Myšlení rychlé a pomalé


3 body

Hodnocení: 10 %

Přidáno: 11.02.2024

Myšlení rychlé a pomalé   Daniel Kahneman

 

Myšlení rychlé a pomalé

 

Úvod

Knihu mi doporučil náš bývalý Head Coach Vašek Švec, už tehdy mě ale varoval před náročností této knihy a musím říct, že mě varoval opodstatněně. Od knihy jsem měl velká očekávání a musím říct, že jsem byl překvapen z toho, co mi kniha nabídla.


Hlavní myšlenky

Intuice znamená rozpoznání situace na základě předchozích zkušeností.

Studie ukázaly, že ženy s rozšířenými zornicemi jsou vnímány jako atraktivnější.

Systém 1 a systém 2

Když se při výkonu činnosti soustředíme na to, zda ji provádíme správně, může to paradoxně omezit náš výkon – toto je přesně můj případ, když se snažím podat ve fotbalovém utkání bezchybný výkon, což mě při výkonu velmi svazuje. Přílišná sebereflexe v tomto momentě z mého pohledu jednoznačně škodí, vztahuji na sebe totiž veškeré chyby, které se staly.

Experiment s dětmi, které musely čekat 15 minut na dvě sladkosti, ukázal vztah mezi sebekontrolou a inteligencí.

Rady pro zápis v čase 2 hodiny 46 minut – pustit si znovu

Regrese k průměru ukazuje, že výsledek po výjimečném předchozím výkonu bude téměř vždy horší. Velmi častá situace, kterou opět vidím na poli sportu.

Princip "vidím, tedy je to pravda" popisuje tendenci věřit tomu, co je bezprostředně vidět, bez zohlednění dalších faktorů. Pozor na tento fakt, díky tomuto vnímání jsme velmi jednoduše ovlivnitelní.

Je důležité být s intuicí opatrný – domnívat se, že schopnost vysvětlit minulost nám umožňuje předpovědět budoucnost, je omyl.

 

Studie ukázaly, že experti, kteří stráví celý život předpovídáním událostí na základě minulosti a různých faktorů, mají horší výsledky, než kdyby rozhodování bylo ponecháno na náhodě. Toto je velmi zajímavý fakt, který se opakuje již v druhé knize, stejné tvrzení nalezneme i v knize Faktomluva, kde autor říká, že opice by statisticky odpovídali mnohem lépe než lidé s nevyšším vzděláním.

Klam plánování – tendence podceňovat čas, náklady a rizika spojená s projekty a přeceňovat tak jejich přínosy.

Optimistické zkreslení je zajímavý psychologický jev – podívat se na detailní vysvětlení

Pre-mortem analýza je technika, při které se účastníci snaží identifikovat potenciální problémy před zahájením projektu, aby se jim dalo předejít.

Formulace myšlenky může výrazně ovlivnit její přijetí. Například "Jeden ze 100 lidí zemře touto nemocí" zní dramaticky jinak než "Na tuto nemoc zemře pouze 1 % všech lidí", ačkoliv statisticky jde o totéž.

Vnímání vzácných událostí a rozhodování na základě emocí místo faktů – lidé si často vyberou méně efektivní pomoc, pokud je spojena s větším úsilím nebo zapojením, i když je celkový přínos nižší. Doporučuji přečíst knihu Faktomluva, kde se tímto tématem zabývá mnohem více do detailu.

Čestnost má ekonomický význam a byla předmětem mnoha studií.

Přikládání velké váhy malým pravděpodobnostem se využívá v hazardních hrách a pojišťovnictví. Opět odkazuji na knihu Faktomluva.

Je důležité si uvědomit, že nové auto, nové bydliště nebo nová práce nás automaticky neudělají šťastnějšími. Hodnocení jakékoli situace zisku nebo ztráty by mělo být prováděno v kontextu celkového majetku a dlouhodobých cílů, nikoli pouze na základě okamžitého zisku nebo ztráty.

 

Závěr

Knihu si musím poslechnou minimálně ještě jednou, a to velmi detailně se zaměřením na určité úseky. Abych dokázal vše alespoň trochu vstřebat, musel bych se knihou zabývat desítky hodin navíc. Velmi mě však zaujala spojitost s knihou Faktomluva, kterou jednoznačně doporučuji přečíst. Kdybych měl ale vypíchnout jednu věc, bude to formulace myšlenek a vliv formulace na ostatní lidi. Díky tomu vím, že čas investovaný do rozvoje komunikačních dovedností, slovní zásoby, pojmenování situací a problémů věcně, je jedna z nejlepších možností, jak svůj čas investovat.Hodnocení: 10 %

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: