Byznys podle Jacka Welche - 10 tajemství jednoho z největších králů světového obratu


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 23.01.2024

Byznys podle Jacka Welche   Stuart Crainer

Proč tato kniha? 

Tuto knihu jsem si přečetla proto, že jsem se chtěla dozvědět 10 tajemství úspěchu Jacka Welche. Zajímalo mě, jestli jeho tajemství v té době byla jiná, než jsou u dnešních úspěšných lidí. Nebyla. Stále je to to samé dokola, práce a komunikace s lidmi, nastavení mysli, porozumění trhu a finanční gramotnosti atd. 

 

Co jsem si z knihy odnesla?


Investujme do lidí

„To, co může vyprodukovat lidský duch, je absolutně neomezené.“

-       Trávit s lidmi čas – znát je

-       Nejvzácnějším majetkem jsou lidé, se kterými můžeme pracovat, a to, co si nesou v hlavě.

-       Umožnit lidem se dále rozvíjet – zpětná vazba

Plánujme budoucnost – připravujme ostatní na jejich role

-       Investujeme do budoucnosti

„Abys byl velkým učitelem, musíš být velkým žákem.“

-       Neustále se všemi komunikovat 

-       Varovat se izolace – všichni musí mít přístup ke všem

-       Rozvíjet schopnosti lidí pro dnešek i zítřek – vše na čem záleží je talent 

-       Připravovat následníka – nesmí se stál, aby byl člověk nenahraditelný – zabrzdí to tok


Ovládněme svůj trh..., nebo ho vykliďme

Hotové peníze užití:

1.     K ochraně „dojných krav“ – výrobky s vysokým ziskem – investice bez váhání do nových továren, či technologie

2.     Podniky s vysokým podílem na trhu, slibující zisk – nutno investic pro udržení určitého podílu na trhu 

3.     Peníze z dojných krav investovat do otazníků – produkt nebo obchod s nízkým podílem na rychle rostoucím trhu

Organizace by měla být přebudovaná s ohledem na budoucnost, potom bude hodnota jejich akcií růst.

-       Vytyčit si jasná měřítka úspěchu (prodej, zisk, návrat akcií nebo investovaného kapitálu) 

-       Určete hlavní bod a dejte o něm lidem vědět

-       Buďte rozhodní – ANO, nebo NE (nic mezi)

Ovládněte trh a postoupíte vpřed


Nikdy se nezastavme 

-       Měňte sami sebe i svou organizaci – nepřetržitě

-       I když to jde dobře, měňte poměry – vždy být na vrcholu konkurence

-       Důležité je, jak strávíme čas a jak vzbudíme elán v druhých

-       Životně je důležitá kvalita

„Pokud jste nikdy neměli jiný nápad, měli byste se svou prací asi skončit.“


1.     Každý den je jiný. Každý den je výzvou. 

-       Věci lze roztřídit, vylepšit a řešit

2.     Odlupujte vrstvy.

-       Stále kopat hlouběji – hledat řešení problémů 

-       Neustále klást otázky 

3.     Milujte svou práci. 

-       Vše se pak odráží na výsledcích 


Chytře pracovat a chytře se rozvíjet

Ptát se znalejších 

Umět si přiznat, že něco nevím

Balancování mezi přítomností a budoucností = management


-       Starat se o tělesnou zdatnost – mít tělo úžasné jako zisky

-       Naplňovat lidi energií – motivovat je energií

-       Měňte věci – nic nemůže zůstat stejné 


Mysleme na služby

-       Je potřeba znát svého zákazníka

-       Jeden zákazník = jeden opravář – minimum procesů

-       Prosazovat samoobsluhu na vyšší úrovni

-       Obchod na jedno zastavení

-       Zákazníci si můžou projektovat sami produkt

-       Vybudovat si dlouhodobý vztah se zákazníkem

Kraďte ty nejlepší nápady?

-       Bylo spousty špatných obchodů lidí, kteří měli nápad, ale nevěděli, co s ním a jak obchod rozběhnout. 


Zapomeňte na minulost, milujte budoucnost

-       Neustále se zajímat o budoucnost

-       Koukat do dáli

-       „Jak to uděláme?“

-       Tým musí mít jasně danou vizi – inspiruje lidi, aby pak cíle brali za své a snažili se o úspěch 

-       Úkolem vůdce je vytyčit cíle 

-       Informatika je součástí byznysu, ne pouze doplněk 

-       Utvářejme si budoucnost už teď – naším permanentním cílem je zítřek

 

Učte se a veďte 

-       Stále růst a vyvíjet se

-       Vůdce musí zajistit, že se dosáhne úrovně vysokého výkonu a stále ji udržovat. Neustálý rozvoj organizace. Společnost motivuje své zaměstnance.

-       Schopnost udržet si celkovou perspektivu, i když se zabývá podrobnostmi

-       Identifikace adaptivních výzev

-       Regulace strachu

-       Udržování pozornosti

-       Vůdci vedou lidi k tomu, aby se postavili tváří v tvář otázkám, i když by je raději ignorovali

-       Vůdci nemusí znát odpověď na vše. Potřebují znát správné otázky.

Ochota dělat chyby a uznat omylnost.

-       Všichni jsme jen lidé

-       Vzít na sebe riziko, a když dopadne špatně poučit se z toho.

-       Učení zahrnuje riziko a převzetí rizika nás činí zranitelnými


Žádné žvanění

-       Nebát se konfrontace

-       Investice do komunikace – komunikace zjednodušuje život

-       Buďme upřímní – stejně pravda vyjde najevo

-       Jasné komunikace vytváří jasná očekávání

-       „Podnikání jsou nápady a zábava a vzrušení a oslavy a všechny takové věci.“

Charakteristika organizace:

-       Rychlost 

-       Neformálnost

-       Nápady, ne vrstvy managementu

-       Sdílení informací


Nedokonalost znamená, že příště můžete být lepší.

Zkušenost je neocenitelným ne-li nejlepším učitelem vůdců.


Tři nejdůležitější věci, které musíte v podniku měřit, jsou uspokojení zákazníka, uspokojení zaměstnanců a tok hotovosti. 

-       Sledujte hotovost – tok hotovosti musí mít smysl, přináší to výhodu širšího chápání

-       Udržujte jednoduché parametry výkonu  

-       Management je management – podstata je vždy stejná


Člověk si musí uvědomovat časové omezení – vůdci musí být velmi opatrní na dlouhodobost


Jak řídit podnik podle Jacka Welche:

-       Snažte se, aby popis vaší práce byl snadno pochopitelný, pak ho sdělte všem

-       Revolucionizujte

-       Nepřetržitě provádějte změny

-       Myslete pozitivně

-       Obklopte se kvalitou 

-       Stále se učte

-       Držte se jednoduchosti 

-       Hleďte si svých lidí 

-       Plánujte, co bude po vás

-       Dělejte chyby


Závěrem:

Kniha byla zajímavá, ale dle mého existuje mnoho jiných knih, které nám předají více a za stejně dlouhý čas, né-li kratší.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: