17 zákonů


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 19.04.2024

The 17 Indisputable Laws of Teamwork   John C. Maxwell

Esej na 17 zákonů týmové spolupráce

 

Knihu jsem si vybral kvůli předmětu Týmové dovednosti. Rychle jsem byl ovšem překvapen, jak cenné informace pro rozvoj týmu v knize jsou. Spoustu zákonů člověk tak nějak přirozeně zná, bylo pro mě ale zajímavé, že takto explicitně vyjádřené informace, ve formě zákonů s vysvětlivkami, jsou mnohem důraznější a cennější než pouze z domněnek. Knihu jsme probírali i na Training session, kde pro mě nastalo spousto Aha momentů.

 

1.     Zákon

Pojednává o principu týmovosti jako takové. Klíčové myšlenky pro mě byly:

·       Jeden je málo pro dokonalost, s týmem máte více energie a větší dosahy

·       Tým si navzájem vyvažuje slabiny

·       Více perspektiv pro hledání řešení a cílů

·       Vítězí a prohrává společně

·       Tým je klíč k úspěchu – hrajte týmově

 

2.     Zákon

Pojednává o důležitosti vize a cíle.

·       Vize spojuje tým

·       Cíl ukazuje, kam má tým jít

·       Musí se vystavit a připomínat

·       Při rozhodování si klást otázku „what is the best for the rest?“

 

3.     Zákon

Pojednává o jednotlivých rolích členů týmu.

·       Dobré věci se dějí, když hráč má pozici, kde předává největší hodnotu. Skvělé věci se dějí, když všichni hráči mají tuto pozici.

·       Know the team!

·       Know the situation!

·       Know the player!

 

4.     Zákon

Žádná hora není tak vysoká, aby ji tým nezdolal. Stačí táhnout společně za jeden provaz. Když budeme spolupracovat a pomáhat si, výsledky přijdou. Motivace táhnout tým nahoru může pramenit ze 3 bodů:

·      Za účelem vlastního prospěchu

·      Náplň z týmové spolupráce, pocit sounáležitosti

·      Budování organizace za vyšším cílem

 

5.     Zákon

Každý tým má svůj nejslabší článek

 • Ne všichni by v týmu měli zůstat
 • Nejslabší členy můžete trénovat
 • Pokud nejslabší články zůstanou, silnější členové se stávají méně efektivní, mohou zpochybňovat leadera, nebo zanevřou na slabý článek

 

 

6.     Zákon

Katalyzátor.

 • Každý tým má jednoho, nebo více katalyzátorů
 • Burcuje tým, baví ho, je proaktivní, má tah na branku
 • Je důležité ho identifikovat a hýčkat

 

7.     Zákon

Upozorňuje na význam směru týmu.

 • Tým nemůže jít kupředu, pokud nemá jasný směr
 • Vize dává sebevědomý, cíl dává směr
 • Celý tým musí být v souladu

 

8.     Zákon

O shnilém jablku.

·       Přístup dělá tým.

·       Negativní přístup je nakažlivější než pozitivní.

·       Jeden negativní člen může zničit tým.

·       “You've got to have great athletes to win.“ I talentovaní atleti mohou prohrát, pro výhru je potřeba talent i správný přístup.

 

9.     Zákon

Zabývá se spolehlivostí.

 • Charakter, kompetence, odhodlání, konzistence, soudružnost
 • Pokud tyto hodnoty mají členové týmu všichni na vysoké úrovni = spolehlivý tým

 

10.  Zákon

Vše má svou cenu.

·       Tým musí pro vítězství něco obětovat

·       Časový závazek

·       Nesobeckost

·       Seberozvoj

·       Tým neobětuje své cíle pro dobro těch vašich

 

11.  Zákon

Metriky, metriky, metriky

·       Měření postupu

·       Definice scoreboardu

·       Check-ups

·       Přijímání rozhodnutí na základě tvrdých dat

 

12.  Zákon

Podobné jako Rockstars a superstars z knihy Radikální otevřenost

 • Tým se dělí na startery a členy na lavičce
 • Starteři jsou vidět, lavička je ovšem důležitá
 • Dává podporu, jiný pohled a může kdykoliv zaskočit

 

13.  Zákon

Zabývá se budováním týmové identity

·       Jasně definovat hodnoty

·       Nejen o tom, co tým dělá, ale co považuje za důležité

·       Dělání správných věcí, nejen správně

 

14.  Zákon

Se zaměřuje na komunikaci.

·       Komunikace podporuje akci

·       Zlepšuje vztahy

 

15.  Zákon

 Týká se leadershipu.

·       Tým potřebuje vůdce

·       Vůdce posouvá tým

·       Sleduje příčinu a důsledek

·       Musí být o krok napřed

·       Stejný hráči, jiný vůdce = velká změna

 

16.  Zákon

Zdůrazňuje důležitost morálky.

 • Úspěchy zvyšují morálku
 • Tým musí oceňovat i malé úspěchy pro vyšší morálku, hlavně v případě morálky nízké
 • Vysoká morálka je potřeba udržovat

 

17.  Zákon

Investování do členů týmu.

·       Tvoření týmu

·       Vybírání členů

·       Investice do jejich rozvoje např. časová

·       Dělání věcí společně jako tým

·       Dávání členům odpovědnost a autoritu

·       Připisovat úspěchy týmu týmu

·       Neinvestování do nerostoucích členůHodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

24.05.2024

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.05.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

23.05.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

20.05.2024

Kategorie: Jiné

Body: 2

19.05.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.05.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: