První a druhé JÁ


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 10.09.2022

Inner Game pro manažery Tajemství vysoké pracovní výkonnosti   Timothy Gallwey

Zajímavá kniha. Myslím, že mi moc nepomohla. Většinu myšlenek z ní jsem už znala od teamprenerů. Měla jsem si jí přečíst dřív. Myslím, že by se mi nejvíce hodila na začátku mé role projektového manažera. 


Inner game – jejím cílem je omezit vše, co stojí v cestě poznání a projevení potenciálu člověka v jeho plném rozsahu.

Outer game – Cílem je překonat vnější překážky bránící dosáhnout vnějších cílů.

Jako manažer se musíme zaměřit na rozvoj Inner game, bez toho nám jakýkoliv pokrok učiněný v Outer game bude k ničemu. Musíme rozvíjet sami sebe. Měnit se tak, aby to bylo v souladu s naší přirozeností. Musíme poznat sami sebe.


První já a Druhé já


První já - Hlas, který dává příkazy a hodnotí podávaný výkon. Je kritický. Vše zná a nedůvěřuje druhému já. Drží nad námi kontrolu. Vše řídí podle naučených procesů. 

Druhé já - Naše podvědomí. Představuje náš vnitřní potenciál, všechny využívané a nevyužívané schopnosti, včetně schopnosti učit se a rozvíjet vrozený talent. Toto já nás řídilo, když jsme byli malí. Postupně šlo do pozadí.  

Nejlepší výkony, v jakémkoliv odvětví, podáváme jen tehdy, když První já mlčí a neplete se Druhému já do toho, co dělá. Je těžké toho dosáhnout. Musíme upozadit to co známe a vydat se do neznáma. METODA STOP – smyslem je pomoci jednotlivci nebo týmu přestat se dívat na svět tunelem setrvačného jednání a umožnit jim tak obnovit mobilitu a vědomý přístup k práci.

S – Step back (krok zpátky – z čím větší dálky se podíváš, tím lepší výsledek)

T – Think (přemýšlej)

O – Organize your thoughts (uspořádej si myšlenky)

P – Proceed (jednej)

Ráda bych tuto metodu v našem týmu vyzkoušela. Když k tomu nebude příležitost v týmu, určitě to vyzkouším v projektu. 


ATP

Myslím, že se svým druhým já pracuji dobře. Našla jsem svůj směr a snažím se maximálně využít svůj potenciál. Bohužel jsem vůči sobě neustále kritická. I když udělám něco ze svého nitra, později to kritizuji. 

Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: