Inner Game pro manažery


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 04.12.2022

Inner Game pro manažery Tajemství vysoké pracovní výkonnosti   Timothy Gallwey


Proč jsem si knihu vybral?

Doslechl jsem se, že je to kniha velmi zajímavá a jelikož jsem se chtěl zdokonalit ve svých manažerských a vůdčích dovednostech, které využívám jak ve vedení projektu, týmu a pak i při komunikaci se zákazníky, tak jsem ji zařadil do svého Reading Programu. 


Poznámky z knížky 

Autor pochází ze sportovního prostředí tenisu, což se mi zalíbilo, jelikož mám ke sportu blízko a ze zkušenosti a předchozích knih vím, že ze sportu jdou dělat dobré příměry k vedení a managementu zaměstnanců a kolegů. 

Hned ze začátku je zdůrazněná významnost učení. Neměli bychom dělat to co děláme kvůli úspěchu, ale hlavně protože nás to obohatí. Na to navazuje způsob, jakým bychom se měli učit. Místo přístupu “dělej to tak, protože to říkám” bychom měli dávat důraz na zkušenosti a nacházení vlastní cesty. 

První a druhé já

Gallwey rozděluje dva vnitřní hlasy, které nás ovlivňují a vedou mezi sebou neustálý dialog. 

První já kritizuje. Je to hlas, který dává příkazy a hodnotí náš výkon. Snaží se odpoutat naši pozornost, přebírá “správnost” postupů zvenku. Přesvědčuje o svém názoru. 

Druhé já je přirozené. Je to náš talent, nevyužité schopnosti. Chce se učit, zlepšovat. K němu první já hovoří. 

Jelikož je druhé já naše přirozené a vychází něj naše pravé já, měli bychom se snažit dosáhnout jeho plného výkonu. Vytvořit prostředí, které ho podporuje. Jak na to? 

Podle knihy funguje tato rovnice: 

VÝKON = POTENCIÁL - INTERFERENCE

Překážkou k tomu abychom dosáhli našeho plného potenciálu jsou tedy interference z venku i zevnitř. 

Inner game - jejím cílem je odstranit vnitřní překážky úspěchu, maximalizace potenciálu člověka

Outer game - odstraňování vnějších překážek, pracovní prostředí, které ovlivňuje naši produktivitu i spokojenost (firemní kultura)

Tři základní tipy 


  1. Vybudovat si nehodnotící vnímání - nekritizovat, nechválit spíše říkat pozorování a doptávat se
  2. Věřit svému druhému já - náš přirozený hlas. Věřit v proces učení skrz zkušenost a hlavně se nehodnotit. 
  3. Rozhodnutí nechte na tom, kdo ho realizuje - za své vlastní učení si zodpovídá ten kdo se učí, díky tomu bude více zainteresovaný a soustředěný, ať už jde o úkoly v práci nebo sportovce je dobré nechat je samotné vybrat to, co budou dělat

Technika STOP

Tato jednoduchá technika nám pomáhá k tomu, abychom byli efektivnější i soustředěnější, protože nedochází k vnitřnímu chaosu. Zastavíme se, zareflektujeme a pak teprve jednáme. 

S = step back

T = think

O = organize your thoughts

P = proceed

Hledání a nastavování cílů

Tady autor rozděluje cíle na dva druhy. Výkonnostní a studijní. Obě kategorie jsou důležité a neměli bychom jeden z nich zanedbávat, jelikož jsou často na sebe navázané. 

Výkonnostní cíle bychom si měli nastavovat podle námi již známe techniky SMART(ER) - specific, measurable, achievable, realistic, timed, evaluable, rewarded

Autor nám dává techniku na stanovení studijních cílů. Jmenuje QUEST

Q = qualities

U = understanding

E = expertise

S = strategic thinking

T = time

Osobní mobilita

Stav, kdy jsme schopni se pohybovat směrem, který si nastavíme a který reflektuje naše touhy. Vyžaduje konkrétní představu cesty, kterou se chceme dát a sami si ji nastavujeme. 

ATP

Přijde mi, že mnoho aspektů myšlenek, které Inner Game pro manažery předává se v Tiimiakatemii přirozeně učíme a praktikujeme. Jsme vedeni k tomu, abychom si sami říkali kudy půjdeme a čemu se budeme věnovat. Techniku STOP využívám velmi často, jen jsem nevěděl, že se takto jmenuje. Ze zkušenosti vím, že pozastavit se a na chvíli se zamyslet může ušetřit mnoho času. Nastavování SMART cílů praktikuji od nástupu do Tiimi téměř každý den a už se mi dostali pod kůži dostatečně, že je využívám i v osobních To-Do listech. Přijde mi zajímavá technika QUEST, rozhodně ji někdy vyzkouším. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: