Od nápadu k podnikatelskému plánu


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 01.11.2022

Od nápadu k podnikateľskému plánu.   Ivana Svobodová, Michal Andera

Od nápadu k podnikatelskému plánu

Autor:

Mgr. Ivana Svobodová, Ph.D. a Mgr. Michal Andera

Počet stránek:

232

Doba čtení:

6 hodina

Klady:

Jednoduchý návod, jak svůj nápad převést v podnikatelský plán

Zápory:

Poslední dvě eseje mi přišly lehce graficky nepřehledné

 

Shrnutí:

Knížka je ucelený návod, jak ze svého nápadu vytvořit podnikatelský plán a zároveň nás donutí se zamyslet, jestli je náš nápad realizovatelný. Dočteme se zde, jak najít svůj nápad (např. za využití brainstormingu, myšlenkové mapy, painstorming čí 6_8_5). Zjišťujeme realizatelnost nápadu – zda by o můj nápad měli zájem potencionální zákazníci. Ověřujeme zájem zákazníku za použití různých technik např. Hodnotový canvas či Lean canvas. Další kapitola se zaměřuje na podnikatelský plán. Teď vím, jak je tento plán důležitý nejen pro investora, ale i pro mě. Předposlední kapitola se věnuje crowdfundingové kampani – co to je, jak ji založit, pro koho je? A na konci jsou tři příklady bakalářských prací, kde můžeme vidět, jak studenti použili knížku v praxi.

Hledáme nápady:

V této kapitole byly popsány tři způsoby hledání nápadu.

Brainstormig: Je to způsob hledání nápadů ve vymezeném čase. Snažíme se ve skupince vypustit co nejvíce nápadů (jakýchkoliv, nesoudíme je) na určité téma ve vymezeném čase. Všechny vyřčené nápady se zapíšou a po skončení brainstormingu se o nápadech diskutuje. Celý proces řídí osoba, facilitátor. Ten zajištuje vysvětlení toho procesu a zadání tématu, nad kterým bude skupina brainstormovat a také řídí celou seanci.

Důležité body:

·      Skupinová aktivita

·      Vhodný prostor

·      Facilitátor – řídí proces brainstormigu

·      Všechny nápady zapisujeme

·      Nasloucháme ostatním nápadům

·      Nekritizujeme, nesoudíme

·      Podporujeme další nápady

6_8_5 (6 až 8 nápadů v 5 minutách). Tato metoda je ideální pro introverty. Své nápady totiž nevykřikujeme jako při minulé metodě, ale zde nápady píšeme na klasický papír. Na papír o velikosti A4 si uděláme 6 políček a během 5 minut musí do políček nakreslit 6 až 8 nápadů. Stačí pouze hrubé náčrtky. Po uplynutí této doby každý představí svůj výtvor. Ostatní účastníci mohou pokládat doplňující otázky či pozitivně komentovat. Tuto metodu lze dělat ve skupině, ale mohu ji dělat jako jednotlivec..

Důležité body:

·      6 až 8 nápadů

·      5 minut

·      Papír a na něm 6 políček

·      Prezentace nápadů

·      Nekritizujeme, podporujeme

Myšlenkové mapy. U této metody nám stačí pouze tužka a papír. Postup je jednoduchý. Doprostřed napíšeme téma, kterému se budeme věnovat a zakroužkujeme ho. Cokoliv dalšího co nás napadne, napíšeme na papír a spojíme s hlavním tématem či podtématem. Taková to vizualizace nám pomáhá s orientací našich myšlenek. Já využil tuto metodu osobně při maturitní zkoušce. Hlavní téma byl název otázky a postupně jsem psal, co mě k otázce napadlo. Když jsem byl u zkoušky, měl jsem připravenou myšlenkovou mapu, kterou pouze odprezentoval. Osobně si myslím, že myšlenkové mapy jsou ideální pro učení se.

Důležité body:

·      Hledání nových nápadů

·      Ideální pro psaní poznámek ze schůzek

·      Prezentace a řízení schůzek

Painstorming. Tato metoda se zaměřuje hlavně na problémy zákazníků, která pak přináší reálnou hodnotu zákazníkovi a má větší šanci na úspěch. Postup je jednoduchý. Týden pozorujeme lidi kolem sebe a zapisujeme si jejich problémy. Na základě našeho pozorování si zapíšeme všechny problémy a obtíže, u kterých vidíme prostor na zlepšení. Tyto poznatky můžeme využít jako základ pro brainstorming

Zjišťujeme realizovatelnost nápadu.

Základní typy podnikatelské příležitosti

·      Neuspokojená potřeba

o  Vidíme mezi lidmi nějaký nedostatek, případně prostor pro zlepšení.

·      Nevyužité nebo špatně využité zdroje

o  Schopnost využít dostupné zdroje k tvorbě hodnoty. Tvorba něčeho nového pomocí něčeho, co už máme.

·      Kombinace neuspokojené potřeby a špatně využitých zdrojů

o  Kombinace výše zmíněných

Co není podnikatelská příležitost

·      Nápad máme příliš pozdě – trh je nasycený

·      Nápad máme příliš brzy – trh na náš nápad není připraven

·      Hobby projekty – trh není dostatečně velký

Nejčastější zdroje příležitostí:

·      Předchozí zaměstnání

·      Inspirace ze zahraničí

·      Sociální a demografické změny

·      Nová technologie

·      Legislativní změny

Startup – je nově začínající firma, která velmi rychle roste. Má inovativní produkt, který může mít globální úspěch. Tato firma je často poháněna velmi rizikovým kapitálem


Podnikatelský proces:

·      Identifikace nápadu

·      Rozvoj konceptu

·      Analýza zdrojů potřebných k realizaci

·      Získání zdrojů

·      Založení firmy a její rozvoj

·      Sklizeň výsledků – předání firmy, prodej firmy, vstup na burzu, konec, krach

Ověřujeme zájem zákazníků

Z této kapitoly chci vystihnout dva canvasy, které mě zaujali a budu je chtít použít při tvorbě mého projektu.

Hodnotový canvas (Value Added Canvas)

Tento nástroj využijeme k zachycení toho, co víme o budoucích zákaznících.

·      Vizuální nástroj, pomáhá nám se strukturou

Canvas má dvě části:

·      Zákazník – reprezentuje vybraný zákaznický segment, na který cílíme

·      Produkt – popisujeme hodnotu, kterou zákazníkovi přinášíme

Business model canvas  

Jednoduchý nástroj, který slouží k zachycení byznys modelu firmy. Business model je pro začínající firmy klíčový.

Business model – za co a jak budou zákazníci platit

Druhy business modelů:

·      Freemium – nabízíme naše služby na omezený čas zdarma

·      Lock-in – pro provoz produktu musí zákazník opakovaně kupovat určitou část od téže firmy

·      Předplatné/pronájem – zákazník nekupuje službu či produkt jednorázově

Podnikatelský plán

Tato kapitola se věnovala sestavení podnikatelské plánu. Cílem podnikatelského plánu je udělat si ucelenou představu o svém nápadu, o svém podnikaní. Je to takový pohled seshora na to, jak moc je reálné moje podnikaní.

Proč sestavujeme podnikatelský plán:

·      Kolik finančních prostředků potřebujeme

·      Odhadnout příjmy a porovnat je s výdaji

·      Jaké máme kapacitní možnosti

·      Zda všechno zvládneme sami nebo potřebujeme mít vlastní tým

·      Chceme zjistit, co všechno potřebujme k podnikání

·      Chceme si ověřit, zda je náš nápad na trhu žádaný

·      Chceme zjistit jak náš nápad bude výnosný


Crowdfunding

Předposlední kapitola se věnuje internetové kampani, kterou zakládáme, pokud chceme získat peníze na náš inovativní nápad. Při této kampani je důležité to, že zákazníka, který nám přispěje na projekt, většinou nějakým způsobem odměníme (formou menšího dárku, ale záleží na velikosti finančního daru). Při této kampani je důležité mít propagační video a jasný a stručný popis.

Příklady podnikatelských plánů

Tato poslední kapitola se věnuje třem bakalářským pracím, kde můžeme vidět celý obsah knížky v praxi.

Jednalo se o tyto tři bakalářské práce:

·      Dryners – služba na čištění prádla

·      Aplikace pro březí fenky

·      Baštík – pokrmy

ATP - applying theory in practise

Tuto knížku využiji při budování mého projektu. Mám nápad, ale díky této knížce vím, že je velice důležité si to nejdříve promyslet, propočítat, kouknout na to bez růžových brýlí a vše sepsat.

Rozhodně využiji Business plán a Canvas.

Závěr:

Tuto knížku doporučuji všem začínajícím Tučňákům, kteří začínají podnikat. Je to opravdu dobře sepsaný návod, jak vymyslet nápad, zrealizovat ho a posunout ho dál. Na knížce se mi líbila krásně strukturovaný text. Nejdříve máme teorii, příklad a pak závěrečné shrnutí. Díky tomu máme nejdůležitější informace vždy sepsané v bodech.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: