Radikální otevřenost: Jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 19.01.2023

Radikální otevřenost: Jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost   Kim Scott

Radikální otevřenost

Je to kniha, která podněcuje k zamyšlení, jak být silným vůdcem, a přitom si zachovat lidskost. Tradiční modely vedení často upřednostňují moc a kontrolu před empatií a zranitelností, což vede ke ztrátě autenticity a lidskosti vedoucích pracovníků.

Kniha představuje myšlenku "radikální otevřenosti" jako nového modelu vedení, který upřednostňuje empatii, zranitelnost a transparentnost. Tvrdí, že otevřeností a upřímností k sobě samým i k ostatním mohou vedoucí pracovníci budovat důvěru, podporovat kreativitu a vytvářet pozitivnější pracovní prostředí.

Důležité je vytváření kultury "radikální otevřenosti", v níž se jednotlivci cítí dobře při poskytování a přijímání zpětné vazby. Otevřenost a upřímnost, tak mohou vedoucí pracovníci vytvořit kulturu důvěry a odpovědnosti, což vede k lepšímu rozhodování a vyššímu výkonu.

Jedním z nejsilnějších poznatků z knihy je myšlenka, že vedoucí pracovníci musí být ochotni být zranitelní a přiznat, že neznají všechny odpovědi. Přijetím zranitelnosti mohou být vedoucí přístupnější, což může pomoci vybudovat pevnější vztahy a podpořit efektivnější týmovou práci.

Hlavní prvky radikální otevřenosti:

Empatie: Pro budování důvěry a vytváření pozitivního pracovního prostředí musí být vedoucí schopni porozumět perspektivám a zkušenostem druhých a vcítit se do nich.

Zranitelnost: Vůdci musí být ochotni přiznat, že neznají všechny odpovědi, a otevřeně mluvit o svých slabostech a chybách. To pomáhá budovat pevnější vztahy a podporovat efektivnější týmovou práci.

Transparentnost: Vedoucí musí být otevření a upřímní k sobě i k ostatním, aby podpořili prostředí důvěry a odpovědnosti.

Radikální upřímnost: Vedoucí musí být schopni poskytovat a přijímat zpětnou vazbu přímým a upřímným způsobem, aby vytvořili kulturu otevřenosti a upřímnosti.

Autenticita: Vedoucí musí být věrní sami sobě a svým hodnotám, aby si zachovali svou lidskost a vyhnuli se neautentičnosti nebo odtržení od svého pravého já.

Kreativita: Vedoucí musí být otevřeni novým nápadům a perspektivám a musí být ochotni riskovat, aby podpořili kreativitu a inovace.

Pokora: Vedoucí musí být pokorní a ochotní naslouchat ostatním a uznat, že se mýlí nebo že ostatní mají lepší nápady.

Celkově je kniha Radikální otevřenost podnětnou a pronikavou knihou, která nabízí nový pohled na vedení a důležitost zachování lidskosti. Je to povinná četba pro každého, kdo se zajímá o téma vedení a o to, jak být efektivním lídrem, aniž by ztratil ze zřetele svou lidskost.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: