Team Coach's Best Tools


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 11.02.2024

Team Coach's Best Tools   Johannes Partanen

Team coach’s best tools

 

           Přestože jsem knihu nikdy nepřečetl celou, často její myšlenky v týmu konzultujeme. Především se snažíme využívat metody, na kterých je celý koncept našeho studia založený. Tento “manuál” by měl být k dispozici nejen koučům, ale také všem teampreneurům. Přestože jsme ve poseldním rořníku studia, tak zdaleka nevyužíváme vše tak, jak bychom dle teorie z knihy měli.

           Rocket model: Tento nástroj pro postupný týmový růst jsme v rámci našeho týmového fungování prakticky ignorovali. Přestože jsme se týmově na TS obeznámili s jeho teorií, nikdy jsme ho skutečně nevyužili. Samotný model ukazuje trojnožku, kterou bychom měli v rámci stuadi plnit (počet a kvalitu zákazníků, počet BG, počet knižních bodů, finance (příjmy na člena týmu), projekty…).

           ATP model:

Obsah obrázku text, kruh, Písmo, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

 

Slouží k efektivnímu převedení načerpané teorie do praxe. Základem ATP jsou pravidelné reflexe, které nám umožnují posouvat se směrem kupředu. Často jsme v týmu dělali reflexe dle různých metod, málokdy jsme se z nich však poučili a dále s reflexí pracovali.

 

Learning contract: Neboli smlouva uzavřená se sebou samotným o tom, co se budu v nadcházejícím semestru učit a v čem chci růst. Další užitečná pomůcka, kterou jsme sice plnili, ale málokdy jsme na ní zpětně zareflektovali. S ní úzce souvisí také reading plán, který jde s learning contractem ruku v ruce. Abychom mohli LC plnit, musíme si v Book of the books vybrat literaturu, která nám k tomu pomůže.

           Kniha srozumitelně uceluje celé studium Tiimiakatemie a je ideální pro prochopení konceptu v začátcích studia. Z mého pohledu by měla být využívána již na seznamováku, kdy je možné nově příchozí studenty do konceptu okamžitě zasvětit. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: