Konec prokrastinace


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 11.11.2023

Konec prokrastinace   Petr Ludwig

Proč tato kniha?

Knihu jsem si přečetla na doporučení. Stále jsem hledala, jak využít dny naplno, jak se správně motivovat a podle čeho se posouvat. 

Zjistila jsem, že tato kniha byla přesně pro mě. Chybělo mi něco, co dá mým dnům řád. Nerozuměla jsem motivaci a nevěděla jsem jak na dlouhodobou spokojenost. Tato kniha mě pomalu ale jistě učí, plánovat si dny a jak už vyplývá z názvu, zbavuje mě prokrastinace. Konec prokrastinace je velmi interaktivní kniha a každá kapitola nás vybízí k tomu plnit jednotlivé úkoly – bez nich by to ani nešlo. 


Co je to prokrastinace a proč s ní bojovat?

-       Neustálé odkládání povinností a úkolů na zítra. Neschopnost přemluvit sám sebe, dělat věci, které bychom chtěli/měli dělat.

-      Kvůli prokrastinaci ztrácíme čas, který bychom mohli investovat do něčeho smysluplného 


Společně s knihou jsem si uvědomila, že máme nejen obrovskou výhodu, ale i nevýhodu žít v dnešním moderním světě. Nabízí nám snad úplně všechno, ale na základě toho může vzniknout tzv. Rozhodovací paralýza. Nemůžeme se rozhodnout mezi dvěma možnostmi, protože nevíme, která je pro nás ta lepší, a nakonec nevybereme ani jednu. = bez akce/litování se


Osobní rozvoj se skládá z 

-       Motivace

-       Akceschopnost

-       Výstupy

-       Objektivita


Motivace

Dva druhy: Vnější a vnitřní 

Vnější: pobídky cukrem a bičem = odměny a tresty 

-       Člověk nedělá věci, které by chtěl a tím pádem se mu v mozku nevyplavuje tolik dopaminu – tato látka nám ovlivňuje spokojenost, kreativitu, paměť a schopnost se učit

-       Používání vnější motivace výrazně zhoršuje náš výkon v činnostech, nejsme schopni se motivovat a dělat věci podle sebe

Vnitřní:

Motivace cíli

-       Prefrontální kortex (část mozku, která nám umožnuje v noci snít a vytváří představy něčeho, co neexistuje – musíme se naučit jej využívat pro svůj prospěch) vytváří představu budoucí spokojenosti – cíl.

Motivace cestou

Zjistila jsem, že musím zapracovat na Vnitřní motivaci cestou (spokojenost v přítomnosti), jen tak mohu získat nejsilnější motivaci a pocit spokojenosti.

Je důležité se zaměřit na činnosti, a ne na výsledky. „I cesta může být cíl.“

Motivace cestou se odráží od osobní vize – ta se nezaměřuje na cíle, ale zaměřuje se na cestu. Popisuje činnosti, které by člověk chtěl ve svém životě dělat.


Vzniká Stav Flow

Stav flow vzniká ve chvíli, kdy děláme věci, ve kterých vidíme smysl. Do aktivity zapojujeme naše silné stránky a v tu chvíli ztrácíme pojem o čase. 


Tato část knihy mě přesvědčila o tom, zamyslet se nad svou vizí a začít se k ní přibližovat. 

K vytvoření osobní vize jsme si pomohla SWOT analýzou (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), seznamem osobních úspěchů, analýzou motivujících činností, beta-verzí osobní vize.


Začala jsem pracovat nejen na své vizi, ale i na hodnotách a cílech. Sepsala jsem si i své úspěchy a dala jsem dohromady všechny své silné a slabé stránky.

Nikdy jsem se nad tím tolik nepřemýšlela a upřímně mi to dalo opravdu mnoho. Uvědomila jsem si, že mám silné stránky, které jsem doteď tak nebrala, například vysoké množství energie a kreativitu. 


Akceschopnost

Kniha mi ukázala jednoduché techniky s vysokou náročností na vytrvalost. 


Skoro každý den využívám techniku Buzer-lístek 

-       Tabulka s každodenním vyplňováním dílčích úkolů – splněno/nesplněno

Techniku zkouším na úkolech jako je čtení minimálně 10 min, vypít 2l vody, vstát před 7:30 a zacvičit si/protáhnout se na 30 min. 

Postupem času budu úkoly přidávat, jen nyní musím brát ohled na svého „slona“, abych ho nevystrašila.

„Neschopnost se uposlechnout spočívá v tom, že nám často poroučí náš racionální neokortex (jezdec), ale neposlouchá starší a silnější emoční limbický systém (slon).“


TodoToday

-       Mapování věcí, které chci/musím následující den stihnout. 

Mapu si tvořím skoro každý večer před spaním a zapisuji si do ní i každodenní samozřejmé věci, např. – jít do školy. 

TodoToday je naprosto skvělá pomůcka. Na nic přes den nezapomenu a mám ve všem systém. Někdy si během dne do mapy dopisuji věci, které mě zrovna napadly. 

Tuto metodu chci časem vytáhnout na vysokou úroveň a usnadnit si tak své dny a dát jim konečně řád. 


Flow-lístek

-       Tabulka o třech sloupcích po 31 řádcích

-       Řádky = dny v měsíci 

-       Sloupce = 3 věci, které jsem během dne dokázala 

Metoda je skvělá na shrnutí úspěchů během dne. Kdykoli se mohu na flow-lístek podívat a připomenout si, co jsem dokázala.


Citáty/věty které mě zaujaly:

„Úspěšný není člověk, který nepadá, ale člověk, který umí nejrychleji vstávat.“

„Váš čas je vymezen, takže jím neplýtvejte a nežijte život někoho jiného. Nenechte se polapit představou, že je nutné žít podle toho, co si myslí jiní.“

„I cesta může být cíl.“

Nejdříve spokojenost a díky ní přicházejí výsledky.“


Závěrem

Knihu doporučuji všem, kteří bojují s prokrastinací, nebo alespoň chtějí ze svých dnů vytěžit maximum.  Ukázala mi jak na dlouhodobou spokojenost a vytrvalost. 

Doporučuji si na knihu dát větší množství času a opravdu si každou z technik vyzkoušet a poté pravidelně používat ty, které nám vyhovují.

Já jsem z knihy nadšena a budu silně pracovat na vytrvalosti v plnění úkolů.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: