Jak mluvit když o něco jde


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 23.05.2023

Jak mluvit když o něco jde, klíčové rozhovoryv práci i v životě   Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler

Tuto knihu jsem četla, protože mi těžké rozhovory nejdou, někdy se nim dokonce vyhýbám. 

Když jsem uprostřed těžké debaty, často mi dojdou slova a vyjadřuji se tak, že mě druhá strana nepochopí. 


Co jsem si z knihy vzala:


Kniha poskytuje rámec a praktické nástroje pro zvládání rozhovorů, při nichž jde o hodně, pro zlepšení komunikace a budování pevnějších vztahů.


Jedním z klíčových bodů knihy je, že zásadní rozhovory jsou ty, při kterých nám o něco jde, jsou v nich rozdílné názory a silné emoce. Tyto rozhovory je často obtížné zvládnout a mnoho lidí se jim buď vyhýbá (já), nebo k nim přistupuje neefektivně (taky já). Autoři tvrdí, že je důležité přistupovat ke klíčovým rozhovorům s jasným cílem a zaměřit se na dosažení pozitivního výsledku pro všechny zúčastněné.


Dále mě zaujalo jak kniha naviguje komunikaci v klíčových rozhovorech.

Stojí to na třech krocích: začít srdcem, zvládnout své příběhy a prozkoumat cesty druhých. 


Začít srdcem znamená soustředit se na své záměry a hodnoty a přistupovat k rozhovoru s ohledem na vzájemný respekt a pozitivní záměry. Zvládnout své příběhy znamená uvědomit si, jaké příběhy si o dané situaci vyprávíte, a zpochybnit je, abyste odhalili pravdu. Zkoumání cest druhých znamená aktivně naslouchat druhým, snažit se pochopit jejich perspektivy a budovat společné porozumění.


Těžké rozhovory je potřeba dělat na správném místě, které podpoří dialog obou stran. Je potřeba se vyjadřovat jasně a s respektem, ve chvíli kdy přestaneme druhého respektovat, jde konverzace do hrobu. 


ŠEST BODŮ PRO ZVLÁDNUTÍ TĚŽKÉ KONVERZACE:


1. začněte od srdce

2. naučte se pozorovat

3. zajistěte bezpečí

4. ovládněte své příběhy

5. oznamte své stanovisko

6. prozkoumejte stanoviska druhých


ATP

Nejvíce si odnáším to, že se na těžký rozhovor musím připravit. U těžké konverzace mi nejvíce vyhovuje nechat oponenta mluvit jako první, zapsat si co nejvíce detailně co řekl a podle toho si rozmyslet, co řeknu já. Když budu mluvit první já, tak budu pozorovat mimické reakce oponenta a budu nejisté ve své řeči. Po přečtení knihy se těžké rozhovory snažím brát jako vyjednávání. Mám definovaný cíl konverzace, zapisuji si co se děje, doptávám se, když něčemu nerozumím a hlavně se snažím zachovat klid.

Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Sleduj nás na sociálních sítích: