Sprint


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 28.04.2024

Sprint   Jake Knapp

Proč tato kniha?

Knihu jsem si přečetla ke zkouškám. Měla jsem před přečtením knihy pocit, že tématu „sprint“ rozumím. V této knize jsem se dozvěděla spoustu dalších a zajímavých podnětů, které jsem nevěděla.

 

Co jsem se naučila?

 

Sprint je inovativní proces, který umožňuje týmům rychle a efektivně řešit složité problémy a testovat nové nápady za pouhých pět dní. V knize je podrobně popsán každý den sprintu, včetně praktických technik a tipů pro zlepšení produktivity a kreativity týmu.


Pěti denní program pro Sprint:

Pondělí 

Porozumění problému:

První den se

věnuje definování a hlubokému pochopení problému. Tým společně identifikuje

klíčové výzvy a otázky, provádí intenzivní diskuse s odborníky, stanovuje cíle

sprintu a mapuje cílové zákazníky a události.


Úterý

Divergence – Generování nápadů:

Během druhého dne

se tým angažuje v brainstormingu a prezentuje inspirativní nápady. Po

inspirativní fázi následuje individuální kreslení nápadů, známé jako

"šílená osmička", která rozšiřuje možnosti řešení.


Středa

Konvergence – Výběr řešení:

Třetí den se

soustředí na vyhodnocení a výběr nejlepších nápadů. Návrhy jsou prezentovány,

diskutovány a následně hlasováním vybrány ty nejperspektivnější, které jsou

dále rozpracovány.


Čtvrtek

Prototypování:

Čtvrtek je

klíčovým dnem pro vytváření prototypů, které jsou následně testovány na

funkčnost a atraktivitu. Cílem je rychlé prototypování, aby bylo možné co

nejdříve získat zpětnou vazbu.


Pátek

Testování a zpětná vazba:

Poslední den je

zaměřen na testování prototypů s reálnými uživateli a analýzu získané zpětné

vazby. Diskutují se další kroky a nezbytné úpravy na základě výsledků

testování.


Rozdělení rolí a povinností členů týmu ve sprintu:

V rámci týmu jsou rozděleny specifické role, které zahrnují finančního experta, marketingového analytika a facilitátora, jenž vede a koordinuje aktivity týmu. Facilitátor má zásadní úlohu zejména v prvním dni sprintu, kdy je nezbytné zajistit, aby byly všechny informace zachyceny a tým pracoval efektivně.

Jednotlivé role:

Facilitátor – Koordinuje činnosti týmu, sleduje dodržování času a udržuje tok práce.

Rozhodovač – Má konečné slovo při rozhodování, často je to vedoucí projektu nebo manažer.

Finanční Expert – Zajišťuje realističnost a efektivitu finančních aspektů projektu.

Marketingový Expert – Přináší do týmu znalosti o trhu a zákaznících, odpovídá za strategie propagace.

Expert na Zákazníky – Hodnotí, zda nápady a řešení odpovídají potřebám zákazníků.

Technický Expert – Zabývá se technickými aspekty projektu, včetně vývoje a implementace řešení.

Analytik – Provádí analýzu dat a poskytuje poznatky, které pomáhají v rozhodovacím procesu a vylepšování produktů.


Důraz na cíle a výsledky

Celý průběh

sprintu je navržen tak, aby maximalizoval efektivitu a rychlost, od stanovení

problému až po finální ověření s uživateli. Struktura týmu a promyšlené

aktivity podporují rychlé generování a hodnocení nápadů, což vede k výběru a

realizaci nejlepších možných řešení.


Zapojení uživatelů a tvorba prototypů

Centrální částí

sprintu je vývoj prototypů a jejich ověřování s reálnými uživateli. Zpětná

vazba od uživatelů je klíčová pro postupné zlepšování produktů. Tým se

soustředí na rychlé vytváření prototypů, které, i když nejsou dokonalé, přesně

modelují reálné použití. Tento proces umožňuje týmu okamžitě reagovat na

zpětnou vazbu a upravit prototypy tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám

uživatelů.


Závěrem: 

Knihu bych doporučila všem, kteří chtějí rychle a efektivně „tvořit“. Zároveň to je skvělá zkušenost poznat, jak se dá pracovat během krátké doby oproti té dlouhé, kterou máme většinou k dispozici. Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: