Pravidlo žádných pravidel


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 03.03.2024

Pravidlo žádných pravidel   Reed Hastings, Erin Meyerová

Tato kniha se zaměřuje na revoluční přístupy k řízení, které byly implementovány ve společnosti Netflix. Autoři knihy rozpracovávají, jak tyto netradiční metody vedly k rozvoji firemní kultury založené na svobodě a odpovědnosti, což mělo značný vliv na úspěch a inovace firmy.

Netflix totiž odmítá tradiční firemní pravidla a hierarchií ve prospěch kultury založené na transparentnosti, důvěře a svobodě. Hasting a Meyer popisují, jak Netflix odstranil standardní hodnocení výkonu, pevné pracovní doby a na míru šitá pravidla dovolené, čímž podpořil osobní zodpovědnost a sebemotivaci zaměstnanců. Cílem je vytvořit prostředí, kde mají zaměstnanci volnost jednat podle vlastního úsudku, což vede k vyšší kreativitě, inovacím a efektivitě. Důležité jsou transparentnost, důvěra a vzájemná zodpovědnost. Kniha zdůrazňuje význam kultury zpětné vazby, kde jsou zaměstnanci povzbuzováni k otevřené a čestné komunikaci. Osobně si tento princip nedokáži příliš představit. Respektive alespoň ne v našem týmu. Jsem přesvědčen, že aby tento koncept mohl fungovat, je nutné, aby všichni členové týmu měli jasnou vizi, kam chtějí společně směřovat a musí ji být 100% oddaní. Tento koncept je dle mého názoru velmi chatrný, protože stačí málo, aby byla kultura podrývána a následně se celá zbourala. V tomto případě je velmi důležitý proces náboru a onboardingu, který musí být na nejvyšší úrovni, aby se zajistilo, že nově příchozí zaměstnanec do kultury zapadne. Z vlastní zkušenosti znám jen málo jedinců, kteří jsou schopni takto otevřeně a upřímně komunikovat na dlouhodobé bázi.

V podnikatelské praxi lze poznatky z Pravidlo žádných pravidel využít k posílení inovací a flexibilitě. Přístupy z knihy nám pomoci při tvorbě firemní kultury, která podporuje kreativitu, osobní zodpovědnost a nezávislost. Zdá se mi, že přesně toto bychom se měli učit v Tiimi, ale stále si stojím za tím, že v rámci našeho programu je to stále spíše utopie nežli realita. Rád bych se však někdy dostal do společnosti, která je v těchto systémech již dlouhodobě zaběhlá, protože věřím, že jakmile se tato kultura stabilizuje, může představovat takřka dokonalé pracovní prostředí.

Tato kniha poskytuje podnětný pohled na moderní přístupy k řízení, které mohou inspirovat k proměně tradičních pracovních postupů. Je pro mě cenným zdrojem nápadů, jak podporovat inovativní myšlení a kulturu odpovědnosti a svobody ve své budoucí profesní praxi. Především generaci nastupující na trh práce by tento styl řízení mohl být blízký a já věřím, že pomalu ale jistě jeho prvky bude přejímat čím dál větší množství společností na trhu. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Monika Kosulicova - 17.03.2024 - 23:10


V eseji jsi shrnul základní poznatky z knihy. na závěr ses snažil vypíchnout, jak je možné některé idee využít při budování firemní kultury. Chybí mi v závěru zhodnocení toho, zda kniha splnila tvoje očekávání, které sis dal v úvodu - zlepšit svůj leadership.

Nejnovější eseje:

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: