Rychlokurz podnikových financí


2 body

Hodnocení: 55 %

Přidáno: 01.03.2020

Rychlokurz podnikových financí   Tomáš Nekvapil

Rychlokurz podnikových financí – Tomáš Nekvapil

 

Tuto knihu jsem si vybral z toho důvodu, protože finance nejsou úplně má silná stránka, v čemž jsem se po zapátrání do jejího obsahu také utvrdil.  I když vím, že v otázce financí si nebudu téměř nikdy jisty, pokud se nebude jednat o základní otázky týkající se finanční gramotnosti, tak jsem rád, že jsem se mohl o tomto tématu dozvědět o něco více a získal jsem nové pojmy, které by se mi mohly během podnikání hodit.


Kniha je rozdělena do 8 kapitol, hlouběji jsem se však zaměřil na dvě z nich, kterými jsou – 

Co dělat, když motor naskočí a Takhle by vám to účetní nejspíš neřekli.


V kapitole Co dělat, když motor naskočí, jsem se dozvěděl, že v podnikových penězích je nutno zásadně rozlišovat význam slova peníze ve smyslu peněžní prostředky a peníze jako měřítko hodnoty. V případě peněžních prostředků se jedná o peníze, které byly uloženy v konkrétním aktivu, byly použity na jeho nákup nebo nákup zdrojů, potřebných k jeho vytvoření – uvolňují se tak pro nové záměry a stávají se pro firmu volnými prostředky. Peníze jako měřítko hodnoty používáme, když například vykazujeme množství firmou držených aktiv, hodnotu ztracenou v nákladech, případně získanou prostřednictvím výnosů. Pro firmy je výhodné držet jejich majetek v aktivech. Užitek firmám přináší stálý majetek (nemovitosti, stroje…), který sice časem ztrácí hodnotu, což ale nemusí znamenat pokles jeho funkčnosti. Oběžný majetek představuje přínos v souvislosti se svou přeměnou v jinou položku aktiv – cash-to-cash.


-       Cash-to-cash – peníze, které se na konce jednoho kola vracejí do firmy od zákazníků, převyšují peníze vynaložené ve stejném kole na začátku


V kapitole Takhle by vám to účetní nejspíš neřekli jsem se dozvěděl několik nových pojmů. Jedním z nich je například inventarizace, která musí být součástí každé účetní závěrky. Dohadné položky a časové rozlišení se používají v případě, pokud má být zajištěno, že v účetním období budou promítnuty jen ty dopady transakcí, které s ním věcně časově souvisejí. Kurzové rozdíly odstraňují nepřesnosti vyplývající z toho, že účetní zápisy, týkající se položek s částkou vyjádřenou v jednotkách cizí měny, budou v různém čase reprezentovány odlišnou hodnotou. Odpisy majetku se v účetnictví stanovují na základě odhadů. Rezervy a opravné položky mají předem korigovat aktuální výsledek hospodaření v případě očekávané budoucí ztráty majetku nebo neobvyklého výdaje.


Inventarizace - porovnání skutečného stavu a majetku se stavem majetku a závazků vedeného v daňové evidenci


Tato kniha pro mě nebyla úplně čtivá, a proto jsem si zní vybral jen některé částí, které mě zajímaly. Odnáším si z ní především nové pojmy a postřehy ze světa financí. Doporučil bych ji každému, koho zajímají finance a účetnictví. 
Hodnocení: 55 %

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: