Agilní přístupy


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 20.04.2024

Agilní přístupy   Jan Doležal

Proč tato kniha?

Knihu jsem začala číst kvůli zkouškám. Nakonec jsem ale zjistila, že se mi její přečtení hodí nejen ke zkouškám, ale i na Leadership program, kde jsme měli 4. modul na téma Agilita, kde se mi všechno nakonec skvěle propojilo a začalo mi to dávat smysl.


Co mi kniha dala?

Agilita je velmi důležitá v dnešním digitálním a rychle se měnícím se světě.

Agilita – přizpůsobiví, adaptivní> dobře reaguje na vnitřní a vnější změny, hrozby a příležitosti a podněty.

Zkratky: ASD, DSDM, XP, FDD, scrum, kanban, scrumban..


Kořeny agility

LEAN

Dva základní pilíře – respekt k lidem a neustále zlepšování

Snažíme se neustále zlepšovat? Máme k sobě navzájem respekt? Učíme své lidi učit sebe i ostatní? Učíme se dělat rozhodnutí? Přijímáme odpovědnost? Redukujeme plýtvání? 


Základní principy – 5 kroků pro hodnotu:

-              Identify value – urči hodnotu. 

-              Map the value stream – prozkoumej tok hodnoty.

-              Create flow – vytvoř tok (tzv. end to end – daný tým zajišťuje konkrétní tok hodnoty od počátku až po dodávku zákazníkovi a péči o něj.) 

-              Establish pull – založ tah. (systém založený na tahu minimalizuje skladové zásoby a množství rozdělané práce)

-              Pursue perfection – usiluj o dokonalost (Každý pracovník by měl usilovat o zdokonalování sebe sama a provádění práce. – vidím, že to jde lépe? Sem s tím!)


Čtyři zla lean a boj proti nim:

3M

1.        Muda – plýtvání, marnost, zbytečnost

Sedm lean druhů plýtvání

-              Transport – z místa na místo

-              Zbytečné pohyby – nevhodná uspořádání pracovišť

-              Čekání – na cokoliv

-              Nadbytečné zpracování – zbytečné kroky procesu odstranit

-              Vady a opravování

-              Zásoby – neustále hlídání, aby byly zásoby v pořádku

-              Nadprodukce – vytváření něčeho, co není potřeba – nevyužijeme to

-              Nevyužití potenciálu pracovníků


Většina agilních postupů je založena na stabilním týmu. > pokud nejsme schopni zajistit, aby se stabilní, nezávislý tým soustředil pouze na jeden projekt, či svou práci> vzniká další plýtvání


2.        Mura – nerovnoměrnost, nevyváženost, nedostatek jednotnosti, nepřirozenost

Nerovnoměrná kvalita, nerovnoměrné rozložení práce

Často vede k „Muda“ - plýtvání

3.        Muri – přetěžování zdrojů, nepřiměřenost, přílišná obtížnost

-              Přesčasová práce

-              Nadměrný stres

-              Nedostatečný trénink

-              Faktory vedoucí k vyhoření 

Neudržitelné tempo vývoje


Je důležité vše vnímat jako celek, jeden systém, a neřešit jen lokální záležitosti.

Musíme si uvědomit, jak se tyto zla projevují a následně se jich zbavit.


Moderní poznatky:

-              Odměny typu „jestliže – pak (bonusy a odměny)“ velmi „zužují pohled“ a snižují schopnosti kreativity a výkonosti. > tento typ odměn může být krátkodobě efektivní, ale ne dlouhodobě – ničí vnitřní motivaci a tu v týmech potřebujeme.

-              Lidé nejsou roboti, ale komplexní organické systémy – chovají se tedy ne vždy logicky a jednoduše („jestliže – pak“). Naopak jsou nelineární a komplexní. K plnému rozvinutí svého potenciálu potřebují jiný přístup - „jestliže – pak“ nestačí.

Vnitřní motivace:

Tři základní prvky, které je potřeba respektovat:

-              Autonomie – touha řídit svůj život sami – dělat si věci po svém

-              Mistrovství – nutkání být lepší a lepší v něčem, na čem nám záleží = stav flow

-              Smysl – touha dělat to, co děláme, ve službách něčeho většího, než jsme my sami.

Pokud chceme angažované a motivované jednotlivce a týmy> vytvořme prostředí, kde si jednotlivci budou moc (do nějaké míry) volit způsob řešení, ve kterém porostou a bude jim dávat smysl.

Vysoká angažovanost vede k vetší loajalitě zákazníků, vyšší ziskovosti i produktivitě.