The Soul of Leadership


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 04.12.2022

The Soul of Leadership   Deepak Chopra


Proč jsem si knihu vybral?

Nedávno jsem se stal novým Team Leaderem týmu GimiTimi. Rozhodl jsem se tedy, přečíst více knih o leadershipu. Vím o sobě, že má emoční stránka ve vedení lidí je slabší ale velmi důležitá. Proto jsem se rozhodl přečíst tuto knížku, která pojednává o využití vlastní duše v leadershipu. 


Poznámky z knížky 

Vedení je cesta, vyvíjí se stejně jako leader týmu. Cílem knížky je pomoct leaderovi odstranit vnitřní překážky k tomu abychom vnímali všechny aspekty situace a dokázali co nejlépe reagovat. 

Autor nás postupně provádí akronymem L-E-A-D-E-R-S.

L = LOOK AND LISTEN

Dobrý vůdce vždy musí začít sám u sebe a to znamená dostat se do stavu, kdy je dobrým pozorovatelem a je otevřen čemukoliv. Aby měl kvalitní vhled mělo by pozorování a naslouchání probíhat ve čtyřech levelech:

Pozorování - být otevřený a nezaujatý, vidět toho co nejvíce a poslouchat každého co chce něco říct, “být jako kamera”

Analýza - analyzujte situace a nechte jakoukoliv myšlenku vniknout do vaší hlavy, zdržte se soudů

Cit - uvnitř si všímejte, co vám přijde správné a co ne, přineste do procesu intuici

Inkubace - pusťte myšlenky a počkejte, on závěr sám vyplyne

Z toho procesu bychom měli i sami zjistit, jaká je naše osobní mise, protože člověk co nedokáže vést sebe, nedokáže vést ostatní. Tuto misi bychom si měli ujasnit a mělo by to být něco jednoduchého. Já jsem si po přečtení knížky stanovil tuto osobní misi: Má mise za vším co v Tiimiakatemia Prague dělám je rozvíjet tým, jeho jednotlivce a komunitu okolo.

Abychom vysondovali informace z okolí musíme se stát dobrými posluchači. Jak?

Nepřerušovat, ukázat empatii (nekritizovat, nehádat se, neopravovat), nastavit fyzickou blízkost bez narušení osobního prostoru, pozorovat řeč těla a nenechat naši narušovat situaci, rozumět kontextu života druhého, naslouchat na všech úrovních (pozorování, analýza, cit, inkubace).

Toto vlastní nastavení teď mohu používat ve vedení ostatních. Jak? Nejprve musíme zjistit, jaké má tým potřeby. V knize autor uvádí pyramidu základních potřeb skupin, která vypadá jako Maslowa pyramida potřeb. (Potažmo jednotlivců v nich.) Ke každé připisuji, jak by se podle knihy měla z pozice leadera řešit. 


 1. Bezpečnost a jistota - zastat se ostatních, ponechat klidnou hlavu při krizi a dobře v ní fungovat
 2. Úspěch - vědět co znamená vyhrát a dokázat lidi nemotivovat k úspěchům
 3. Kooperace - stát se facilitátorem konfliktu, chápat obě strany, dostávat lidi z jejich pozic (v názorovém konfliktu)
 4. Patření ke skupině a starání se o ni - chápat ostatní, projevit empatii, nenechat se rozhodit při řešení emočně vypjatých situací, vědět jak dovést lidi aby v sobě navzájem viděli to nejlepší
 5. Kreativita a progres - dostat ostatní k myšlení mimo bodík, nebát se neznámého a experimentovat
 6. Morální hodnoty - chci sdílet své porozumění toho co tu na světě dělám 
 7. Duševní naplnění - ostatní vedu ke stejnému vnitřnímu klidu jako jsem si vybudoval já sám

Z těchto potřeb vychází vše a i kniha se k nim stále vrací. Je důležité na ně myslet. 

E = EMOTIONAL BONDING 

Lidé jsou základem leadershipu a lidé fungují na emocích, proto je zásadní aby se leader naučil s emocemi pracovat, porozuměl jim a věděl jak reagovat. Důležité je zároveň navázat emoční spojení s lidmi, které vedete. To neznamená mluvit o svých největších tajemstvích, ale otevřít se, oprostit se od negativních emocí vůči nim a zajímat se o ně. 

Jak reagovat na emoce/pocity spojené s nenaplněnými týmovými potřebami v pyramidě?


 1. Strach, úzkost, nejistota, ohrožení - vytáhnout týmové problémy zpod koberce, dát lidem důvody proč se nebát, přijít s plánem ke stabilitě, přislíbit pomoc i ve vazbě 1v1
 2. Nedostatek motivace, apatie, selhání - sdílet vlastní entusiasmus, oceňovat malá vítězství, zdůraznit, že všechna vítězství jsou naše společná, najít nové příležitosti do čeho se pustit
 3. Závist, odtažitost, opovržení, sobectví - najít jednu emoci na které se všichni shodnou, vypíchnout důvody, proč je lepší pracovat společně, vyjednávat rozdíly mezi rivaly v soukromí
 4. Osamělost, izolace, nepochopení, nevyslyšení - ukázat, že nám záleží na všech ve skupině, celému týmu ubližuje, když je někdo vyčleněn -> zapojovat je
 5. Stagnace, nuda - otevřeně zdůraznit, že třeba čerstvý vzduch - udělat sessions, kde každý může propustit svou kreativitu, neukazovat na překážky 
 6. Vina, prázdno, nedostatek vedení, bez cíle - mluvit s týmem od srdce, sdílet své zážitky a prosit ostatní o stejné, nezavrhovat hodnoty jiných
 7. Hledání více od života - šiřte vlastní vybudovaný vnitřní klid a mír


A = AWARENESS

Každý leader by měl mít přehled. Hlavně o tom co se právě děje ale i v jakékoliv situaci se právě nachází. Synonymem je naše vědomí - součást každého z nás. Leader by měl žít v přítomnosti, všímat si věcí, kteří ostatní přehlédnout ale zároveň nezapomínat na větší cíle. Přestože se dokážeme soustředit pouze na jednu věc naráz, tak naše vědomí funguje na více úrovních zároveň a my bychom je měli rozvíjet jak u sebe, tak v týmu. Tady jsou a opět navazují na potřeby. 


 1. Centrovanost - jak vnímáme dovnitř, když jsme vyrovnaní a dosáhli jsme této úrovně uvědomění, tak se celá skupina cítí bezpečně
 2. Sebemotivace - na této úrovni mají všichni v týmu pocit, že mají stejné příležitosti, abychom se tam dostali je důležité zdůraznit, že nejlepší motivací je pracovat s pomocí každého silných stránek
 3. Soudržnost - na této úrovni všichni táhnou za jeden provaz, 
 4. 3.1.Zajímavá aktivita k soudržnosti - Rozdělíme tým do dvojic, a ta spolu musí sdílet vše o alespoň pracovních úkolech. Nemusí na nich společně dělat ale informovat se o tom. Na konci týden se zhodnotí a vytvoří se nové náhodné dvojice. 
 5. Intuice - generuje empatii, v týmu na tomto levelu si každý připadá, že je mu porozuměno. Je nutné si navzájem sdílet, co chcete aby ostatní o vás pochopili - skvělý nástroj k tomu je 1v1
 6. Kreativita - tým je připraven na změny a sám přichází s novými nápady, prostor pro kreativitu musí být zanechán
 7. Inspirace - každý ve skupině ví za čím jde, tyto cíle lze z lidí vytáhnout otázkou “Kdo je váš vzor?” a pak jim to připomínat 
 8. Transcendence - ve chvíli, kdy se tým dostane na tuto úroveň, tak je pro ně hlavním motivátorem jejich společný tým a vize, leader se musí nabízet k pomoci všem, sdílet své vědomosti a být duší týmu

D = DOING

Mluvit umí každý, něco udělat už ne. Aby se ze mně stal dobrý leader musím být schopný svá slova podložit i akcemi a hlavně se naučit správě reagovat v každé situaci. Co je správné v každé situaci se různí a různí se i role, do kterých se leader vžívá. 


 1. Protector
 2. Achiever
 3. Team Builder
 4. Nurturer
 5. Innovator
 6. Transformer
 7. Sage and Seer

Je ale důležité se chovat chytře neboli SMART

S - stretching - posouvat tým

M - measure - měřit všechny kroky k cíli

A - agreed - vycházet pouze ze souhlasu se skupinou

R - record - zaznamenat všechny kroky a progres

T - time-bound - limit musí být přiřazen ke každému cíli

20 složek správných rozhodnutí

E = EMPOWERMENT

Každý leader potřebuje moc, ale není zároveň nic nebezpečnějšího než moc. Tato část se zabývala tím, že je nutné aby si člověk ve vedoucí pozici, ve které má moc uvědomil, co leží v jeho stínu - co může ohrozit celý tým tím, že má v rukou určitou moc.

R = RESPONSIBILITY

Když vedete duší, tak na sebe berete zodpovědnost nejen za potřeby týmu ale i zájem o rozvoj každého jedince. Tato zodpovědnost začíná naším vlastním vývojem. Existuje osm oblastí, které můžeme vést, a které ovlivňují i lidi, které vedeme. Naše myšlenky, emoce, vnímání okolí, osobní vztahy, sociální role, naše prostředí, vyjadřování a naše tělo. Když za tyto oblastí převezmeme zodpovědnost, kontrolu a budeme je aktivně rozvíjet, tak se budou posouvat i lidé okolo nás. 

Čemu se vyvarovat abychom se vyvíjeli?