How customers think


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 11.02.2024

How Customers Think: Essential Insights Into the Mind of the Market   Gerald Zaltman

How customers think

 

               Bakalářská práce je v plném proudu, a tudíž jsem musel číst také knihy úzce spjaté s mým tématem Vliv značky na kupní chování spotřebitele. How customers think je kniha poskytující průnik do zákaznického mozku autor Gerald Zaltman nám poskytuje cenný návod na marketingovou/brandovou strategii.

           Zaltman tvrdí, že až 95% myšlení spotřebitelů probíhá v nevědomí, což znamená, že většina rozhodnutí o nákupu není výsledkem racionálního zvážení. Marketing musí tedy oslovit nejen logické, ale i emoční a nevědomé aspekty myšlení zákazníka. edním z klíčových nástrojů pro porozumění nevědomé mysli zákazníků jsou metafory a příběhy, které lidé používají k popisu svých zkušeností a pocitů. Zaltman zdůrazňuje význam naslouchání a interpretace těchto narativů pro hlubší pochopení motivací zákazníků. Kniha také poukazuje na to, jak je proces rozhodování zákazníků mnohem složitější, než se tradičně předpokládá, a zahrnuje řadu vědomých i nevědomých faktorů, včetně osobních zkušeností, kultury, sociálních vlivů a emocí.

           Níže přikládám souhrn možných strategií pospaných v knize a jejich využití.

1)     Strategie založená na emocích

 

Značky by měly vytvářet silné emocionální vazby se zákazníky tím, že osloví jejich hluboké emoce a touhy. To může například zahrnovat příběhy, které rezonují s osobními zkušenostmi zákazníků, nebo zprávy, které vyvolávají silné pozitivní pocity, jako je radost, naděje nebo pocit příslušnosti. Marketingové kampaně by měly být navrženy s ohledem na emoční inteligenci, což znamená pochopení emocionálních stavů zákazníků a jejich vlivu na rozhodování. To zahrnuje zohlednění kontextu, v němž zákazníci přijímají rozhodnutí, a nabízení řešení, která odpovídají jejich emocionálním potřebám.

 

2)     Strategie založená na symbolice

 

Použití silných a přitažlivých metafor ve vizuálním obsahu pomůže překlenout rozdíl mezi nevědomým vnímáním a vědomým uvažováním zákazníků. Obrazy, které symbolizují hlubší touhy nebo cíle, jsou velmi účinné v navazování emocionálního spojení. Značky by měly vytvářet a komunikovat zprávy, které mají silný symbolický význam pro jejich cílové publikum. Tyto zprávy mají oslovovat hlubší hodnoty a přesvědčení zákazníků.

 

3)     Strategie založená na individuálních zkušenostech

 

Produkty a služby jsou navrhovány s hlubokým porozuměním pro zkušenosti, které zákazníci hledají. To zahrnuje nejen funkční aspekty, ale také způsob, jakým produkt nebo služba zákazníky emocionálně oslovuje a zapojuje. Nabízení personalizovaných a na míru šitých řešení, která reflektují individuální potřeby a přání zákazníků významně zvýší jejich angažovanost a loajalitu. Personalizace by měla jít nad rámec povrchních preferencí a snažit se oslovit hlubší, osobní významy a hodnoty.

 

Implementací těchto strategií mohou firmy lépe komunikovat se zákazníky na hlubší, emocionální úrovni a vytvářet silnější a trvalejší vztahy. Gerald Zaltman zdůrazňuje, že porozumění skrytým aspektům spotřebitelského myšlení je klíčem k vytváření účinných a marketingových/brandových kampaní, které vedou k většímu zapojení zákazníků a následně lepším obchodním výsledkům.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Monika Kosulicova - 27.02.2024 - 09:37


Zaměřila bych se více na to, jak myšlenky použít v praxi, co ti to přineslo do projektů? Zda tě kniha nějak ovlivnila a jak.

Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: