-              S menším počtem chyb

-              Při menší únavě

-              Za kratší čas

přinutit se – nepřestat – vytrvat

 

Návyk – spojení Opakování a pravidelnosti – jeho vypěstování zabere mnoho času – pokud činnost není pravidelná, po čase se vypaří. 


Při vyprchání nadšení a nedosažení dobrého návyku během úsilí o strategický životní cíl – obnovme své emoce, své zájmy – pomocí představivosti a fantazie, nebo z okolních zdrojů.


Nové know-how 

-              Potřeba předat z krátkodobé paměti do střednědobé> pak až do dlouhodobé

-              Čtyřicet sekund se zaměřovat na myšlenku

-              Když se mýlím – zjistit si správné řešení, a proč tomu tak je.


Učení

-              Pokud se musím něco naučit nazpaměť, pomůže mi si to zrýmovat. – Ebenova paměťová metoda. 

-              Tam kde je vztah, tam jsou silné emoce = vysoká koncentrace = časový úspěch

-              Nejlépe se také něco naučíte, když to vysvětlíte druhému.

 

Telefonování 

-              Minutou vyrušení se mohou ztratit daleko delší období namáhavé práce.

-              Umět určit, jestli je hovor nutno zvednout hned, nebo počká, až budu moc a zavolám zpět

-              Vyhýbat se lidem, kterým mobil slouží jako berlička v nepořádnosti, nedochvilnosti, neschopnosti se ptát atd.

-              Člověk, který má pocit, že vás může vyrušit kdykoliv, si neváží vaší práce – neváží si ani nás.

-              Vyjednávání telefonem – Buďme tvrdý na věc, ale měkký na člověka, na jeho ego.

-              Telefon je dobrým sluhou, ne naším pánem.


Uměním správného myšlení je umění správně si klást otázky.


Emaily

-              Umět rozeznat, zda je email opravdu potřeba přečíst

-              „co se stane nejhoršího, pokud na email nezareaguji?“

-              Třídit – nečíst, na 99 % vyhodit, nechat vyhnít, delegovat, projít vyhledávajícím čtením, informovat se, nastudovat


Konflikty žerou nejen nervy, ale i čas

-              V první fázi mlčet, neprovokovat 

-              „rozumím, že vás to štve a ráda bych vás více pochopila.“ – „teď vyslechněte vy mě.“ – šetří se čas, než kdybychom se bezhlavě hádali

-              Dostat se do fáze – nemám konflikt s člověkem, jen řešíme společný problém

Rozzlobí se každý, ale mistři času se nejrychleji zase zklidní.

-              Výbuch vzteku nemůžeme hned zlikvidovat, ale můžeme jej zmírnit a usměrnit – tam kde jeho energie neboří, ale tvoří

Akutní stres – zhluboka dýchat (kniha Wim Hof ledový muž)

V průběhu:

-              Nesnažit se o nějaká zásadní rozhodnutí

-              Zachovat si širší pohled na souvislosti

-              Udržet si odstup a nadhled

-              Odejít z místa – pokud je to možné

-              Vztekle roztrhat čistý papír – rozbít něco, co nebude vadit

-              „Žádná kaše se nejít tak horká, jak se navaří.“

 

Čas šetří i rychlá relaxace

-              Po obědě si dát 10 min pauzu – zavřít oči a dýchat = budu poté produktivnější

-              Ponořit si během práce ruce do ledové vody – probrání se

-              Protažení, pár dřepů svižná chůze po schodech


Diář

-              Přehledný list – sepsání plánu na měsíc, týden, den a rok. 

-              Důležitosti se mění i během noci 

Pravidelné sepisování – každý den

-              Rozlišování důležitosti úkolu – barvami, značkami (desetibodová škála), nebo stupnicí

-              Obyčejná tužka – jde vymazat – dobrá na poznámky

Značení splněných úkolů – systém zelené čáry

-              Splněný úkol je označen svislou zelenou čárou 


Myšlenky:

„Kopou-li vás do zadku, znamená to, že jste vpředu.“

„Když ti dávají, tak ber, když ti berou, tak křič.“

„Neslibuj to, co nemůžeš splnit.“

„Do naučné knížky není hanba vpisovat nebo přikreslovat – naopak, kniha tak získává na ceně, zhodnocuje se.“

 

Ve skupině lidí je potřeba mluvit pravdu (stejně vyjde najevo a šetří to čas), být empatický, umět naslouchat a respektovat různost lidí („nesouhlasím s vámi, ale do smrti budu bránit vaše právo říkat to.“) 


Tip z knihy na knihu:

-              Sedm návyků vůdčích osobností – Stephen Covey


Závěrem:

V knize se mi spoustu věcí propojilo a byla velmi přínosná. Nyní se chci změřit na sepisování úkolů na denní, týdenní, měsíční i roční bázi, protože jsem v tom začala konečně vidět opravdu smysl. Také budu pracovat na umění říkat NE.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: